Form of Work
E-booki
(33)
IBUK Libra
(33)
Artykuły
(10)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(6)
Status
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Bartkowiak Piotr
(2)
Borys Tadeusz
(2)
Graczyk Andrzej
(2)
Misztal Anna
(2)
Szadzińska Ewa
(2)
Bal-Domańska Beata
(1)
Batorczak Anna
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Białek Ewa Danuta
(1)
Borys Grażyna
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Bąk Melania
(1)
Cabała Agata
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Ciechelska Agnieszka
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Drzymała Agnieszka
(1)
Dziuba Radosław
(1)
Gerwin Marcin
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gontar Zbigniew
(1)
Gontarz Beata
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Hajduga Elżbieta
(1)
Henriques Adrian
(1)
Hockerts Kai
(1)
Kopiński Adam
(1)
Koszewska Małgorzata
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Kulesza Ewa Maria
(1)
Kurek Robert
(1)
Mair Johanna
(1)
Markowska Małgorzata
(1)
Mróz Anna (pedagog)
(1)
Okraszewska Ewelina
(1)
Olszańska Anna
(1)
Orzeszko Teresa
(1)
Pancer-Cybulska Ewa
(1)
Rapacz Andrzej
(1)
Richardson Julie
(1)
Robinson Jeffrey
(1)
Rodek Violetta
(1)
Rogala Piotr
(1)
Rogall Holger (1954- )
(1)
Rogalska-Marasińska Aneta (1967- )
(1)
Rudnicka Agata
(1)
Rusaczyk Janusz
(1)
Rusnak Zofia
(1)
Rybska-Klapa Jolanta
(1)
Sikora-Fernandez Dorota
(1)
Skowron Paweł
(1)
Sobczak Eugeniusz
(1)
Szewczyk Monika
(1)
Szostak Ewa
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Słoński Tomasz
(1)
Weizsäcker Ernst Ulrich von
(1)
Wojtalik Marcin
(1)
Zaremba-Warnke Sabina
(1)
Zmyślona Beata
(1)
Zyznarska-Dworczak Beata
(1)
Łaszczyk Jan
(1)
Year
2020 - 2020
(6)
2010 - 2019
(42)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(13)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Rozwój zrównoważony
(16)
Edukacja globalna
(5)
Nauczanie
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Biopaliwa
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Efektywność energetyczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka mieszkaniowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Klimat
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Metoda projektów
(1)
Młodzież
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpady
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka klimatyczna
(1)
Polityka mieszkaniowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Surowce
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transport drogowy
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytety
(1)
Wiedza
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(12)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
49 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45224 (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 372, [3] strony, [4] stron tablic kolorowych : ilustracje, mapy ; 24 cm.
Bibliografia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36409 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45978 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45778 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja : teorie kształcenia i wychowania / [Uniwersytet Łódzki])
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 451-483.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45240 (1 egz.)
E-book
In basket
Współczesna ekonomia staje przed różnymi wyzwaniami generowanymi przez zrównoważony rozwój, mającymi swój teoretyczny oraz implementacyjny wymiar. Pojawiły się one również podczas spotkania badaczy, które odbyło się 27 września 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W jego efekcie przygotowane zostało poniższe opracowanie, składające się z 35 autorskich materiałów powiązanych z relacjami nauk ekonomicznych oraz zrównoważonego i trwałego rozwoju. Czytelnik znajdzie w nim artykuły dotyczące problemów rolnictwa i terenów wiejskich w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju, poświęcone zrównoważonej energetyce i problemom niskiej emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza CO2, a także zagadnieniom ekologicznej reindustrializacji czy wdrażaniu ekoinnowacji. Zrównoważony i trwały rozwój łączy się także z ideą gospodarki