Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Author
Dołęga Zofia
(2)
John-Borys Maria
(2)
Ratajewski Jerzy (1928-1999)
(2)
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydawnictwo
(2)
Balawajder Krystyna
(1)
Bolechowska Maria (1921-1993)
(1)
Ecler-Nocoń Beata
(1)
Frania Monika
(1)
Gajdzica Zenon (1970- )
(1)
Heszen-Niejodek Irena (1942- )
(1)
Jaślarowa Bibiana
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kałkusińska Lidia
(1)
Kitlińska-Król Małgorzata
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Niesporek-Szamburska Bernadeta (1953- )
(1)
Nowak Anna
(1)
Olbrycht Katarzyna (1949- )
(1)
Podgrodzka Wanda
(1)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
(1)
Ratajczak Zofia
(1)
Raś Danuta
(1)
Rembierz Marek
(1)
Smoliński Józef
(1)
Sońta Stanisława
(1)
Staniszewska-Saratowicz Danuta
(1)
Stankowski Adam
(1)
Stawowska Lidia
(1)
Uchyła-Zroski Jadwiga
(1)
Vašek Štefan
(1)
Wójcik-Dudek Małgorzata
(1)
Zok-Smoła Aleksandra
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Młodzież
(2)
Psychologia wychowawcza
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bezradność
(1)
Biblioteka
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Choroby ludzi
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Diagnoza
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Egoizm
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Informacja naukowa
(1)
Konflikt
(1)
Lęk
(1)
Marketing
(1)
Muzyka
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Negocjacje
(1)
Nieletni
(1)
Ocena estetyczna
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Personalizm
(1)
Praca
(1)
Praca umysłowa
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia medycyny
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Psychologia zdrowia
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Resocjalizacyjna pedagogika
(1)
Rozmowa
(1)
Ryzyko zachorowalności
(1)
Stres
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie muzyczne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zdrowotność
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Literatura
(1)
Publikacje
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35611, 35610 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prace psychologiczne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1971. - 116 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 16)
Poznawanie i ocena stanu faktycznego sprawowania się uczniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10883 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3003)
Tytuł grzbietowy: Pedagogiczne wyzwania...
Bibliografia strony 151-154.
Streszczenie w językach angielskim, niemieckim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45656 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1629)
Streszczenie: W ostatnich latach daje się zauważyć wzrost zainteresowania problematyką zdrowia nie tylko wśród przedstawicieli nauk przyrodniczych lecz również nauk społecznych. Zdrowie jest coraz częściej traktowane nie tylko jako wartość instrumentalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35287 (1 egz.)
Book
In basket
Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających / Maria John-Borys. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - 177, [3] strony : ilustracje, errata ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2041)
Bibliografia
Streszczenie po angielsku i niemiecku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 63)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono rozumienie zdrowia psychicznego i związki stresu ze zdrowiem, rozpoznawanie czynników ryzyka zaburzeń zdrowia uczniów oraz wyniki i wnioski z badań, a także podsumowanie badań pod kątem stosunków nauczyciel - uczeń i profilatyki pierwszorzędowej w szkole. Badania dot.: zdrowia psychicznego jako aspektu subiektywnych koncepcji zdrowia uczniów klas III i IV szk. podstawowej, poczucia własnej wartości uczniów kl. III szk. podstawowej, poczucia samotności w kontekście spójności klasy, lęków uczniów (od przedszkola do liceum), stylów atrybucji przyczynowej w wyjaśnianiu sukcesów i porażek w sytuacji stresu u dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin alkoholików, wyuczonej bezradności uczniów w wieku 12-16 lat jąkających się, cech nauczycieli atrakcyjnych dla uczniów w opinii uczniów i nauczycieli l.o., związku wsparcia nauczycielskiego z poczuciem koherencji uczniów szkół średnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39830 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10095 B, 10094 B (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2458)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39931 B (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ISSN nr 544)
Bibliogr. s. 141-[146].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35612 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3347)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang., ros.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44938 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2350)
Tyt. grzb.: O poprawie winowajców... - Bibliogr. s. [219]-254 - Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu starano się określić, jakie były główne źródła rozwijających się w Polsce koncepcji teoretycznych dot. wychowania poprawczego oraz jaki wpływ na koncepcję wychowania poprawczego miały inne nauki (prawo, medycyna, profilaktyka społeczna, pedagogika lecznicza, opieka społeczna). Analizowano poglądy prawników, lekarzy, działaczy społecznych, pedagogów oraz organizację więziennictwa, podstawowe akty prawne i rozporządzenia dot. postępowania z dziećmi i młodzieżą odnoszące się do opieki jak również więziennictwa. Badano problemy szczegółowe np.: funkcjonowanie zakładów dla nieletnich i dorosłych, znaczenie pracy oraz wykształcenia ogólnego w wychowaniu poprawczym, organizację profilaktyki społecznej, przygotowanie kadr pedagogicznych oraz pracowników więziennictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39792 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11248 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1791)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35972 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. - Wyd. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 222, [2] s. : ilustracje kolor., err. ; 24 cm.
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN ISSN 1644-0552 nr 51)
Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: W prezentowanej książce omówiono teoretyczne założenia diagnozy i metodologiczne problemy z nią związane. Podano cele, zasady i warunki stawiania diagnoz psychologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 roku życia). Zawarto przegląd metod, technik i narzędzi służących ocenie psychologicznej ww. dzieci. Zaprezentowano diagnozę w sferze: fizycznej, językowej, sensomotorycznej, intelektualnej (Skala Inteligencji D. Wechslera, Test Matryc Ravena, Skala Dojrzałości Umysłowej, Skala Leitera, Rysunek Postaci Ludzkiej), emocjonalno-społecznej (Test Bender-Koppitz, Kwestionariusz Temperamentu A.H. Bussa, Test Stosunków Rodzinnych, Rysunek Rodziny, Test Dom Drzewo Człowiek, Kwestionariusz CBI, Test Apercepcji Tematycznej, Skala Poczucia Kontroli, Kwestionariusz Zwierzyniec), moralnej i religijnej oraz typologię niepokojących zachowań dzieci (np. ADHD, płaczliwość).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39767 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1941)
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37190 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 70)
Bibliogr. s. 221-227.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39950 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN ISSN 0208-6336 nr 2374)
Nazwy aut. na ok. - Streszcz. ang., czes., niem. Spis treści także ang., czes., niem.
Streszczenie: Analiza indywidualnego i społecznego doświadczania bezradności z punktu widzenia pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii i etyki. Autorzy przedstawili rodzaje bezradności (niezawiniona i zawiniona). Szczególną uwagę zwrócili na bezradność w życiu osób niepełnosprawnych i wynikającą z przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39915, 39765 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again