Form of Work
Artykuły
(94)
Publikacje naukowe
(80)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Author
Malinowski Ludwik (1935- )
(3)
Fijałkowski Adam (1969- )
(2)
Horowski Jarosław (1976- )
(2)
Jaworska Joanna
(2)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(2)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(2)
Marek-Banach Joanna
(2)
Rutkowski Mateusz
(2)
Urban-Sigłowy Marta
(2)
Ahapau Andrei (1989- )
(1)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Baj Mariusz P
(1)
Bajter Beata
(1)
Bieńkowska Izabela
(1)
Boguszewska Anna (pedagog)
(1)
Bożyk Jolanta Aleksandra
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Buchholz Aleksandra
(1)
Błachnio Katarzyna
(1)
Chilmon-Procyk Agata
(1)
Dobkowska Joanna
(1)
Fajfer-Kruczek Ilona
(1)
Falkowska Anna
(1)
Franc Małgorzata (1968- )
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Gardawski Juliusz (1948- )
(1)
Grodecka Ewa (1957- )
(1)
Grudziński Andrzej (1924- )
(1)
Górka-Strzałkowska Anna
(1)
Hołyst Justyna
(1)
Janas Adam (pedagog)
(1)
Jastrzębowska Kalina
(1)
Jaworska Joanna (nauczyciel)
(1)
Jelonkiewicz Irena
(1)
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kamińska Paulina
(1)
Kiedrowska Magdalena
(1)
Klich Jacek (1958- )
(1)
Kust Izabella
(1)
Lada Anna
(1)
Madalińska-Michalak Joanna (1965- )
(1)
Michalak-Dawidziuk Joanna
(1)
Michalski Jarosław (1964- ; pedagog)
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mróz Małgorzata
(1)
Narkun Zuzanna
(1)
Ogonowska Joanna Małgorzata
(1)
Ostaszewska Aneta
(1)
Paplińska Małgorzata
(1)
Pardej Katarzyna
(1)
Pasikowski Konrad
(1)
Pląsek Rafał
(1)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(1)
Przychodaj Edward
(1)
Płaziak-Janiszewska Alina
(1)
Rybińska Jolanta (nauki społeczne)
(1)
Rzepka Magdalena (1989- )
(1)
Różański Tomasz
(1)
Sajdak Martyna
(1)
Suwalska Arleta
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Szreder Mirosław (1957- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Sędzicki Mieczysław
(1)
Telka Lucyna
(1)
Tonkiel Izabela
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Wasilewski Marcin (1976- )
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wołoszyn Ewa
(1)
Wratny Jerzy (1943- )
(1)
Wąsiński Arkadiusz (1970- )
(1)
Zagrodzka Alicja
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zawadzka Edyta
(1)
Zdziechowska-Dzierzgwa Karolina
(1)
Zielińska Maja
(1)
Zielińska Maja (pedagog)
(1)
Łodzińska Jolanta
(1)
Łuszczyńska Marynia
(1)
Żółkowska Teresa
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(81)
Time Period of Creation
2001-
(91)
Country
Poland
(94)
Language
Polish
(93)
English
(1)
Subject
Monografia
(11)
Opracowanie
(10)
Polityka społeczna
(8)
Raport z badań
(7)
Opieka społeczna
(6)
Pedagogika
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Ubóstwo
(6)
Osoby w wieku starszym
(5)
Kształcenie
(4)
Nauczyciele
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Szkolnictwo
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Bezrobocie
(3)
Dzieci
(3)
Golinowska, Stanisława
(3)
Metodologia
(3)
Pamiętniki i wspomnienia
(3)
Pedagodzy
(3)
Antologia
(2)
Antropologia filozoficzna
(2)
Chorzy w rodzinie
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Efektywność nauczania
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Katolicyzm
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Ojcostwo
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Postawy
(2)
Praca socjalna
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Rodzina
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Rynek pracy
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Uczniowie
(2)
Walker, Timothy D.