zamkniętej i równoważeniem procesów społeczno-ekonomicznych, a w szerszym kontekście z funkcjonowaniem zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego i towarzyszącej mu gospodarki opartej na wiedzy. Implementacja takiej strategii rozwoju, jaką jest Sustainable Development, wymaga również spojrzenia na kształtowanie odpowiedniego ładu społecznego, co także znalazło wyraz w przedstawionych opracowaniach. Idea zrównoważonego i trwałego rozwoju stała się immanentnym elementem współczesnej myśli ekonomicznej oraz tworzących ją różnych szkół teoretycznych. Czytelnik ma możliwość zapoznać się z wybranymi zagadnieniami tego typu rozwoju i sposobami ich absorpcji w myśli ekonomicznej. Można się spodziewać, że w najbliższych latach wyzwania strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz tworzenie się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy będą decydować o przedmiocie nauk ekonomicznych, kierunkach ich rozwoju, sukcesach czy porażkach poznawczych, predykcyjnych i decyzyjno-implementacyjnych. Przedstawione Czytelnikowi opracowanie, mamy nadzieję, będzie inspirować do refleksji i dalszych poszukiwań odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Mamy również nadzieję, że wpłynie ono na rozszerzenie zainteresowania relacjami współczesnej ekonomii z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju, a także na pogłębienie naszej wiedzy w tym zakresie. Z życzeniami owocnej lektury Agnieszka Becla, Stanisław Czaja
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Z całą pewnością proces ewolucji współczesnych finansów wymaga naukowej analizy w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa i efektywności. Leży to w interesie zarówno społeczeństwa, jak i gospodarki, szczególnie w okresie zróżnicowanych zagrożeń gospodarczych w skali kraju i świata. Podjęty temat jest bardzo złożony i wielowątkowy. Funkcjonowanie instytucji finansowych, same instrumenty finansów oraz sposób ich zastosowania dostarczają ogromnego materiału badawczego. Należy mieć przy tym na uwadze konieczność dynamicznego ujęcia każdego z poruszanych problemów ze względu na tempo i zakres przemian społecznych, rynkowych, legislacyjnych, a także technologicznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza publikacja stanowi kolejną z cyklu „Polityka spójności Unii Europejskiej – cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji”. W tym roku oddajemy do dyspozycji Czytelnika dwa tomy. Pierwszy został poświęcony problematyce szeroko rozumianego społeczeństwa, granic i solidarności, a myślą przewodnią tego tomu są wyzwania dla spójności Europy z punktu widzenia gospodarki, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności państw i regionów europejskich. Wyzwania stojące przed Europą wynikają z sytuacji międzynarodowej: ze wzrostu zagrożenia terrorystycznego, z napływu imigrantów, często o odmiennych kulturowo i religijnie poglądach, oraz z decyzji politycznych i towarzyszących im napięć społecznych. Unia Europejska, kraje członkowskie i regiony napotykają ponadto wiele problemów wynikających z uwarunkowań wewnętrznych. Starzejące się społeczeństwo, rosnące nacjonalizmy, brak wyraźnego przywództwa, potrzeba stałego unowocześniania gospodarek, potrzeba zwiększania wykorzystania alter- natywnych źródeł energii, zanieczyszczenie środowiska – to tylko część problemów, z którymi borykają się władze lokalne, regionalne i krajowe państw członkowskich. Zmiany zachodzące zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich UE są niezwykle dynamiczne, a zatem wymuszają ciągły rozwój, który nie opiera się na schematach, lecz na potrzebie wypracowywania nowych rozwiązań, umacnianiu współpracy, wzajemnym zaufaniu. Konieczne wydaje się udzielenie odpowiedzi na temat wzajemnych powiązań w celu wzmacniania europejskiej spójności. Obecnie jest czas podsumowań związanych z efektywnością, celami i instrumentami wykorzystywanymi w poprzedniej perspektywie finansowej. Ale jest to również czas realizacji założeń strategii „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”1 oraz dyskusji nad przyszłym kształtem UE, jej celami i instrumentami. Rozpoczyna się czas kształtowania się przyszłej perspektywy finansowej i wyboru ścieżki rozwoju. Szeroka dyskusja polityczna niewątpliwie będzie miała głębokie odzwierciedlenie w gospodarkach krajów członkowskich. Propozycje wysunięte w „Białej księdze” przez Jean-Claude’a Junckera to: 1. Kontynuacja obecnego modelu działania i współpracy. 