Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Józefowski Eugeniusz (1956- )
(2)
Bartel Robert
(1)
Didkowska Bernadeta
(1)
Kosztyła Bernadeta
(1)
Kowal Andrzej
(1)
Ostrowska-Cichy Monika
(1)
Soszyński Piotr
(1)
Stefańska Anita (pedagog)
(1)
Wiażewicz-Wójtowicz Paula
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(17)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Warsztaty artystyczne
(9)
Arteterapia
(4)
Warsztat pracy
(4)
Dzieci
(3)
Pedagogika artystyczna
(3)
Warsztaty
(3)
Edukacja artystyczna
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Biblioteka szkolna
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Empatia
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Kreatywność
(1)
Metody aktywizujące
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Pedagog
(1)
Pedagog szkolny
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Studenci
(1)
Sztuka
(1)
Taniec
(1)
Teatroterapia
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Unia Europejska
(1)
Warsztaty dla młodzieży
(1)
Wychowanie
(1)
Ścieżki prozdrowotne
(1)
Subject: time
2001-
(9)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Kultura i sztuka
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Metody pracy warsztatowej - praktyczne pomysły do pracy z uczniami / Maria Sokołowska, Katarzyna Stępniak // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. - 2003, 6, s.8-14 : wkładka tematyczna.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Arteterapia i jej zastosowanie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci / Monika Ostrowska-Cichy. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 16, Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria, badania praktyka w działaniach międzyedukacyjnych, s. 127-135. - 2020.
Bibliografia na stronie 135.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
E-book
In basket
Podjęta tematyka rozważań sytuuje się na styku dwóch dużych obszarów dociekań pedagogicznych. Z jednej strony obejmuje problem pedeutologiczny, dociekając, w jakie kompetencje powinien być wyposażony współczesny nauczyciel, z drugiej zaś – aktualne problemy teorii wychowania estetycznego przez zawężenie podmiotu badań do nauczycieli muzyki. W pierwszej rozdziale skoncentrowano się na roli technologii informacyjno-komunikacyjnej we współczesnej pedagogice, ze specjalnym uwzględnieniem edukacji estetycznej, co każe również zastanowić się nad obecnością nowych mediów w sztuce. Przedstawione są tu stanowiska zarówno pedagogów, jak i teoretyków sztuki (tu głównie Ryszarda W. Kluszczyńskiego) na temat udziału nowych mediów w obydwu rozpatrywanych obszarach. Drugi rozdział dotyczy pojęcia kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki. Opisano w nim kompetencje oraz poddano analizie dokumenty określające postulowany stan kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki, a także ich naturalne rozwinięcie, jakim są programy kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego. W kolejnym rozdziale zawarto metodologię badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Oprócz przedmiotu badań, celów, metod, technik, narzędzi, omówiono również samą organizację badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again