Forma i typ
Artykuły
(17)
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Autor
Szyszko Mieczysław
(2)
Zybert Elżbieta Barbara
(2)
Adrianek Mieczysława (1930- 2018)
(1)
Antczak Mariola
(1)
Banacka Marianna
(1)
Burska Joanna
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Frączek Renata
(1)
Gondek Elżbieta
(1)
Grabowska Dorota
(1)
Jarosz Dariusz (1959- )
(1)
Kościelny Robert
(1)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(1)
Mendykowa Aleksandra
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Przybysz-Stawska Magdalena
(1)
Radwański Aleksander
(1)
Ratajewski Jerzy
(1)
Ratajewski Jerzy (1928-1999)
(1)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(1)
Treichel Irena (1918-1987)
(1)
Uljasz Adrian (1974- )
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata
(1)
Zasadowa Hanna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(33)
Język
polski
(33)
Odbiorca
Nauczyciele
(1)
Temat
Bibliotekoznawstwo
(15)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
(5)
Bibliotekarze
(2)
Biblioteki pedagogiczne
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Bibliotekoznawcy
(2)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliografia
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliotekarz
(1)
Czytelnictwo
(1)
Drukarze
(1)
Edytorzy
(1)
Ekslibrisy
(1)
Gromadzenie książek
(1)
Infobrokerzy
(1)
Książka
(1)
Książka edukacyjna
(1)
Księgarstwo
(1)
Księgarze
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Portale internetowe
(1)
Proweniencja (bibliotekoznawstwo)
(1)
Publikowanie
(1)
Uczeni
(1)
Temat: dzieło
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1801-1900
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Europa
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Biografia
(1)
Biografie [Typ publikacji]
(1)
Ekslibrisy
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Słownik biograficzny
(1)
Słowniki [Typ publikacji]
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
33 wyniki Filtruj
Artykuł
W koszyku
Od klątwy do ekslibrisu / Robert Kościelny. W: Poradnik Bibliotekarza : pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. 2020, nr 12, s. 8-10. - 2020.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Od 2013 roku periodyk uwzględniany jest w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację przyznawane są 4 punkty. Każdy z tomów czasopisma ma charakter monograficzny. Prezentowany numer 2/2018, pod redakcją Renaty Frączek, opatrzony jest tytułem „Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria”. Teksty opublikowane w tym tomie w dziale Artykuły i komunikaty dotyczą rozważań teoretycznych związanych z zagadnieniami ilościowymi, a także zawierają wyniki badań i analiz z wykorzystaniem tych metod. Do pierwszej grupy zaliczyć można dwa teksty autorstwa Anny Małgorzaty Kamińskiej. Pierwszy omawia miary i narzędzia analiz sieci społecznościowych i ich znaczenie w bibliometrii i webomertii, kolejny natomiast – modele i metody struktur grafów do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Anna Matysek w swoim artykule skupiła się na ilościowej analizie otwartych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii, a Izabela Swoboda przeanalizowała Polską Bibliografię Bibliologiczną z uwzględnieniem piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek. Karolina Żuk skoncentrowała się na analizie bibliometrycznej publikacji z lat 2007–2016 autorstwa członków Kola Naukowego Bibliotekoznawców działającym przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nieco inny charakter ma tekst Agnieszki Gołdy. Autorka skupiła się na analizie stylów bibliograficznych stosowanych w czasopismach zamieszczonych na wykazie czasopism punktowanych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
W publikacji przedstawiono działalność pracowników i doktorantów Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006–2015. Autorki omówiły dorobek badawczy i dydaktyczny kadry w podanym okresie, kreśląc również zarys dziejów bibliotekoznawstwa łódzkiego i przypominając zasługi jego najważniejszych przedstawicieli. W części drugiej zaprezentowały szczegółowy wykaz utworów wydanych w tym czasie. Monografii towarzyszą indeksy: przedmiotowy, tytułów oraz wydawców. Publikacja skierowana jest zarówno do pracowników pokrewnych naukowo ośrodków badawczych, jak i do innych osób, zainteresowanych bibliologią, bibliotekoznawstwem, informacją naukową, czytelnictwem, literaturą popularną i wiedzą o prasie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej