Forma i typ
Artykuły
(11)
Publikacje fachowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Autor
Bartol Izabella
(4)
Bokszański Zbigniew
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dobkowska Joanna (filolog)
(1)
Filipczak-Białkowska Anita
(1)
Krzemińska Joanna
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Martynowicz Dariusz
(1)
Matusiak Barbara
(1)
Migros Marta
(1)
Mirgos Marta
(1)
Starosta Paweł
(1)
Tyl Marzena
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Włodkowska Katarzyna (polonistka)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(11)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(11)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Odbiorca
Nauczyciele języka polskiego
(10)
Szkoły podstawowe
(7)
Szkoły ponadpodstawowe
(5)
Klasa 7.
(3)
Klasa 8.
(3)
Szkoły średnie
(1)
Temat
Argumentacja
(11)
Język polski (przedmiot szkolny)
(7)
Metody nauczania
(7)
Retoryka
(5)
Wypracowania szkolne
(3)
Lektura szkolna
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Dwujęzyczność
(1)
Kreatywność
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
(1)
Poezja
(1)
Romantyzm
(1)
Szkoły średnie
(1)
Tematy i motywy
(1)
Współdziałanie
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1801-1900
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(11)
Artykuł z czasopisma fachowego
(6)
Scenariusz zajęć
(3)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Karty pracy ucznia
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(11)
Językoznawstwo
(1)
13 wyników Filtruj
E-book
W koszyku
Data zmiany: 04.11.2023
Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania zjawiska. W szerokim, społecznym znaczeniu zasada pluralizmu politycznego oznacza wielość dopuszczalnych w danym społeczeństwie stylów życia i preferowanych przez jednostki systemów wartości. W systemie pluralizmu politycznego grupy społeczne, które przejawiają określone systemy wartości, powinny mieć swoje reprezentacje w parlamencie. [...] Na podstawie obowiązującego w Polsce systemu prawnego nie można ustalić, jakie systemy ideologiczne są reprezentowane na polskiej scenie politycznej. W efekcie nie można stwierdzić, czy faktycznie funkcjonuje ich wiele, a ta wielość jest przecież cechą dystynktywną pluralizmu politycznego. Dopiero przeprowadzenie jakościowej analizy pozwala zweryfikować, jaki jest stan faktyczny. Parlament jest tym miejscem, gdzie do głosu mogą i powinni dochodzić reprezentanci różnych orientacji ideologicznych, gdzie powinno mieć miejsce ścieranie się różnych poglądów, a w wyniku tego procesu powinno następować podejmowanie najpoważniejszych decyzji na temat kształtu instytucji społecznych i przyszłości państwa. Debata parlamentarna to zatem ten rodzaj dyskursu, w którym powinien się przejawiać pluralizm polityczny. Przedstawione w tej książce badanie ukazuje, jaki jest stan faktyczny polskiej sceny politycznej z uwagi na kryterium zachowania pluralizmu politycznego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 03.11.2023
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Artykuł
W koszyku
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej