Form of Work
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Ambrozik Wiesław (1947- )
(1)
Herkt Martyna
(1)
Klimczak Joanna
(1)
Koczoń-Zurek Sabina
(1)
Kowalczyk Agnieszka
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Lizińczyk Sebastian
(1)
Malec Norbert
(1)
Marczak Monika
(1)
Mickiewicz Kinga
(1)
Niełaczna Maria
(1)
Porowski Michał (1945- )
(1)
Pytka Agnieszka
(1)
Raś Danuta
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Służba więzienna
(12)
Więźniowie
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Więziennictwo
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Empatia
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kurator sądowy
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Opieka społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Policjanci
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prestiż
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia penitencjarna
(1)
Resocjalizacja
(1)
Samobójstwo
(1)
Stres
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Służba Więzienna (Ministerstwo Sprawiedliwości ; Polska)
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
"Kukułcze dzieci" : problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 9, s. 15-20.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40939 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja prezentująca najnowsze, unikalne i kompleksowe wyniki badań grupy 290 więźniów dożywotnich, będąca podsumowaniem pięcioletnich badań nad karą dożywotniego pozbawienia wolności i charakteryzująca się interdyscyplinarnym ujęciem tej problematyki z perspektywy prawnej, kryminologicznej i psychologicznej. Zabierają w niej głos wybitni eksperci oraz praktycy – m.in. prawnicy, psychologowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, a wreszcie, sami skazani. Głównym celem tej monografii była odpowiedź na pytanie, jaki jest przeciętny więzień dożywotni (statystyczny wizerunek skazanego), a także czy w grupie 290 badanych są ci najlepsi i ci najgorsi, oraz co o tym przesądza. Odnosząc się do właściwych teorii, m.in. deprywacji, importu, racjonalnego wyboru, autorzy zebranych tu tekstów opisują, jak skazani adaptują się do warunków bezterminowej izolacji, a także jak adaptuje się do nich system więzienny, jak obie strony ustosunkowują się do istoty orzekania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności, a także do wagi diagnozy i możliwości oddziaływania na skazanych w więzieniu. Prawdziwe kompendium wiedzy kryminologicznej i psychologicznej zebranej wokół sprawcy-skazanego-człowieka. Monografia w całości utrzymuje się w duchu humanizmu, absolutnie koniecznego w odniesieniu do sprawców ciężkich przestępstw, wobec których społeczeństwo nie tylko nie wykazuje zrozumienia, ale nawet litości. Celem wspólnym zebranych w pracy opracowań jest […] udzielenie odpowiedzi na […] pytanie […], jaki jest cel i sens orzekania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności, stanowiącej obecnie surogat śmierci. (Z recenzji prof. dr hab. Teresy Gardockiej) Lektura tej książki z pewnością może okazać się owocna dla osób, które z racji wykonywanego zawodu mają do czynienia ze skazanymi na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Do tej grupy zaliczyć należy nie tylko funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Jestem przekonany, że książka spotka się z uwagą sędziów orzekających w sprawach karnych, oskarżycieli publicznych, adwokatów, radców prawnych, pracowników socjalnych […] [a także] psychologów, lekarzy, socjologów, pedagogów. (Z recenzji dr. hab. Adama Kwiecińskiego, prof. UWr) ********* The Best of the Worst and the Always Bad The publication presents the latest, unique and complex results of the research on the group of 290 life-term prisoners. It summarises the five-year study on life imprisonment sentence and explores the problem from the legal, criminological and psychological perspective, giving voice to leading experts and practitioners: lawyers, psychologists, prison officers and finally the sentenced themselves. The main aim of the monograph was to answer the question what a typical life-term prisoner is (a statistical image of a sentenced) and if in the group of the 290 studied there are those best and worst and what determines it. With reference to appropriate theories, such as deprivation, import, rational choice, the authors of the texts collected here describe how the sentenced adapt to the conditions of lifetime isolation and how the prison systems adapts to them, how both sides respond to passing and executing life imprisonment sentence and how they view the diagnosis and the possibility of interacting with the sentenced in prison. It is a true compendium of criminological and psychological knowledge of the perpetrator–sentenced–human. ********* Dr Maria Niełaczna (ORCID 0000-0003-2384-0902) – doktor nauk prawnych i kryminolog. Pracuje w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminologii, prawie więziennym i prawach człowieka. W swoich badaniach koncentruje się na karierach kryminalnych, zbrodni zabójstwa, społecznym klimacie więzienia, karach skrajnie długoterminowych i prawach człowieka. Były ekspert NCN oraz NIK. Działa na rzecz więźniów i jest członkiem Komisji Ekspertów KMPT przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. --------- Mgr Joanna Klimczak (ORCID 0000-0002-1534-6317) - doktorantka w Katedrze Krymi (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again