Form of Work
Artykuły
(9)
Author
Bronikowski Michał
(2)
Jaszczuk Robert
(1)
Katanista A
(1)
Król-Zielińska Magdalena
(1)
Rędzia Krystyna
(1)
Skrzydło Karol
(1)
Supińska Urszula
(1)
Wolny Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Wychowanie fizyczne
(8)
Dziecko
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Samopoznanie
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(1)
Subject: time
2001-
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Perspektywy w zawodach - związanych z aktywnością fizyczną / Michał Bronikowski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 4, s. 8-11.
Streszczenie: Wnioski z badań finansowanych w ramach projektu Unii Europejskiej i Erasmusa, których celem było zaproponowanie unifikacji programów wychowania fizycznego i sportowego z wytycznymi procesu bolońskiego dla krajów europejskich oraz zidentyfikowanie potrzeb rynkowych w czterech głównych obszarach : Physical Education, Sport Coaching, Healt and Fitness, Sport Management.
No cover
Article
In basket
Efektywność lekcji wf - w opinii uczniów / Robert Jaszczuk // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 8, s. 24-29.
Streszczenie: Próba analizy efektywności lekcji wychowania fizycznego na podstawie badania przeprowadzonego na grupie 152 uczniów z szóstych klas szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim w październiku i listopadzie 2011 roku.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja analizy jakościowej dokumentacji przedmiotowej, a także odpowiedzi nauczycieli i dyrektorów na pytania dotyczące kwestii realizacji wychowania fizycznego. Badania przeprowadzono w czterech szkołach podstawowych usytuowanych na terenie Poznania.
No cover
Article
In basket
Jakość wychowania fizycznego - w samoocenie nauczycieli / Krystyna Rędzia // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 2, s. 8-10.
Streszczenie: Prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród nauczycieli wychowania fizycznego na przełomie 2010 i 2011 roku - cel : próba oceny jakości wychowania fizycznego (ankiety).
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja wyników badań sprawdzających opinie uczniów i rodziców na temat jakości wychowania fizycznego w danej placówce. Badania przeprowadzili pracownicy Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego AFW w Poznaniu wśród 145 uczniów klas VI z czterech poznańskich szkół i ich rodziców.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja modelu ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego - określenie obszarów ewaluacji i prezentacja szczegółowego schematu obszarów ewaluacji.
No cover
Article
In basket
Wychowanie fizyczne - nieobecne w praktyce pedagogicznej / Karol Skrzydło // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 10, s.25-27.
Streszczenie: Przyczyny i przykłady słabej realizacji celów i zadań w wychowaniu fizycznym w polskiej szkole.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again