Form of Work
Artykuły
(43)
Książki
(27)
Publikacje naukowe
(12)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(24)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Author
Stieglitz Rolf-Dieter
(6)
Freyberger Harald J
(5)
Ahrens Bernd
(2)
Dittmann Volker
(2)
Ermer Anneliese
(2)
Freyberger Harald J. (1957- )
(2)
Haug Hans-Joachim
(2)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(2)
Kępiński Antoni (1918-1972)
(2)
Schaub Rainer T
(2)
Schneider Wolfgang
(2)
Stieglitz Rolf-Dieter (1952- )
(2)
Andruszko Robert
(1)
Angenendt Jörgen
(1)
Antoszewska Beata
(1)
Barnow Sven
(1)
Baumann Urs
(1)
Bleja Agnieszka
(1)
Bojadżijewa-Wesołowska Karolina
(1)
Bomba Jacek
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Brzozowski Ryszard
(1)
Błasiak Katarzyna
(1)
Dobrowolski Lucjan
(1)
Emeryk Andrzej
(1)
Ermer Anneliese
(1)
Fidecki Wiesław
(1)
Freyberger Harald J. (1957- ). Autor
(1)
Gastpar Markus
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Gołaska Paulina
(1)
Gretkowski Andrzej (1952- )
(1)
Grzegorczyk Lesław
(1)
Gutzmann Hans
(1)
Heszen Irena
(1)
Heszen-Celińska Irena
(1)
Hollender Marc H
(1)
Iliffe Steve
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(1)
Kaczan Teresa
(1)
Kaszyński Hubert
(1)
Kempisty-Jeznach Ewa
(1)
Knölker Ulrich
(1)
Komender Jadwiga
(1)
Kowalik Lucyna wybór
(1)
Kołakowski Artur
(1)
Kościelska Małgorzata
(1)
Krausz Michael
(1)
Lewandowska-Kidoń Teresa
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Lucht Michael
(1)
Maciarz Aleksandra (1937-2011)
(1)
Maciejewska Olga
(1)
Manthorpe Jill (1955- )
(1)
Melka-Roszczyk Marta
(1)
Mombour Werner
(1)
Morrison James
(1)
Namysłowska Irena
(1)
Nebe Johannes
(1)
Niemiec Tomasz
(1)
Panasiuk Jolanta
(1)
Pilecka Barbara
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rajewski Andrzej
(1)
Rimland Bernard (1928-2006)
(1)
Rogowski Krzysztof przekł
(1)
Ryn Jan Zdzisław wyb
(1)
Schulte-Markwort Michael
(1)
Sienkiewicz Zofia
(1)
Spitzer Carsten
(1)
Stawecka Anna
(1)
Strauss Bernhard
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szelenberger Waldemar
(1)
Sęk Helena
(1)
Sęk Helena (1938- )
(1)
Weyerer Siegfried
(1)
Wiatrowska Anna
(1)
Witek Anna (pedagog)
(1)
Wiśniewska-Roszkowska Kinga
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Wolińska Iwona
(1)
Wysokiński Mariusz
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zarzycka Danuta
(1)
Zawadzki Roman (psychologia)
(1)
Ziółkowska Beata (1967- )
(1)
Łazowski Jan red
(1)
Łosiowski Zbigniew
(1)
Łuczak Elżbieta (pedagog)
(1)
Świętochowski Waldemar
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(39)
Country
Poland
(72)
Language
Polish
(72)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Choroby psychiczne
(31)
Choroby
(10)
Psychiatria
(8)
Dziecko
(7)
Dziecko chore
(7)
Choroby dziecięce
(5)
Młodzież
(5)
Chorzy
(4)
Leczenie
(4)
Lęk
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Choroby cywilizacyjne
(3)
Choroby psychosomatyczne
(3)
Dzieci
(3)
Jakość życia
(3)
Ludzie starzy
(3)
Psychoterapia
(3)
Choroby genetyczne
(2)
Choroby przewlekłe
(2)
Chorzy na nowotwory
(2)
Chorzy w rodzinie
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Diagnostyka medyczna
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Farmakologia
(2)
Geriatria
(2)
Kompetencje komunikacyjne
(2)
Osobowość
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(2)
Psychologia kliniczna
(2)
Samobójstwo
(2)
Starzenie się
(2)
Stres
(2)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Agresja
(1)
Agresywność
(1)
Alergia
(1)
Anoreksja
(1)
Autodestruktywność
(1)
Badania biomedyczne
(1)
Biografistyka
(1)
Ból
(1)
Chemioterapia
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba sieroca
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby krtani
(1)
