New items
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej : analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
Zachowania trudne małych dzieci z zaburzeniami rozwoju : uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
To, co mnie wspiera : edukacja matematyczna : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom II,
Zespoły konsultacyjne w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT®) : organizacja i funkcjonowanie
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Uwaga!!!

UWAGA.jpg

Konkurs

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Termin składania prac konkursowych upływa 17 lutego 2023 roku.
Szczegóły na stronie: oborniki.pbp.poznan.pl
Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu (w załączniku) oraz wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs USA.jpg