Form of Work
Artykuły
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
zbiorowa Praca
(4)
Adamiak Jan (1944- )
(1)
Biuletyn
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Łyszczarz Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Subject
Zamówienia publiczne
(7)
Prawo biblioteczne
(2)
Finanse publiczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Książka
(1)
Nadzór nad bibliotekami
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka klimatyczna
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka transportowa
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Unia Europejska
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Ochrona środowiska
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Krótko o zamówieniach publicznych / K.K // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1995, nr 9, s.12-14.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Przepisy prawne // BIBLIOTEKARZ. - 2002, 6, s.31-32.
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37044, 36952, 36951 (3 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronach 443-[444].
Bibliografia strony 416-431.
Tekst częściowo tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42238 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia XXI Wieku”, na który składają się artykuły o zróżnicowanej tematyce ekonomicznej dotyczącej: zamówień publicznych, przepływów inwestycji portfelowych, edukacji, Brexitu, gospodarki kreatywnej, filozofii ekonomii i zagadnień konwergencji w krajach Unii Europejskiej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy w Państwa ręce zbiór opracowań objętych wspólnym tytułem Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych. Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pt. „Nadzór publiczny nad rynkiem zamówień publicznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2014/14/E/HS5/00845). Zamysłem opracowania było dokonanie przez przedstawicieli nauki prawa analiz na temat konkretnych problemów prawnych związanych z regulacjami prawa zamówień publicznych oraz z wpływem tych regulacji na stan gospodarki oraz na określone wartości społeczne. Prezentowane artykuły dotyczą zatem zagadnień prawnych oraz ekonomiczno-społecznych, a przy tym mają one walor zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Potrzeba prezentowania tego rodzaju analiz jest szczególnie istotna obecnie, tj. w połowie roku 2019, kiedy to trwają zaawansowane już prace nad nową polską ustawą mającą kodyfikować prawne regulacje dotyczące zamówień publicznych. W tym kontekście szczególnie potrzebne są zatem pogłębione analizy, które pozwolą adekwatnie skontekstualizować zasadnicze problemy legislacyjne stojące przed polskim prawodawcą oraz wskazać możliwe sposoby ich rozwiązywania – w warstwie zagadnień ogólnych (np. cele i zasady zamówień publicznych, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy), jak również w płaszczyźnie kwestii szczegółowych (np. tryby zamówień, postępowanie zamówieniowe, środki ochrony prawnej). Wspólną osią wszystkich rozważań jest niekwestionowana i pożądana rola państwa – personifikowanego przez ustawodawcę, organy publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych, sądy oraz przez poszczególnych zamawiających mających status podmiotów publicznych – w kształtowaniu i zapewnianiu należytego funkcjonowania ładu prawnego w zamówieniach publicznych, tak aby zamówienia publiczne mogły efektywnie zaspokajać realnie istniejące potrzeby społeczne oraz odgrywać instrumentalną rolę w realizacji ważnych polityk publicznych. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że niniejszy numer Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanie się ważną pozycją w ramach prowadzonej współcześnie dyskusji naukowej na temat prawa zamówień publicznych, interesującą zarówno dla teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy zbiór opracowań jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej „System zamówień publicznych w Polsce”, która odbyła się w ramach cyklu spotkań „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej” organizowanego przez Katedrę Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu naukowym wzięli udział znawcy problematyki zamówień publicznych z Polski, doktoranci oraz studenci. Zamysłem konferencji było dokonanie analizy obecnego stanu prawa zamówień publicznych w związku ze zmianami dokonanymi w nim w 2016 roku. Konferencja miała też dać przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, jak powinien wyglądać system zamówień publicznych w Polsce. Stąd spotkanie prawników i ekonomistów wskazujących na niedostatki stanu obecnego i potrzebę dokonania zmian. Wystąpienia nie ograniczyły się jedynie do wąskiej tematyki samych zamówień publicznych. Obejmowały także zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku zamówień, rolą organów władzy publicznej w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz wpływem tej tematyki na kształtowanie się pozycji przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej. Ten dwugłos prawników i ekonomistów pozwolił na skonkludowanie wspólnych wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, które w znakomitej większości zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że tezy zawarte w niniejszej publikacji zostaną wykorzystane w trwającym procesie kształtowania nowej ustawy dotyczącej zamówień publicznych. Powinny być też ważną pozycją prowadzonego współcześnie dyskursu naukowego, interesującą lekturą nie tylko dla przedstawicieli doktryny prawa zamówień publicznych, ale także praktyki ich stosowania. Redaktorzy Tadeusz Kocowski, Jan Gola
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again