Choroby ludzi
(1)
Choroby mózgu
(1)
Choroby nerek
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Choroby układu moczowego
(1)
Choroby układu nerwowego
(1)
Choroby układu pokarmowego
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cukrzyca
(1)
Cukrzycy
(1)
Diagnoza logopedyczna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorośli
(1)
Dyscypliny i działania behawioralne
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dziecko chore na atopowe zapalenie skóry
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko z chorobą genetyczną
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Erickson, Milton H.
(1)
Eutanazja
(1)
Fonoholizm
(1)
Homoseksualizm
(1)
Hospicja
(1)
Jadłowstręt
(1)
Jadłowstręt psychiczny
(1)
Kardiologia
(1)
Kobieta
(1)
Kryzys
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Literatura
(1)
Macierzyństwo
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Nadwaga
(1)
Narząd ruchu
(1)
Nerwice
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Nosiciele HIV
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Subject: time
2001-
(31)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(33)
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Case study (studium przypadku)
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(40)
Medycyna i zdrowie
(32)
Edukacja i pedagogika
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
73 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42058 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37858 (1 egz.)
E-book
In basket
Po 13 latach od pierwszego wydania przedstawiamy Czytelnikom poszerzoną i unowocześnioną edycję podręcznika Psychologia zdrowia. W nowej wersji podręcznika uwzględniono dynamiczny rozwój psychologii zdrowia jako dziedziny badan i praktyki, który nastąpił w ostatnich latach. W publikacji zrelacjonowano obszerny dorobek polskich naukowców, jest ona także dostosowana do realiów polskiego systemu ochrony zdrowia. Treści podręcznika odpowiadają programowi kształcenia z zakresu psychologii zdrowia. W nowej edycji Psychologii zdrowia Czytelnik znajdzie: • informacje na temat statusu psychologii zdrowia jako nauki i jej relacji do innych dziedzin psychologii oraz innych nauk. Autorki przedstawiły także historię kształtowania się dyscypliny i obowiązujące na różnych etapach jej rozwoju paradygmaty – aż do dzisiejszego kształtu i współczesnych wyzwań; • wyczerpujący opis podstawowych terminów, problemów i koncepcji teoretycznych związanych ze zdrowiem i chorobą; • analizę poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby, a także opis modeli wyjaśniających zachowania zdrowotne i ich zmiany; • opis psychologicznych mechanizmów zdrowia i choroby, psychologicznych następstw choroby oraz organizacji zachowania wobec własnej choroby; • rozbudowaną część dotyczącą psychologicznych aspektów relacji lekarz−pacjent oraz znaczenia psychologii zdrowia dla wybranych działów medycyny; • rozdział dotyczący metodologicznych aspektów prowadzenia badań w psychologii zdrowia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wybierających psychologię zdrowia jako przedmiot swojej specjalizacji zawodowej, oraz absolwentów psychologii zatrudnionych w sektorze zdrowia. Jest też pomyślany tak, aby mogli z niego korzystać studenci innych kierunków: medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki, socjologii, zdrowia publicznego. Odbiorcami publikacji mogą być także specjaliści z innych dziedzin, współpracujący z psychologami: socjologowie, asystenci społeczni, pedagodzy, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki, także specjaliści w zakresie rehabilitacji i kultury fizycznej oraz kształtowania środowiska. W nowym wydaniu podręcznika przedstawiono współczesne