Autor
Kopertowska-Tomczak Mirosława
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Arabas Piotr
(1)
Brookshear J. Glenn
(1)
Brylow Dennis
(1)
Chodkowska-Gyurics Agnieszka
(1)
Chojnacka-Musiał Katarzyna
(1)
Danjou Julien
(1)
Gliński Wiesław
(1)
Gogołek Włodzimierz (1949- )
(1)
Grześkowiak Alicja
(1)
Jaworska Karolina
(1)
Kamhoua Charles A
(1)
Kamola Mariusz
(1)
Kowalska Iwona
(1)
Kwiatkowska Anna M
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Njilla Laurent L
(1)
Prettyman Steve
(1)
Radwański Aleksander (1961- )
(1)
Rybiński Henryk
(1)
Shetty Sachin S
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Sobocińska Magdalena
(1)
Stanimir Agnieszka
(1)
Szczerbowski Jakub J
(1)
Troneczek Ewa
(1)
Werla Marcin
(1)
West Adrian W
(1)
Zacłona Anna
(1)
Ćwikliński Marcin
(1)
Żarowska-Mazur Alicja
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(28)
Język
polski
(28)
28 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
"Beskidzkie ABC" - elektroniczna baza danych / Ewa Troneczek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2012, nr 3, s.12-14.
Streszczenie: Informacja o bazie danych zawierającej materiały biblioteczne o tematyce regionalnej z obszaru Beskidów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jakie bazy danych w bibliotekach? / Jadwiga Sadowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2000, nr 6, s.6-8.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Artykuł
W koszyku
Praca z plikami .pdf / Marcin Ćwilkiński. W: Biblioteka w Szkole. 2022, nr 7-8, Dodatek: Kompetentny nauczyciel 02/2022, s. 26-27. - 2022.
E-book
W koszyku
Tematyka hurtowni danych, choć niezwykle aktualna, doczekała się w języku polskim jedynie nielicznych opracowań. Wiedza z tej dziedziny jest rozproszona, co utrudnia osobom zainteresowanym zarówno wyrobienie sobie spójnego obrazu zagadnienia, jak i rozwiązywanie konkretnych problemów. Książka zawiera całościowy wykład teoretyczny, ale przede wszystkim koncentruje się na praktyce: nie ogranicza się do omówienia zasad i reguł, lecz opisuje także liczne rafy i pułapki czyhające na projektantów i programistów. Tam, gdzie możliwe jest więcej niż jedno poprawne rozwiązanie, podano ich kilka, dzięki czemu czytelnik może wybrać podejście najlepiej dopasowane do własnych wymagań. Wszystkie omówione zagadnienia – teoretyczne i praktyczne – zostały zilustrowane przykładami. Na końcu książki znajduje się słownik najważniejszych pojęć oraz krótki słownik angielsko-polski. Dowiesz się: – jak zaprojektować hurtownię danych od modelu koncepcyjnego, przez logiczny po model fizyczny, – jak zagwarantować wydajne zasilanie hurtowni, – jak sprawić, by zasilanie hurtowni nie spowalniało aplikacji operacyjnych, – jak zapewnić wydajne działanie wdrożonej hurtowni. Powinieneś znać: – podstawy projektowania relacyjnych baz danych, – podstawowe pojęcia związane z bazami danych, – podstawy języka SQL, – podstawy zarządzania bazami danych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Autor recenzji zwraca uwagę na zbyt szerokie sformułowanie tytułu, który nie jest adekwatny do zawartości treściowej publikacji. Z tytułu nie wynika, że chodzi o zamieszczanie w Sieci baz ISIS. Jednocześnie recenzent zaznacza, że pozycja jest godna polecenia. Zwraca on głównie uwagę na przejrzystą strukturę publikacji oraz wspomaganie treści licznymi rysunkami, schematami i tabelami. Omówiony podręcznik podzielony jest na pięć rozdziałów a każdy z nich zakończony jest zestawem ćwiczeń. Rozdział pierwszy opisuje sposoby modelowania danych na przykładzie klasycznego modelu relacji - encji (E-R) Petera Chenna. Zdaniem recenzenta rozdział może być szczególnie przydatny dla osób, które dotychczas nie tworzyły baz danych. Rozdział drugi obejmuje ogólną charakterystykę pakietu CDS/ISIS. Rozdział trzeci zawiera prezentację schematu funkcjonowania WWW-ISIS oraz informacje dotyczące procesu instalacji systemu WWW-ISIS, jego podstawowych funkcji i interfejsu wprowadzania danych. Rozdział czwarty przedstawia metodę udostępniania baz danych ISIS w sieci Internet. Rozdział piąty opisuje aktualizowanie zawartości bazy danych z poziomu strony WWW. Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Książka, w prosty i praktyczny sposób, prezentuje projektowanie baz danych i ich obsługę. W ramach wprowadzenia autorka wyjaśnia, czym są bazy danych i do czego służą. Wszystkie ćwiczenia to konkretne przykłady zilustrowane zrzutami ekranu. W książce czytelnik znajdzie praktyczne rozwiązania następujących zagadnień: otwieranie, przeglądanie i zamykanie obiektów baz danych, tworzenie i modyfikowanie tabel, ustanawianie relacji między tabelami, tworzenie kwerend wybierających i krzyżowych, definiowanie złożonych kryteriów wyboru rekordów, definiowanie pól obliczeniowych, tworzenie i modyfikowanie formularzy, kreatory raportów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Książka, w prosty i praktyczny sposób, prezentuje pracę w arkuszu kalkulacyjnym. W ramach wprowadzenia autorka omawia narzędzia i menu nowego, radykalnie zmienionego interfejsu programu. Wszystkie funkcje i metody pracy z arkuszem zostały przedstawione na konkretnych przykładach i zilustrowane zrzutami ekranu. Ćwiczenia dotyczą: wprowadzania i edycji danych, pracy z tabelami, formatowania arkusza (komórek, kolumn, wierszy), tworzenia formuł obliczeniowych i stosowania wybranych funkcji, sortowania danych, tworzenia wykresów, korzystania z wielu arkuszy w skoroszycie, zapisywania i drukowania arkusza.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( European Computer Driving Licence – ECDL ) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty. Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL: – potwierdzenie posiadanych kompetencji, – wzrost pozycji na rynku pracy, – większa pewność utrzymania zatrudnienia, – wzrost mobilności, – wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie. Książka jest przeznaczona dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę z relacyjnymi bazami danych oraz tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych, Moduł S1. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 5.0 i pokazuje czytelnikowi, w jaki sposób krok po kroku zbudować bazę danych, wybrać z niej konkretne informacje, przedstawić w postaci raportu oraz wydrukować. Zostały tu omówione: – istota baz danych oraz sposób ich organizacji i używania, – tworzenie prostych baz danych i podgląd ich zawartości w różnych trybach pracy, – tworzenie tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycja w tabeli, – sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenie, modyfikacja i uruchamianie kwerendy w celu wybierania określonych informacji z bazy danych, – formularz i jego tworzenie w celu wprowadzania danych, – modyfikowanie i usuwanie rekordów oraz danych w rekordach, – tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechnienia. Aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie poszczególnych etapów powstawania bazy, zostały one przedstawione w postaci zrzutów ekranowych. Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Zmiany zachodzące w badaniach marketingowych wyrażają się w rozwoju złożonych metod i technik modelowania oraz wizualizacji danych, a także w rosnącym zakresie wykorzystywania nowych technologii w procesach zarządzania informacją. Celem monografii jest zaprezentowanie osiągnięć w metodologii badań marketingowych wyrażonych przez rozwój baz danych, modelowania, a także metod i form wizualizacji danych. Monografia stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby decydentów, którzy oczekują dzisiaj coraz bardziej pogłębionych analiz z wykorzystaniem coraz większej liczby danych i występujących między nimi współzależności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Systemy Wspomagania Decyzji to programy bądź pakiety programów, które łączą w sobie możliwości gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych, wykorzystywania różnorodnych modeli i inteligentnego posługiwania się zgromadzonymi danymi oraz wiedzą . Pozwalają analizować dane i wyciągać wnioski w sposób bliski sposobowi myślenia człowieka – przy wykorzystaniu danych niepewnych bądź rozmytych, analogii i metod uczenia się, ponieważ nieodłączną częścią systemu wspomagania decyzji jest moduł oparty o elementy sztucznej inteligencji. Jako takie, systemy wspomagania decyzji znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Książka umożliwia zarówno poznanie ciekawych metod stosowanych w tych systemach jak i wprowadza świadomość istnienia takich systemów, narzędzi do ich tworzenia oraz sposobów ich wykorzystania, co może być pomocne w rozwiązywaniu wielu problemów, dla których dziś nie ma rozwiązań algorytmicznych. Książka jest zaadresowana do osób, które mogą stać się ekspertami w pewnych dziedzinach i zetknąć się z koniecznością przekazania swojej wiedzy tak, aby mogła ona być wykorzystana w tych systemach, a także do osób, które będą tworzyły koncepcje systemów wspomagania decyzji. Kierowana jest zarówno do ekspertów, którzy dzielą się wiedzą jak i do projektantów systemów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej