Form of Work
Książki
(99)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Filmy i seriale
(1)
Status
available
(99)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(100)
Author
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(8)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(3)
Bogucka Jadwiga (psycholog)
(2)
Broekman Herrie aut
(2)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(2)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (?-2022)
(2)
Matematyka
(2)
Młodość
(2)
Opolska Teresa
(2)
Piszczek Maria
(2)
Wrona Joanna (recenzent)
(2)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Buryn Urszula
(1)
Cassidy Ewa
(1)
Czemierowska-Koruba Ewa
(1)
Czubak Anna
(1)
Dagiel Małgorzata
(1)
Dembińska Irena
(1)
Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych
(1)
Fairbairn Gavin
(1)
Fairbairn Susan
(1)
Fus Anna
(1)
Gałka-Ziółkowska Grażyna
(1)
Góralczyk Ewa
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Jarosińska Małgorzata
(1)
Jas Małgorzata
(1)
Jucha Ferdynand
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Korwin-Szymanowska Aleksandra (1941- )
(1)
Kruszwicki Włodzimierz red
(1)
Książek Wojciech
(1)
Kształcenie
(1)
Kuncewicz Dariusz
(1)
Milewska Ewa (1947-2021)
(1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej I Sportu
(1)
Ozimek Ewa (1952-2006)
(1)
Pielok Cecylia
(1)
Poprawa
(1)
Poradnik
(1)
Program
(1)
Ryś Maria
(1)
Ryś Maria oprac
(1)
Sekuła Bogdan
(1)
Serafin Teresa
(1)
Sobocińska Marta
(1)
Symela Krzysztof
(1)
Szumanówna Wanda (1890-1994)
(1)
Tabisz Wojciech
(1)
Tatarowicz Jan
(1)
Tkaczyk Grażyna (1955-2009)
(1)
Wasiak Maria
(1)
Wiśniewska Małgorzata
(1)
Wojdyła Emilia
(1)
Święcicka Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(57)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(4)
2001-
(3)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(100)
Language
Polish
(100)
Audience Group
Dyrektorzy szkół
(1)
Dzieci
(1)
Gimnazja
(1)
Licea
(1)
Młodzież
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Reforma szkolnictwa
(36)
Programy nauczania
(9)
Nauczyciele
(8)
Kształcenie integracyjne
(5)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(5)
Wychowanie
(5)
Dysleksja i dysgrafia
(4)
Dziecko
(4)
Dziecko niewidome
(4)
Dziecko zdolne
(4)
Języki obce
(4)
Niepowodzenia szkolne
(4)
Szkolnictwo
(4)
Dziecko niedosłyszące
(3)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(3)
Dziecko trudne
(3)
Literatura polska
(3)
Ocena szkolna
(3)
Oświata
(3)
Wychowanie do życia w rodzinie
(3)
Alkoholizm
(2)
Arteterapia
(2)
Czytanie
(2)
Diagnoza
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dyskalkulia
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Dziecko niedowidzące
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko z ADHD
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Egzaminy szkolne
(2)
Gimnazjum
(2)
Integracja w nauczaniu
(2)
Język polski
(2)
Kierowanie szkołą
(2)
Kształcenie zawodowe
(2)
Matematyka
(2)
Młodzież
(2)
Nadzór pedagogiczny
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Poradniki
(2)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(2)
Psychoterapia
(2)
Publicystyka
(2)
Rodzina
(2)
SMART (program UE)
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Terapia zabawą
(2)
Uczniowie
(2)
Unia Europejska
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Wychowanie w szkole
(2)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biblioteka
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dyrektor
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepenosprawne umysowo
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja artystyczna
(1)
Edukacja informatyczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja przyrodnicza
(1)
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu
(1)
Emocje
(1)
Etyka
(1)
Filozofia
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gry sportowe
(1)
Higiena
(1)
Historia
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Informatyka
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Internet
(1)
Jakość szkoły
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Liceum profilowane
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Matura 2002
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczanie blokowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Poradniki
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Publikacje
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
100 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. [120].
Streszczenie: Przedstawiono: motywy, którymi kierują się rodzice posyłający dziecko z wadą słuchu do szkoły masowej; działanie aparatów słuchowych i słuchanie nauczyciela z wykorzystaniem takich aparatów i odczytywanie mowy z ust przez uczniów na lekcji; specyficzne uwarunkowania rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu; wpływ stopnia ubytku słuchu na trudności szkolne; sytuację dziecka z wadą słuchu w klasie szkolnej od szk. podstawowej do średniej - sytuacje, które mogą zdarzyć się na lekcji i metody pracy z uczniami; współpracę nauczyciela z uczniami i rodzicami dzieci z wadą słuchu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36842 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Wczesna Edukacja, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Zeszyt zawiera opis 7 zajęć warsztatowych przeznaczonych do realizacji w kształceniu nauczycieli. Praca przedstawia przykłady z rozmaitych obszarów tematycznych i przedmiotowych.$
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35909, 35908 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Studia Edukacyjne, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare
Streszczenie: Celem publikacji jest pokazanie szerokiego wachlarza problemów, które stanowią przedmiot rozważań zespołu studiów edukacyjnych oraz zaprezentowanie zróżnicowanych opinii na temat kształcenia nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35919, 35918 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zagadnienia ogólne: wzrok i jego uszkodzenia, funkcjonowanie dzieci z uszkodzonym wzrokiem, pomoce ułatwiające widzenie, wykorzystanie rysunku wypukłego i pisma brajla w nauczaniu dziecka niewidomego, środki techniczne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Zagadnienia szczegółowe: wskazówki dla nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcją wzroku na etapie początkowym, wskazówki dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów. W dodatkach informacje praktyczne, m.in. przydatne adresy, także internetowe i tablice zawierające polski i obcojęzyczne alfabety brajlowskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36841 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, który opisuje nowe zadania do realizacji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w świetle regulacji prawnych podpisanych przez Ministra Edukacji Narodowej 17.11.2010 r. dotyczących nowej formuły organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobów organizacji kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik zawiera m. in. analizę zmian w prawie oświatowym w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz omawia działania jakie powinien podjąć dyrektor przedszkola szkoły lub placówki, aby pomoc ta była zgodna z wymogami nowych uregulowań i przynosiła zamierzone efekty. Zawartość poradnika to wskazania dla dyrektorów, aby mogli skuteczniej realizować ustalenia zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41664 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36069 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Języki Obce, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare
Streszczenie: Publikacja przedstawia serię scenariuszy zajęć w ramach kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych. Materiały dotyczą różnych przedmiotów (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki) i różnych specjalności językowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35907, 35906 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Matematyka, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Zeszyt dotyczy głównie takich zagadnień jak: arytmetyka, algebra, geometria. Praca przedstawia wybór zadań, które są przydatne w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35913, 35912 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Matematyka, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Praca przedstawia wybór zadań, które są przydatne w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35915, 35914 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40748 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40749 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40750 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40752 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40753 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40754 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40755 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 3)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34230 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37722 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again