Forma i typ
Artykuły
(104)
Publikacje naukowe
(42)
Książki
(13)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
wypożyczone
(8)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Autor
zbiorowa Praca
(6)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(5)
Maksim Monika
(3)
Arendt Łukasz (1979- )
(2)
Gajderowicz Tomasz
(2)
Gawrycka Małgorzata
(2)
Gis Anita
(2)
Grotkowska Gabriela
(2)
Kryńska Elżbieta (nauki ekonomiczne)
(2)
Myjak Teresa
(2)
Męcina Jacek
(2)
Poławski Paweł
(2)
Raczyńska Anna
(2)
Wincenciak Leszek
(2)
Wobalis Mirosław
(2)
Wojdyło-Preisner Monika
(2)
Śliwicki Dominik
(2)
Arak Piotr
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożenna
(1)
Bańka Augustyn
(1)
Bednarski Maciej
(1)
Bednarski Marek
(1)
Borowiecki Ryszard(1943- )
(1)
Bruski Michał
(1)
Brzyska Monika
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Czekaj Jan (1950- )
(1)
Dach Zofia
(1)
Detz Edyta
(1)
Dolny Edward
(1)
Dominiak Piotr (1948- )
(1)
Duda Wioleta
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dymek Dominika (polonistyka)
(1)
Fazlagić Jan (1971- )
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gajdos Artur
(1)
Gerlach Ryszard (1955- )
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Graniewska Danuta (1927- )
(1)
Gęsicki Janusz (1951-2019)
(1)
Holko Maciej
(1)
Ignaczak Magdalena
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Jaskólska Barbara
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kaptur Ewa
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kobus Iwona
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kozina Dorota
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Król Agnieszka
(1)
Kucharski Leszek (ekonomia)
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Kurowska Anna
(1)
Kutiak-Zakrzewska Krystyna
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Liberska Hanna
(1)
Lis Maciej (nauki ekonomiczne)
(1)
Malarska Anna
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Malina Alicja (psychologia)
(1)
Marszałek Anna
(1)
Mazur-Łuczak Joanna
(1)
Merska Katarzyna
(1)
Miazga Agata
(1)
Michoń Piotr
(1)
Moczkodan Rafał (1975- )
(1)
Motylewicz Lucyna
(1)
Muster Rafał
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Myjak Stanisław
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Norwiński Damian
(1)
Noworól Aleksander
(1)
Nowotarski Włodzimierz
(1)
Oczki Jarosław (1972- )
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Panek Tomasz (1953- )
(1)
Pater Robert
(1)
Pańków Maciej
(1)
Piłat Aleksandra
(1)
Podkański Marcin
(1)
Podwójcic Krzysztof
(1)
Pruś Małgorzata
(1)
Przybyszewska Alicja
(1)
Płoski Marcin
(1)
Roberts Simon
(1)
Rybińska Agnieszka
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(106)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(45)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(124)
Język
polski
(123)
angielski
(1)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Temat
Rynek pracy
(107)
Szkolnictwo wyższe
(18)
Filologia polska
(13)
Zatrudnienie
(13)
Bezrobocie
(10)
Absolwenci szkół wyższych
(9)
Szkolnictwo zawodowe
(9)
Przydatność zawodowa
(8)
Aktywizacja zawodowa
(6)
Młodzież
(6)
Polityka społeczna
(6)
Kompetencje kluczowe
(5)
Poradnictwo zawodowe
(5)
Studenci
(5)
Szkolenie zawodowe
(5)
Szkolnictwo
(5)
Kobieta
(4)
Kompetencje społeczne
(4)
Nauczanie
(4)
Start zawodowy
(4)
Wybór zawodu
(4)
Kadry
(3)
Kształcenie
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Ludzie starzy
(3)
Rodzina
(3)
Siła robocza
(3)
Ubóstwo
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Absolwenci szkół średnich
(2)
Adaptacja zawodowa
(2)
Aktywność zawodowa
(2)
Copywriting
(2)
Dane statystyczne
(2)
Innowacje społeczne
(2)
Kapitał ludzki
(2)
Kompetencje zawodowe
(2)
Komunikacja werbalna
(2)
Kultura
(2)
Kwalifikacje zawodowe
(2)
Ludzie w wieku średnim
(2)
Migracje
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorczość akademicka
(2)
Płaca
(2)
Regionalny rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Służba zdrowia
(2)
Tranzycja szkoła-praca
(2)
Wybór kierunku kształcenia
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Wykształcenie
(2)
Zawód
(2)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Akademickie biura karier
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Badania jakościowe
(1)
Bezrobotni
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Blok humanistyczny
(1)
COVID-19
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja medialna
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Frieske, Kazimierz Wojciech
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Handke, Mirosław (1946
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kariera
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kreatywność
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Logopedia
(1)
Logopedzi
(1)
Lęk
(1)
Temat: dzieło
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Temat: czas
2001-
(48)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(45)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Gatunek
Artykuł problemowy
(31)
Artykuł z pracy zbiorowej
(20)
Artykuł z czasopisma naukowego
(17)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(16)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Dane statystyczne
(3)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(33)
Edukacja i pedagogika
(20)
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Nauka i badania
(14)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
124 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy / Maciej Holko // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 10, s. 11-20.
Streszczenie: Ekonomiści neoklasyczni postulują uelastycznienie i ograniczanie niedoskonałości rynku pracy: złagodzenie kodeksu pracy, obniżenie płac i narzutów ubezpieczeniowych, osłabienie związków zawodowych, zastąpienie robót publicznych przez szkolenia. Słuszność tych postulatów jest rozważana w artykule z perspektywy ekonomii politycznej, prowadząc do konkluzji, że teoria neoklasyczna jest wadliwym narzędziem opisu i regulowania gospodarki. (https://www.ipiss.com.pl/psnumery/475og)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Analiza różnych komponentów systemu informatycznego wykorzystywanego przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce pod kątem ewaluacji APRP (Aktywne polityki rynku pracy), wskazanie jego ograniczeń analitycznych w tym zakresie oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących uzupełnienia informacji zbieranych z jego pomocą na potrzeby ewaluacji aktywnych programów rynku pracy danymi sondażowymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pułapki w badaniach pracodawców / Krzysztof Podwójcic // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 2, s. 13-22.
Streszczenie: Artykuł omawia najważniejsze pułapki i wynikające z nich problemy (głównie o charakterze metodologicznym) dotyczące badań popytu i podaży pracy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Analiza wyników badań mikroekonometrycznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Próba analizy możliwości i ewolucji polityki rynku pracy w kontekście jej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i źródeł finansowania.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej