Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 19 60-320 Poznań, adres e-mail: biblioteka@pbp.poznan.pl, tel. 61 861 69 74.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, adres e-mail: IOD_PB@rodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do Biblioteki lub zapisu na listę odbiorców newslettera (art.6, ust.1, lit. a RODO), w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6, ust.1, lit. e RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6, ust. 1, lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów, wysyłania monitów oraz newsletterów o działaniach Biblioteki, a także w celach statystycznych i badawczych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi na rzecz administratora (m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń).
6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres 5 lat od zapisu w przypadku braku aktywności w zakresie korzystania z usług naszej Biblioteki
8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań moich danych osobowych w celach i zakresach wymienionych powyżej (podstawa prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania newslettera na adres e-mail podany w niniejszym Zobowiązaniu.
• Stwierdzam, że Regulamin udostępniania zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu jest mi znany i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania.
• Ponoszę pełną odpowiedzialność za wypożyczane materiały biblioteczne.