wyzwania naukowe, edukacyjne i praktyczne stojące przed psychologią zdrowia. W większym stopniu nawiązano do kontekstu społecznego i zdrowia publicznego, co jest ważne ze względu na zwiększające się obciążenia zdrowotne związane z wydłużaniem się życia człowieka. Uwzględniono również nowe sposoby programowania badań, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, przede wszystkim dla praktyki, w postaci technologii innowacyjnych. Treści zawarte w podręczniku mają nie tylko walor poznawczy, lecz także praktyczny, poprzez wskazanie możliwości poprawy czy utrzymania zdrowia, oraz ekonomiczny, ponieważ zapobieganie chorobom i promowanie zdrowia może przyczynić się do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej. Z recenzji prof. dr hab. Janiny Ogińskiej-Bulik
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia przybliża dynamicznie zmieniający się obszar współczesnej psychoprofilaktyki, prezentując różne jej koncepcje. Odnosi się do ważnego społecznie problemu, jakim są przyczyny i konsekwencje zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie środków psychoaktywnych, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, skoki do wody, przypadkowe kontakty seksualne, udział w bójkach, itp., których ofiarami są zarówno ludzie młodzi, jak i osoby dorosłe. Publikacja koncentruje się na psychologicznych korelatach zachowań ryzykownych: wysokiej wrażliwości, impulsywności, wypaleniu uczniowskim. Omawia obraz samego siebie u młodzieży wkraczającej w dorosłość, neurologiczne podłoże podejmowania zachowań ryzykownych, wpływ chorób cywilizacyjnych zagrażających życiu na radzenie sobie z trudnościami życiowymi w kontekście profilaktyki trzeciorzędowej, a także specyfiki działań profilaktycznych wobec osób doświadczających chorób somatycznych. Jej zawartość istotnie poszerza naszą wiedzę o znaczeniu profilaktyki, zewnętrznych czynnikach generujących zachowania ryzykowne, wewnętrznych mechanizmach ich stymulacji oraz ukazuje jej szersze uwarunkowania risky humanum. Monografia zawiera opracowania wychodzące z lubelskiej szkoły profilaktyki Zbigniewa B. Gasia, tym razem gromadząc dorobek przedstawicieli wielu ośrodków akademickich
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Nowoczesny podręcznik z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego. Publikacja została przygotowana przez grupę wybitnych polskich klinicystów oraz pielęgniarek specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach pediatrii reprezentujących wiodące ośrodki akademickie w kraju. W sposób zwięzły i przystępny omówiono zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii (różnice rozwojowe u dzieci i dorosłych), patofizjologii, epidemiologii, kliniki, diagnostyki i terapii w zakresie wiedzy bazowej dla pielęgniarek i położnych. Postępowanie pielęgniarskie przedstawiono zgodnie z zasadami praktyki opartej na dowodach naukowych z uwzględnieniem odrębności postępowania wynikającego z wieku dziecka oraz miejsca pobytu (szpital, dom, szkoła), w tym edukacji zdrowotnej. Każdy rozdział zawiera elementy kształtowania metakompetencji krytycznego myślenia pt.: Refleksyjna praktyka: kultywowanie kompetencji Jakości i Bezpieczeństwa w Edukacji Pielęgniarek (Quality and Safety Education for Nursing –QSEN). Publikacja zawiera informacje niezbędne w codziennej praktyce. Będzie doskonałym źródłem wiedzy przede wszystkim dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz pielęgniarek i położnych – specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego, w tym pielęgniarek realizujących praktykę w środowisku nauczania i wychowania oraz dla innych osób sprawujących opiekę nad dzieckiem (żłobki, przedszkola).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again