2. Koncentracja na wspólnym rynku. 3. Zaproszenie wszystkich do współpracy nad konkretnymi projektami, ale nieobowiązkowo. 4. Koncentracja na kilku dziedzinach, ale wydajniejsze działania. 5. W globalnym świecie przyszłość ma tylko głęboka integracja. Nie wszystkie propozycje są korzystne dla Polski, a niektóre są wręcz niebezpieczne. Brak rozmów opartych na racjonalnych badaniach, obserwacjach i analizach prowadzić może do pogłębiania zróżnicowań wewnątrz UE, ale też między regionami. Autorzy artykułów w niniejszym tomie poruszają głównie problematykę dotyczącą gospodarki. Zwracają szczególną uwagę na nowoczesne formy wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w regionach, takich np. jak klastry (M. Bucka, S. Kaźmierska). Część autorów omawia kwestie wykorzystania funduszy strukturalnych przez regiony oraz oddziaływanie terytorium na rozwój przedsiębiorczości (M. Dziembała). Niezwykle istotny dla prowadzenia analiz polityki spójności i rozwoju regionów jest rozwój badań w zakresie statystyki regionalnej (M. Pieniążek, D. Rogalińska). Drugim ważnym tematem poruszanym przez autorów jest szeroko rozumiany rozwój zrównoważony (B. Baran, N. Bartkowiak-Bakun, M. Czupich, S. Jankiewicz, P. Grądzik, N. Konopinska). Podstawą koncepcji rozwoju zrównoważonego jest postulat połączenia wymiaru ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego dla podnoszenia jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Unia Europejska, wyznaczając cele rozwoju, podkreśla konieczność rozwijania polityki gospodarczej z uwzględnieniem wspomnianej koncepcji. Zmieniające się uwarunkowania społeczno- demograficzne i ekonomiczne rozwoju regionów czy zachodzące procesy integracyjne i globalizacyjne wskazują konieczność poszukiwania nowego paradygmatu polityki rozwoju, czego wyrazem jest głos w dyskusji autorów tomu. Od lat niezwykle istotnym zagadnieni (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Rachunkowość podlega nieustannym procesom ewolucyjnym. Od lat jej rozwój jest stymulowany przez rozwój gospodarczy, a także rozwój społeczny i środowiskowy. W ostatnich dekadach proces ewolucji rachunkowości nabrał większego tempa, na co wpłynęła w szczególności koncepcja rozwoju zrównoważonego. Szybkość zmian działań praktycznych i badań naukowych w zakresie rozwoju zrównoważonego nie pozwoliła dotychczas na jednoznaczne wskazanie roli rachunkowości w tym obszarze. Przeprowadzone w niniejszej rozprawie rozważania wypełniają lukę badawczą dotyczącą wykorzystania rachunkowości przedsiębiorstwa na potrzeby rozrachunku przedsiębiorstwa z tytułu jego ekonomicznej, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Autorka analizuje przesłanki rozwoju rachunkowości na potrzeby sprawozdawczości z dokonań przedsiębiorstwa zrównoważonego oraz zarządzania nim w świetle teorii pozytywnych i normatywnych, a następnie podejmuje próbę konceptualizacji rachunkowości zrównoważonej. W konstruowaniu ram koncepcyjnych autorka przyjmuje założenie, iż rachunkowość zrównoważona może niezmiennie stanowić bazę normatywną, odwzorowującą społeczno-ekonomiczne zjawiska gospodarcze z uwzględnieniem ochrony środowiska, oddziaływania społecznego i etycznych zasad komunikowania informacji. Ramy koncepcyjne ukazują sposób integrowania rachunkowości zrównoważonej ze stosowanym przez przedsiębiorstwo systemem rachunkowości finansowej i zarządczej organizacji w celu generowania informacji finansowych i niefinansowych o stopniu realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Ramy koncepcyjne kreują także rolę rachunkowości zrównoważonej w kształtowaniu społecznych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. Poprzez właściwe ukierunkowywanie instytucjonalizacji praw i obowiązków kluczowych interesariuszy organizacji, a także sankcjonowanie norm i wartości moralnych w komunikowaniu dokonań, wspierają faktyczną legitymizację działalności związanej z realizacją zasad rozwoju zrównoważonego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again