Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Banaszak Łukasz
(1)
Bentkowska-Furman Izabela
(1)
Hulek Aleksander (1916-1993)
(1)
Jamrógiewicz Beata
(1)
Kaczmarek Bogusława Beata
(1)
Naprawa Renata
(1)
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Szczepankiewicz-Battek Joanna (1963- )
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Uścińska Gertruda (1958- )
(1)
Wielgosz Karolina
(1)
Wolan-Nowakowska Mariola
(1)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów)
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(1)
Subject
Rehabilitacja zawodowa
(7)
Osoby z niepełnosprawnością
(5)
Niepełnosprawni
(4)
Aktywizacja zawodowa
(3)
Integracja społeczna
(2)
Rehabilitacja medyczna
(2)
Zatrudnienie wspomagane
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Dorosłość
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Osoby z zespołem Downa
(1)
Podstawa programowa
(1)
Pomaganie
(1)
Programy nauczania dla szkół zawodowych specjalnych
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Turystyka
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł fachowy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14457 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42116 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Praca omawia problemy biologiczne (m.in. choroba Alzheimera), psychologiczne (tożsamość, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, rodzice a dorosłość osób z zespołem Downa, miłość, śmierć), edukacyjne (szkoła integracyjna, szkoła specjalna, wychowanie religijne, wychowanie seksualne, dogoterapia, umiejętności językowe i komunikacyjne, kultura fizyczna, aktywność twórcza, szkoły przysposabiające do pracy) i społeczno-zawodowe (aktywizacja zawodowa, system wsparcia w Norwegii) związane z osiągnięciem przez osoby z zespołem Downa dorosłości. Autorzy przedstawiają także refleksje rodzeństwa osób z zespołem Downa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41181 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-172
Streszczenie: ┬Niepełnosprawność i związaną z nią rehabilitację zalicza się ostatnio do głównych problemów społecznych współczesnej Polski [¬]. Mamy tutaj do czynienia z problemem społecznym o zasięgu masowym, wymagającym wielostronnej auskultacji z udziałem badaczy o nastawieniu swego rodzaju misyjnym, należących do sfery stosowanych nauk społecznych. W tych szeregach widzę mgr Monikę Struck-Peregończyk, która podjęła zadanie ukazania sytuacji wybranej grupy młodzieży niepełnosprawnej w bliskim jej regionie. [¬] Sformułowane w zakończeniu wnioski i rekomendacje mają nie tylko znaczenie poznawcze, ale w sposób przekonywający uzasadniają potrzebę budowy spójnego systemu zmagań z niepełnosprawnością i rozwoju rehabilitacji.├ prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44463 (1 egz.)
E-book
In basket
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again