New items
Marzec i po Marcu : wpływ kryzysu Marca '68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej
Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole : od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej
Profilaktyka pozytywna w teorii i praktyce pedagogicznej
Aktywny nauczyciel i aktywni uczniowie : jak efektywnie nauczać języka obcego w klasach IV - VI szkoły podstawowej?
Szumią, trzeszczą i szeleszczą : o polskiej fonetyce dla dzieci i młodzieży
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Ogłoszenie

Zdjęcie w tle na Facebook 851x315  px.jpg

Książki w języku ukraińskim

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach nawiązała współpracę z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dzięki czemu wprowadziliśmy do zbiorów placówki pakiet książeczek dla dzieci w języku ukraińskim, wydrukowanych w ramach projektu „Inna Bajka”. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Link do kolekcji: tiny.pl
Książki po ukraińsku.jpg