Form of Work
Artykuły
(43)
Publikacje naukowe
(15)
Książki
(14)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Stieglitz Rolf-Dieter
(6)
Freyberger Harald J
(5)
Ahrens Bernd
(2)
Andruszko Robert
(2)
Bomba Jacek
(2)
Dittmann Volker
(2)
Ermer Anneliese
(2)
Freyberger Harald J. (1957- )
(2)
Jarkiewicz Anna
(2)
Kołakowski Artur
(2)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(2)
Kępiński Antoni (1918-1972)
(2)
Schaub Rainer T
(2)
Schneider Wolfgang
(2)
Stieglitz Rolf-Dieter (1952- )
(2)
Angenendt Jörgen
(1)
Barnow Sven
(1)
Bartnik Ewa
(1)
Baumann Urs
(1)
Beck Aaron T. (1921- )
(1)
Beck Judith S. (1954- )
(1)
Bnińska Maria tł
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Bronowska Zofia
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Błaszczyk Janusz
(1)
Cesarz Helena
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Dziekońska Małgorzata
(1)
Egger Helen Link
(1)
Ermer Anneliese
(1)
Freyberger Harald J. (1957- ). Autor
(1)
Frąckowiak-Sochańska Monika
(1)
Gastpar Markus
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gmitrowicz Agnieszka (1953- )
(1)
Grzegołowska Helena
(1)
Gutzmann Hans
(1)
Haug Hans-Joachim
(1)
Igielska Beata
(1)
Iliffe Steve
(1)
Johnson Robert L
(1)
Kaszyński Hubert
(1)
Knölker Ulrich
(1)
Komender Jadwiga
(1)
Koszewski Waldemar tł
(1)
Kowalczewska Joanna
(1)
Kowalik Lucyna wybór
(1)
Kołodziej Wojciech
(1)
Krausz Michael
(1)
Lucht Michael
(1)
Maciejewska Olga
(1)
Manthorpe Jill (1955- )
(1)
Materska Maria (1942- )
(1)
McCann Vivian
(1)
Melka-Roszczyk Marta
(1)
Mombour Werner
(1)
Morrison James
(1)
Namysłowska Irena
(1)
Nebe Johannes
(1)
Rabe-Jabłońska Jolanta (1951-2014)
(1)
Rajewski Andrzej
(1)
Rogowski Krzysztof przekł
(1)
Rosenhan L. David
(1)
Ryn Jan Zdzisław wyb
(1)
Schulte-Markwort Michael
(1)
Seligman Martin E P. (1942- )
(1)
Senator Diana
(1)
Siuta Jerzy
(1)
Spitzer Carsten
(1)
Strauss Bernhard
(1)
Syrek Ewa
(1)
Walker F. Elaine
(1)
Weiner B. Irving
(1)
Weyerer Siegfried
(1)
Wilkin-Day Aleksandra
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Wolańczyk Tomasz
(1)
Zawadzki Roman (psychologia)
(1)
Zimbardo Philip G (1933- )
(1)
Ziółkowska Beata (1967- )
(1)
Üstün T. Bedirhan
(1)
Łuczak Elżbieta (pedagog)
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(40)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(59)
English
(1)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Choroby psychiczne
(52)
Psychiatria
(8)
Młodzież
(7)
Schizofrenia
(6)
Dzieci
(5)
Lęk
(5)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(5)
Depresja psychiczna
(4)
Dziecko
(4)
Choroby psychosomatyczne
(3)
Diagnostyka medyczna
(3)
Farmakologia
(3)
Leczenie
(3)
Osobowość
(3)
Psychopatologia
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Samobójstwo
(3)
Zaburzenia osobowości
(3)
Praca socjalna
(2)
Zaburzenia psychiczne
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Agresywność
(1)
Anoreksja
(1)
Badania biomedyczne
(1)
Biografistyka
(1)
Choroby
(1)
Choroby afektywne dwubiegunowe
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dyscypliny i działania behawioralne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziedziczność
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Ewaluacja
(1)
Geriatria
(1)
Jadłowstręt
(1)
Jadłowstręt psychiczny
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Literatura
(1)
Ludzie starzy
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nerwice
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Otępienie
(1)
Pedagodzy społeczni
(1)
Pisarze
(1)
Pokwitanie
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Psychiatra
(1)
Psychiatria dziecięca
(1)
Psychiatria humanistyczna
(1)
Psychiatria środowiskowa
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Rozwój psychiczny
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Sieroctwo
(1)
Starzenie się
(1)
Statystyka
(1)
Stres pourazowy
(1)
Substancje psychoaktywne
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Sztuka
(1)
Terapia poznawcza oparta na uważności
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Uzależnienia
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współwystępowanie chorób
(1)
Zaburzenia świadomości
(1)
Zachowanie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zmiany masy ciała
(1)
Subject: time
2001-
(25)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(33)
Artykuł problemowy
(15)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(30)
Psychologia
(27)
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
60 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41481 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37858 (1 egz.)
E-book
In basket
Autorka w pracy przedstawia proces społecznego wytwarzania kategorii zdrowia, choroby i zaburzeń psychicznych we współczesnym społeczeństwie określany mianem późnej bądź refleksyjnej nowoczesności oraz niespójności stanowiące nieodzowną część owego procesu. Ważnym wątkiem jest tu też próba zrozumienia współczesności przez pryzmat problematyki zdrowia psychicznego. Autorka rekonstruuje proces nadawania znaczeń kategoriom zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego z możliwie wielu punktów widzenia. Badania empiryczne będące podstawą pracy uwzględniają perspektywy aktorów społecznych biorących udział w wyżej wymienionym procesie: są to przedstawiciele społeczeństwa polskiego, osoby mające doświadczenie choroby psychicznej, członkowie ich rodzin oraz osoby pełniące role ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego (psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci). Materiał zaprezentowany w pracy może mieć różnorodne zastosowania, od stricte poznawczych, po pragmatyczne, związane z takimi obszarami, jak: promocja zdrowia i psychoprofilaktyka, edukacja, praca socjalna oraz psychoterapia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Wyjątkowa publikacja przedstawiająca najnowszą wiedzę naukową z wielu dziedzin na temat starzenia się mózgu. Autor w intrygujący, ciekawy i przystępny sposób prowadzi Czytelnika przez skomplikowane procesy biologiczne, wychodząc od podstawowych mechanizmów funkcjonowania mózgu, aż do złożonych problemów zaprogramowanej śmierci narządu. Zrozumienie tych zagadnień może przełożyć się na wczesne diagnozowanie chorób neurozwyrodnieniowych i skuteczną profilaktykę. Profesor Janusz Błaszczyk, dokonując przeglądu największych światowych odkryć naukowych w dziedzinie neurofizjologii, prezentuje aktualny stan wiedzy na temat starzenia się mózgu i zachodzących z wiekiem zmian neurozwyrodnieniowych. Podsumowaniem przeglądu jest – obecnie weryfikowana na całym świecie – hipoteza zmian metabolicznych w mózgu jako głównej przyczyny chorób neurozwyrodnieniowych. Zrozumienie tych problemów pozwoli Czytelnikowi świadomie i skutecznie wpływać na procesy starzenia się jego mózgu i dzięki temu zminimalizować ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, a zwłaszcza choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Książka jest skierowana zarówno do profesjonalistów, zwłaszcza lekarzy, fizjoterapeutów, biologów i cybernetyków, jak i do wszystkich Czytelników interesujących się tą tematyką.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again