Form of Work
Artykuły
(53)
Książki
(3)
Status
unavailable
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Wiśniewski Zenon (1950- )
(6)
Maksim Monika
(4)
Zawadzki Kamil
(4)
Wojdyło-Preisner Monika
(3)
Arendt Łukasz (1979- )
(2)
Gajderowicz Tomasz
(2)
Grotkowska Gabriela
(2)
Kryńska Elżbieta (nauki ekonomiczne)
(2)
Podkański Marcin
(2)
Raczyńska Anna
(2)
Wincenciak Leszek
(2)
Śliwicki Dominik
(2)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Arak Piotr
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożenna
(1)
Bańka Augustyn
(1)
Cieśla Mirosław
(1)
Dolny Edward
(1)
Dominiak Piotr (1948- )
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gawrycka Małgorzata
(1)
Gerlach Ryszard (1955- )
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Graniewska Danuta (1927- )
(1)
Holko Maciej
(1)
Jaskólska Barbara
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kobus Iwona
(1)
Król Agnieszka
(1)
Kurowska Anna
(1)
Liberska Hanna
(1)
Lis Maciej (nauki ekonomiczne)
(1)
Maksim Monika (1973- )
(1)
Malina Alicja (psychologia)
(1)
Marszałek Anna
(1)
Miazga Agata
(1)
Michoń Piotr
(1)
Muster Rafał
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Noworól Aleksander
(1)
Oczki Jarosław (1972- )
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Pańków Maciej
(1)
Plopa Mieczysław (1948- )
(1)
Podwójcic Krzysztof
(1)
Poławski Paweł
(1)
Płoski Marcin
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Satel Anna
(1)
Sobocka-Szczapa Halina
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Symela Krzysztof (1958- )
(1)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szczudlińska-Kanoś Agnieszka
(1)
Szulc Agnieszka
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata (1950- )
(1)
Turowska Anna
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Wiśniewska Małgorzata
(1)
Zawada Piotr
(1)
Świątkowski Andrzej Marian (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(55)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(56)
Language
Polish
(56)
Subject
Rynek pracy
(51)
Bezrobocie
(6)
Młodzież
(5)
Polityka społeczna
(5)
Szkolnictwo zawodowe
(5)
Rodzina
(4)
Kobieta
(3)
Ludzie starzy
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Dane statystyczne
(2)
Flexicurity
(2)
Kadry
(2)
Migracje
(2)
Mikroekonomia
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Płaca
(2)
Regionalny rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Siła robocza
(2)
Szkolnictwo
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Alkoholizm
(1)
Cybernetyka
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Genetyka
(1)
Handke, Mirosław (1946
(1)
Informatyka
(1)
Kariera
(1)
Klonowanie
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Kultura
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Macierzyństwo a praca
(1)
Mężczyzna
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Oświata
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Praca czasowa
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia
(1)
Płeć
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rozród
(1)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
(1)
Socjalizacja prawna
(1)
Sport
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Sukces
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Telefonia komórkowa
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Wykluczenie finansowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiady
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zawód
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Łódzkie, województwo (od 1999)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
2001-
(8)
2001-0
(1)
Subject: place
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
56 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Opis doświadczeń państw: Danii, Szwecji i Niemiec, które w zakresie ewaluowania programów publicznych, w tym szczególnie polityk rynków pracy, mają stosunkowo długą tradycję oraz pokaźny dorobek naukowo-badawczy. Omówiono zagadnienia dotyczące podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w przeprowadzanie ewaluacji polityki rynku pracy, danych i sposobu ich pozyskiwania, stosowanych podejść badawczych oraz aktualnych wyników analiz efektywności aktywnych polityk rynku pracy (APRP) przeprowadzonych w tych krajach.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Próba analizy możliwości i ewolucji polityki rynku pracy w kontekście jej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i źródeł finansowania.
No cover
Article
In basket
Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy / Maciej Holko // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 10, s. 11-20.
Streszczenie: Ekonomiści neoklasyczni postulują uelastycznienie i ograniczanie niedoskonałości rynku pracy: złagodzenie kodeksu pracy, obniżenie płac i narzutów ubezpieczeniowych, osłabienie związków zawodowych, zastąpienie robót publicznych przez szkolenia. Słuszność tych postulatów jest rozważana w artykule z perspektywy ekonomii politycznej, prowadząc do konkluzji, że teoria neoklasyczna jest wadliwym narzędziem opisu i regulowania gospodarki. (https://www.ipiss.com.pl/psnumery/475og)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza różnych komponentów systemu informatycznego wykorzystywanego przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce pod kątem ewaluacji APRP (Aktywne polityki rynku pracy), wskazanie jego ograniczeń analitycznych w tym zakresie oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących uzupełnienia informacji zbieranych z jego pomocą na potrzeby ewaluacji aktywnych programów rynku pracy danymi sondażowymi.
No cover
Article
In basket
Mikroekonomiczne efekty aktywnej polityki rynku pracy / Monika Maksim // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 3, s. 8-11.
Streszczenie: Przedstawienie koncepcji i metod badania efektywności realnej aktywnej polityki rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym, wskazanie najważniejszych problemów związanych z pomiarem jej efektów oraz określenie mocnych i słabych stron stosowanych podejść badawczych.
No cover
Article
In basket
Pułapki w badaniach pracodawców / Krzysztof Podwójcic // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 2, s. 13-22.
Streszczenie: Artykuł omawia najważniejsze pułapki i wynikające z nich problemy (głównie o charakterze metodologicznym) dotyczące badań popytu i podaży pracy.
No cover
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówiono rolę państwa w sferze i politykach publicznych w krajach nordyckich. W nawiązaniu do znanej formuły G. Esping-Andersena „polityka przeciw rynkom”, przedstawiono trzy modelowe rodzaje relacji między państwem a rynkiem. Omówiono kilka podstawowych cech skandynawskiej demokracji konsensualnej oraz specyficznego sposobu reformowania struktur społecznych, ekonomicznych i politycznych, który można by określić mianem „modernizacji permanentnej”.
No cover
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawienie ewolucji zagadnienia adresowania polityki rynku pracy, wyjaśnienie istoty koncepcji solidarnościowej i proefektywnościowej oraz wskazanie argumentów przemawiających za i przeciw ich stosowaniu. Zaprezentowano przykład innowacyjnego narzędzia do adresowania polityki rynku pracy bazującego na modelowaniu ekonometrycznym, które opracowano w Niemczech w ramach projektu Treatment Effect and Prediction (TrEffeR).
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2012, nr 8, s. 5-11.
Streszczenie: Analiza uwarunkowań demograficznych i aktywności zawodowej osób w wieku 45+.
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again