Form of Work
Artykuły
(30)
Publikacje naukowe
(22)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Muster Rafał
(2)
Paluszkiewicz Magdalena
(2)
Adamczyk Mieczysław Jerzy (1933-2017)
(1)
Antosz Elżbieta
(1)
Bentkowska-Furman Izabela
(1)
Brzyska Monika
(1)
Dobrowolska Małgorzata (psycholog)
(1)
Flaszyńska Ewa
(1)
Gis Anita
(1)
Górna Joanna
(1)
Ignaczak Magdalena
(1)
Jakubik Aleksandra
(1)
Jeznach Anna
(1)
Komorowska Olga
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Kławsiuć-Zduńczyk Anna
(1)
Maksim Monika
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Necel Ryszard
(1)
Nowacka Marta (pedagog)
(1)
Piłat Aleksandra
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Sieklicka Monika
(1)
Sikora-Wiśniewska Ewa
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Suska Mariola
(1)
Szczęsny Małgorzata
(1)
Szreder Mirosław (1957- )
(1)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(1)
Wielgosz Karolina
(1)
Wiśniewski Marcin (ekonomia)
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wolan-Nowakowska Mariola
(1)
Woźniak Barbara (socjolog)
(1)
Wrocławska Tatiana
(1)
Wróblewska Katarzyna
(1)
Włodarczyk Mirosław
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łabędzka Violetta
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Łojko Majka
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(31)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(4)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Aktywizacja zawodowa
(29)
Rynek pracy
(10)
Bezrobocie
(7)
Osoby w wieku starszym
(4)
Osoby z niepełnosprawnością
(4)
Aktywizacja społeczna
(3)
Kobieta
(3)
Prawo pracy
(3)
Rehabilitacja zawodowa
(3)
Zatrudnienie
(3)
Absolwenci szkół wyższych
(2)
Bezrobotni
(2)
Bibliotekarze
(2)
Centra i kluby integracji społecznej
(2)
Chorzy psychicznie
(2)
Filologia polska
(2)
Młodzież
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca socjalna
(2)
Reintegracja społeczna
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Urzędy pracy
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zatrudnienie wspomagane
(2)
Absolwenci
(1)
Badania jakościowe
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
(1)
Instytut Socjologii (Uniwersytet Śląski)
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kształcenie
(1)
Lekarze
(1)
Maksim, Monika
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
NEET
(1)
Obligacje społeczne
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pomaganie
(1)
Postawy
(1)
Powiatowy Urząd Pracy (Tychy)
(1)
Praca
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Praktyki absolwenckie
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Staż dla bezrobotnych
(1)
Staż zawodowy
(1)
Stereotyp
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Wiśniewski, Zenon
(1)
Wojdyło-Preisner, Monika
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Śmierć
(1)
Subject: work
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
Subject: time
2001-
(30)
Subject: place
Polska
(19)
Brzeg (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(17)
Artykuł z pracy zbiorowej
(14)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(12)
Artykuł z czasopisma naukowego
(12)
Artykuł fachowy
(4)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Case study
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(13)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(13)
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Praca, kariera, pieniądze
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Nauka i badania
(2)
34 results Filter
E-book
In basket
Publikacja ma dużą wartość praktyczną z uwagi na obserwowane w Polsce wysokie bezrobocie wśród osób starszych i brak spójnego programu polityczno-społecznego w tej kwestii. Założeniem badawczym projektu była próba przedstawienia w ujęciu modelowym zespołu przedsięwzięć i środków prawnych, które należy podjąć, by doprowadzić do ograniczenia rozmiarów prezentowanego zjawiska. Poszukiwania rozwiązań zaczęto od analizy regulacji prawnych wybranych państw europejskich: Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Węgier. Zakres przedmiotowy badań obejmował instytucje prawne, które w danym kraju z pozytywnym skutkiem wykorzystywano do ograniczania lub eliminowania bezrobocia, została także rozważona ich przydatność w warunkach polskich. Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków polityki społecznej, prawa rynku pracy, prawa zabezpieczeni a społecznego oraz do podmiotów i osób podejmujących trud procesu legislacyjnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again