Form of Work
Artykuły
(16)
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Szyszko Mieczysław
(2)
Zybert Elżbieta Barbara
(2)
Adrianek Mieczysława (1930- 2018)
(1)
Antczak Mariola
(1)
Banacka Marianna
(1)
Burska Joanna
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Frączek Renata
(1)
Gondek Elżbieta
(1)
Grabowska Dorota
(1)
Grycz Józef (1890-1954)
(1)
Jarosz Dariusz (1959- )
(1)
Kościelny Robert
(1)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(1)
Mendykowa Aleksandra
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Przybysz-Stawska Magdalena
(1)
Radwański Aleksander
(1)
Ratajewski Jerzy
(1)
Ratajewski Jerzy (1928-1999)
(1)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(1)
Treichel Irena (1918-1987)
(1)
Uljasz Adrian (1974- )
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata
(1)
Zasadowa Hanna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Bibliotekoznawstwo
(15)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
(5)
Bibliotekarze
(2)
Bibliotekoznawcy
(2)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliografia
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarz
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Czytelnictwo
(1)
Drukarze
(1)
Edytorzy
(1)
Ekslibrisy
(1)
Gromadzenie książek
(1)
Infobrokerzy
(1)
Książka
(1)
Książka edukacyjna
(1)
Księgarstwo
(1)
Księgarze
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Portale internetowe
(1)
Proweniencja (bibliotekoznawstwo)
(1)
Publikowanie
(1)
Uczeni
(1)
Subject: work
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1801-1900
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Biografia
(1)
Biografie [Typ publikacji]
(1)
Ekslibrisy
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki [Typ publikacji]
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Słownik biograficzny
(1)
Słowniki [Typ publikacji]
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
33 results Filter
Article
In basket
Od klątwy do ekslibrisu / Robert Kościelny. W: Poradnik Bibliotekarza : pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. 2020, nr 12, s. 8-10. - 2020.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Od 2013 roku periodyk uwzględniany jest w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację przyznawane są 4 punkty. Każdy z tomów czasopisma ma charakter monograficzny. Prezentowany numer 2/2018, pod redakcją Renaty Frączek, opatrzony jest tytułem „Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria”. Teksty opublikowane w tym tomie w dziale Artykuły i komunikaty dotyczą rozważań teoretycznych związanych z zagadnieniami ilościowymi, a także zawierają wyniki badań i analiz z wykorzystaniem tych metod. Do pierwszej grupy zaliczyć można dwa teksty autorstwa Anny Małgorzaty Kamińskiej. Pierwszy omawia miary i narzędzia analiz sieci społecznościowych i ich znaczenie w bibliometrii i webomertii, kolejny natomiast – modele i metody struktur grafów do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Anna Matysek w swoim artykule skupiła się na ilościowej analizie otwartych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii, a Izabela Swoboda przeanalizowała Polską Bibliografię Bibliologiczną z uwzględnieniem piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek. Karolina Żuk skoncentrowała się na analizie bibliometrycznej publikacji z lat 2007–2016 autorstwa członków Kola Naukowego Bibliotekoznawców działającym przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nieco inny charakter ma tekst Agnieszki Gołdy. Autorka skupiła się na analizie stylów bibliograficznych stosowanych w czasopismach zamieszczonych na wykazie czasopism punktowanych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W publikacji przedstawiono działalność pracowników i doktorantów Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006–2015. Autorki omówiły dorobek badawczy i dydaktyczny kadry w podanym okresie, kreśląc również zarys dziejów bibliotekoznawstwa łódzkiego i przypominając zasługi jego najważniejszych przedstawicieli. W części drugiej zaprezentowały szczegółowy wykaz utworów wydanych w tym czasie. Monografii towarzyszą indeksy: przedmiotowy, tytułów oraz wydawców. Publikacja skierowana jest zarówno do pracowników pokrewnych naukowo ośrodków badawczych, jak i do innych osób, zainteresowanych bibliologią, bibliotekoznawstwem, informacją naukową, czytelnictwem, literaturą popularną i wiedzą o prasie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again