Form of Work
Artykuły
(11)
Publikacje fachowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Bartol Izabella
(4)
Bokszański Zbigniew
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dobkowska Joanna (filolog)
(1)
Filipczak-Białkowska Anita
(1)
Krzemińska Joanna
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Martynowicz Dariusz
(1)
Matusiak Barbara
(1)
Migros Marta
(1)
Mirgos Marta
(1)
Starosta Paweł
(1)
Tyl Marzena
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Włodkowska Katarzyna (polonistka)
(1)
Year
2020 - 2024
(11)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(10)
Szkoły podstawowe
(7)
Szkoły ponadpodstawowe
(5)
Klasa 7.
(3)
Klasa 8.
(3)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Argumentacja
(11)
Język polski (przedmiot szkolny)
(7)
Metody nauczania
(7)
Retoryka
(5)
Wypracowania szkolne
(3)
Lektura szkolna
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Dwujęzyczność
(1)
Kreatywność
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
(1)
Poezja
(1)
Romantyzm
(1)
Szkoły średnie
(1)
Tematy i motywy
(1)
Współdziałanie
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1801-1900
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(11)
Artykuł z czasopisma fachowego
(6)
Scenariusz zajęć
(3)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Karty pracy ucznia
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Językoznawstwo
(1)
13 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania zjawiska. W szerokim, społecznym znaczeniu zasada pluralizmu politycznego oznacza wielość dopuszczalnych w danym społeczeństwie stylów życia i preferowanych przez jednostki systemów wartości. W systemie pluralizmu politycznego grupy społeczne, które przejawiają określone systemy wartości, powinny mieć swoje reprezentacje w parlamencie. [...] Na podstawie obowiązującego w Polsce systemu prawnego nie można ustalić, jakie systemy ideologiczne są reprezentowane na polskiej scenie politycznej. W efekcie nie można stwierdzić, czy faktycznie funkcjonuje ich wiele, a ta wielość jest przecież cechą dystynktywną pluralizmu politycznego. Dopiero przeprowadzenie jakościowej analizy pozwala zweryfikować, jaki jest stan faktyczny. Parlament jest tym miejscem, gdzie do głosu mogą i powinni dochodzić reprezentanci różnych orientacji ideologicznych, gdzie powinno mieć miejsce ścieranie się różnych poglądów, a w wyniku tego procesu powinno następować podejmowanie najpoważniejszych decyzji na temat kształtu instytucji społecznych i przyszłości państwa. Debata parlamentarna to zatem ten rodzaj dyskursu, w którym powinien się przejawiać pluralizm polityczny. Przedstawione w tej książce badanie ukazuje, jaki jest stan faktyczny polskiej sceny politycznej z uwagi na kryterium zachowania pluralizmu politycznego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.11.2023
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again