Form of Work
Artykuły
(105)
Publikacje naukowe
(43)
Książki
(12)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Status
unavailable
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(5)
Maksim Monika
(3)
Arendt Łukasz (1979- )
(2)
Gajderowicz Tomasz
(2)
Gawrycka Małgorzata
(2)
Gis Anita
(2)
Grotkowska Gabriela
(2)
Kryńska Elżbieta (nauki ekonomiczne)
(2)
Myjak Teresa
(2)
Męcina Jacek
(2)
Poławski Paweł
(2)
Raczyńska Anna
(2)
Wincenciak Leszek
(2)
Wobalis Mirosław
(2)
Wojdyło-Preisner Monika
(2)
Śliwicki Dominik
(2)
Arak Piotr
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożenna
(1)
Bańka Augustyn
(1)
Bednarski Maciej
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bera Ryszard
(1)
Borowiecki Ryszard(1943- )
(1)
Bruski Michał
(1)
Brzyska Monika
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Czekaj Jan (1950- )
(1)
Dach Zofia
(1)
Detz Edyta
(1)
Dolny Edward
(1)
Dominiak Piotr (1948- )
(1)
Duda Wioleta
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dymek Dominika (polonistyka)
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Fazlagić Jan (1971- )
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gajdos Artur
(1)
Gerlach Ryszard (1955- )
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Graniewska Danuta (1927- )
(1)
Gęsicki Janusz (1951-2019)
(1)
Holko Maciej
(1)
Ignaczak Magdalena
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Jaskólska Barbara
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kaptur Ewa
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kobus Iwona
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kozina Dorota
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Król Agnieszka
(1)
Kucharski Leszek (ekonomia)
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Kurowska Anna
(1)
Kutiak-Zakrzewska Krystyna
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Lis Maciej (nauki ekonomiczne)
(1)
Malarska Anna
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Marszałek Anna
(1)
Mazur-Łuczak Joanna
(1)
Merska Katarzyna
(1)
Miazga Agata
(1)
Michoń Piotr
(1)
Moczkodan Rafał (1975- )
(1)
Motylewicz Lucyna
(1)
Muster Rafał
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Myjak Stanisław
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Norwiński Damian
(1)
Noworól Aleksander
(1)
Nowotarski Włodzimierz
(1)
Oczki Jarosław (1972- )
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Panek Tomasz (1953- )
(1)
Pater Robert
(1)
Pańków Maciej
(1)
Piłat Aleksandra
(1)
Podkański Marcin
(1)
Podwójcic Krzysztof
(1)
Pruś Małgorzata
(1)
Przybyszewska Alicja
(1)
Płoski Marcin
(1)
Roberts Simon
(1)
Rybińska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2023
(14)
2010 - 2019
(106)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(46)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(125)
Language
Polish
(124)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Subject
Rynek pracy
(107)
Szkolnictwo wyższe
(18)
Filologia polska
(13)
Zatrudnienie
(13)
Absolwenci szkół wyższych
(9)
Bezrobocie
(9)
Szkolnictwo zawodowe
(9)
Przydatność zawodowa
(8)
Aktywizacja zawodowa
(6)
Młodzież
(6)
Polityka społeczna
(6)
Kompetencje kluczowe
(5)
Poradnictwo zawodowe
(5)
Studenci
(5)
Szkolenie zawodowe
(5)
Szkolnictwo
(5)
Kobieta
(4)
Kompetencje społeczne
(4)
Nauczanie
(4)
Start zawodowy
(4)
Wybór zawodu
(4)
Kadry
(3)
Kształcenie
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Siła robocza
(3)
Ubóstwo
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Absolwenci szkół średnich
(2)
Adaptacja zawodowa
(2)
Aktywność zawodowa
(2)
Copywriting
(2)
Dane statystyczne
(2)
Innowacje społeczne
(2)
Kapitał ludzki
(2)
Kompetencje zawodowe
(2)
Komunikacja werbalna
(2)
Kwalifikacje zawodowe
(2)
Ludzie starzy
(2)
Ludzie w wieku średnim
(2)
Migracje
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorczość akademicka
(2)
Płaca
(2)
Regionalny rynek pracy
(2)
Rodzina
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Służba zdrowia
(2)
Tranzycja szkoła-praca
(2)
Wybór kierunku kształcenia
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Wykształcenie
(2)
Zawód
(2)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Akademickie biura karier
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Badania jakościowe
(1)
Bezrobotni
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Blok humanistyczny
(1)
COVID-19
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja medialna
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Frieske, Kazimierz Wojciech
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Handke, Mirosław (1946
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kariera
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kreatywność
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Kultura
(1)
Logopedia
(1)
Logopedzi
(1)
Lęk
(1)
Subject: work
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Subject: time
2001-
(49)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(46)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(32)
Artykuł z pracy zbiorowej
(21)
Artykuł z czasopisma naukowego
(17)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(16)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Dane statystyczne
(3)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(34)
Edukacja i pedagogika
(20)
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Nauka i badania
(14)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
125 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy / Maciej Holko // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 10, s. 11-20.
Streszczenie: Ekonomiści neoklasyczni postulują uelastycznienie i ograniczanie niedoskonałości rynku pracy: złagodzenie kodeksu pracy, obniżenie płac i narzutów ubezpieczeniowych, osłabienie związków zawodowych, zastąpienie robót publicznych przez szkolenia. Słuszność tych postulatów jest rozważana w artykule z perspektywy ekonomii politycznej, prowadząc do konkluzji, że teoria neoklasyczna jest wadliwym narzędziem opisu i regulowania gospodarki. (https://www.ipiss.com.pl/psnumery/475og)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza różnych komponentów systemu informatycznego wykorzystywanego przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce pod kątem ewaluacji APRP (Aktywne polityki rynku pracy), wskazanie jego ograniczeń analitycznych w tym zakresie oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących uzupełnienia informacji zbieranych z jego pomocą na potrzeby ewaluacji aktywnych programów rynku pracy danymi sondażowymi.
No cover
Article
In basket
Pułapki w badaniach pracodawców / Krzysztof Podwójcic // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 2, s. 13-22.
Streszczenie: Artykuł omawia najważniejsze pułapki i wynikające z nich problemy (głównie o charakterze metodologicznym) dotyczące badań popytu i podaży pracy.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza wyników badań mikroekonometrycznych.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Próba analizy możliwości i ewolucji polityki rynku pracy w kontekście jej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i źródeł finansowania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again