Nowości
Współczesny człowiek wobec wyzwań: szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka?
Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła : podnoszenie efektywności procesu edukacji
Silva rerum 2 czyli Łacina bryka w puszczach, w zagajnikach
Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego : 100 podstawowych pojęć
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.
Wiadomości
Ogłoszenie

Zdjęcie w tle na Facebook 851x315  px.jpg

Książki w języku ukraińskim

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach nawiązała współpracę z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dzięki czemu wprowadziliśmy do zbiorów placówki pakiet książeczek dla dzieci w języku ukraińskim, wydrukowanych w ramach projektu „Inna Bajka”. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Link do kolekcji: tiny.pl
Książki po ukraińsku.jpg