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Zachowania prozdrowotne
(2)
Zwalczanie
(2)
Śmiechowska-Petrovskij, Emilia
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(1)
Akademickie biura karier
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Aksjologia
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Arteterapia
(1)
Artykuły
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytet
(1)
Autyzm
(1)
BHP
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Badania naukowe
(1)
Bahlcke, Joachim
(1)
Barbier, Jean-Marie (1946- )
(1)
Bartosiak, Łukasz
(1)
Belerski, Tadeusz
(1)
Bergson, Henri
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliotekoznawcy
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Binder, Piotr
(1)
Bioetyka
(1)
Biografia
(1)
Boaler, Jo
(1)
Boczkowska, Magdalena
(1)
Bonar, Jolanta
(1)
Bracia czescy
(1)
Brodnicki, Mariusz
(1)
Buła, Anna
(1)
Cesarski, Maciej
(1)
Chorzy na nowotwory
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chrobak, Małgorzata
(1)
Ciczkowska-Giedziun, Małgorzata
(1)
Ciekawość (postawa)
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czerwiński, Sławomir d (1885-1931)
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Doktoranci
(1)
Duma narodowa
(1)
Subject: work
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Asystent osoby niepełnosprawnej
(1)
Asystentura rodziny (Gdynia, 2010)
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dydaktyka specjalna
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kawalerowie Orderu Uśmiechu
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Samoocena i test
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Warsztaty badawcze doktorantów
(1)
We are not ourselves
(1)
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Zrozumieć szkołę
(1)
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Subject: time
2001-
(60)
1901-2000
(28)
1989-2000
(17)
1945-1989
(8)
1601-1700
(4)
1801-1900
(4)
1501-1600
(2)
1701-1800
(2)
1918-1939
(2)
1401-1500
(1)
1901-1914
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(47)
Stany Zjednoczone (USA)
(4)
Czechy
(2)
Finlandia
(2)
Francja
(2)
Niemcy
(2)
Europa Środkowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Mazury
(1)
Powiat płocki (woj. mazowieckie)
(1)
Rosja
(1)
Szwecja
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Warmia
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Włochy
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(87)
Recenzja naukowa
(87)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(58)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(13)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(9)
Recenzja
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł problemowy
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z czasopisma socjologicznego
(1)
Recenzja literacka
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(44)
Socjologia i społeczeństwo
(40)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(13)
Historia
(12)
Psychologia
(9)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Filozofia i etyka
(5)
Medycyna i zdrowie
(5)
Kultura i sztuka
(3)
Literaturoznawstwo
(3)
Religia i duchowość
(3)
Etnologia i antropologia kulturowa
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Matematyka
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
94 results Filter
No cover
Article
In basket
Mitologiczna demitologizacja pedofilii / Kazimierz Pospiszyl. W: Praca Socjalna. 2017, nr 3, s. 195-201. - 2017.
Zawiera recenzję książki: Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Cosimo Schinaia. - Sopot, 2016.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010 : dokonania i wpływ polskiej szkoły badań / Maciej Cesarski. - Warszawa, 2013.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego
Zawiera recenzję książki: Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Dręczenie szkolne : społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. - Warszawa, 2017.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju. - Gdańsk, 2015.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Starość w Polsce : aspekty społeczne i edukacyjne. - Oświęcim, 2014.
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska. - Warszawa, 2018.
No cover
Article
In basket
[Uczeń zdolny - recenzja] / Agata Chilmon-Procyk ; Uniwersytet Szczeciński. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2017, nr 3, s. 191-194.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Sopot, 2012.
No cover
Article
In basket
[Solidarnie przeciw biedzie - recenzja] / Mieczysław Sędzicki. W: Praca Socjalna. 2018, nr 2, s. 167-173. - 2018.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia, netografia na stronach 172-173.
Zawiera recenzję książki: Solidarnie przeciw biedzie : socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu / Marcin Boryczko, Krzysztof Frysztacki, Anna Kotlarska-Michalska, Maria Mendel. - Gdańsk, 2016.
No cover
Article
In basket
[Aksjologiczne podstawy prawa pracy - recenzja] / Jerzy Wratny (Instytut Nauk Prawnych PAN). W: Polityka Społeczna. R. 46, nr 11/12 (2019), s. 36-38. - 2019.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Aksjologiczne podstawy prawa pracy : zarys problematyki / Teresa Liszcz. - Lublin, 2018.
No cover
Article
In basket
Zawiera recenzję książki: Kształtowanie się systemu wartości : od dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Jan Cieciuch. - Stare Kościeliska, 2013.
No cover
Article
In basket
[Pedagogika kultury popularnej - recenzja] / Aneta Ostaszewska ; Uniwersytet Warszawski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2018, nr 1, s. 237-241. - 2018.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 241.
Zawiera recenzję książki: Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań. - Kraków, 2016.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Młodzi a bieda : strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich / Piotr Binder. - Warszawa, 2014.
Article
In basket
[Asystentura rodziny - recenzja] / Izabela Bieńkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce, s. 177-178. - 2013.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Asystentura rodziny - Gdynia, Gdańsk, 2010.
Article
In basket
[Asystent osoby niepełnosprawnej - recenzja] / Ilona Fajfer-Kruczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce, s. 173-175. - 2013.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Asystent osoby niepełnosprawnej. - Kraków, 2010.
No cover
Article
In basket
[Przypomnij mi, kim jestem - recenzja] / Justyna Hołyst. W: Praca Socjalna. 2017, nr 4, s. 165-169. - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Przypomnij mi, kim jestem / Matthew Thomas. - Warszawa, 2014.
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Nasze kunsztowanie : w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni. - Częstochowa, 2016.
No cover
Article
In basket
[Leksykon analizy aktywności - recenzja] / Lucyna Telka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2017, nr 1, s. 63-64. - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Leksykon analizy aktywności : konceptualizacje zwyczajowych pojęć / Jean-Marie Barbier. - Łódź, 2016.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again