Form of Work
Artykuły
(8)
Author
Więcławska-Stysz Krystyna
(3)
Frąckowiak Marzena
(2)
Igielska Dorota
(1)
Narożnik Małgorzata
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Przedszkola
(8)
Dyrektor
(6)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Wynajem pomieszczeń przedszkolnych / Krystyna Więcławska-Stysz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 8, s. 7-8.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Prawo. Kto zawiera umowę, a kto jest jej stroną. Podatek VAT. Dla kogo wpływy z najmu. Tryb zawarcia umowy najmu. Najem a zwolnienie z opłaty z tytułu trwałego zarządu. Istotne postanowienia umowy najmu.
No cover
Article
In basket
Jak zatrudniać dobrych nauczycieli? / Marzena Frąckowiak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 7, s. 1-3.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora przedszkola. Ustalenie kryteriów. Ogłoszenie oferty. Selekcja kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna. Podjęcie decyzji.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przebieg III Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli w dniach 24 i 25 listopada 2011 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zapoznanie uczestników z aktualnymi problemami i kierunkami rozwoju przedszkoli.
No cover
Article
In basket
Informacja zwrotna jako narzędzie zarządzania personelem / Marzena Frąckowiak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 6, s. 9-12.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
No cover
Article
In basket
Obowiązki i uprawnienia dyrektora przedszkola / Dariusz Skrzyński // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 5, s. 1-6.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Usytuowanie prawne dyrektora przedszkola. Kompetencje dyrektora przedszkola. Zadania dyrektora wynikające z przepisów prawa. Zadania dyrektora związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej. Delegowanie zadań. Szczególne uprawnienia dyrektora w związku z pełnioną funkcją. Podstawa prawna.
No cover
Article
In basket
Dyrektor przedszkola przed sądem pracy / Dorota Igielska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 8, s. 4-6.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Jakie kwestie podlgają badaniu w toku postępowania przed sądem pracy. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
No cover
Article
In basket
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Wymagania, jakie powinien spełniać dyrektor przedszkola. Ogłoszenie konkursu.
No cover
Article
In basket
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Wymagane dokumenty. Skład komisji konkursowej. Tryb pracy komisji. Odmowa dopuszczenia do postępowania konkursowego. Protokół. Nadzór nad postępowanie, konkursowym. Kontrola legalności rozstrzygnięcia konkursu. Podstawa prawna.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again