Form of Work
Artykuły
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Barczak Maciej
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Druczak Katarzyna
(1)
Duda Wioleta
(1)
Frąszczak Bogna
(1)
Grzelak Beata
(1)
Gumtree.pl
(1)
Halicka Ewa
(1)
Januś Ewa
(1)
Józwiak Wojciech
(1)
Kaczorowska Joanna
(1)
Klepacka Anna M
(1)
Kompowska-Marek Radosława
(1)
Koziolek Adam
(1)
Kreft Wojciech
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Merska Katarzyna
(1)
Mirkowska Zofia
(1)
Pawlak Justyna
(1)
Pfeiffer Agnieszka
(1)
Piekarski Marian (pedagog)
(1)
Polkowska Małgorzata
(1)
Pruś Małgorzata
(1)
Ratajczak Joanna
(1)
Sołtysińska Grażyna
(1)
Stanek Piotr
(1)
Swat-Padrok Elżbieta
(1)
Szczebyło Agata
(1)
Taszarek Bożena
(1)
Weder-Manista Małgorzata
(1)
Wołoszyn Ewelina
(1)
Ziętara Wojciech
(1)
Zubańska Elżbieta
(1)
Żółkiewski Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(2)
Bibliotekarze
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się
(4)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Rynek pracy
(2)
Bibliotekarze
(1)
Dobre praktyki
(1)
Doradztwo metodyczne (pedagogika)
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kierowanie szkołą
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Krajowe Ramy Kwalifikacji
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciel
(1)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Stereotyp
(1)
Tranzycja szkoła-praca
(1)
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Genre/Form
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Opracowanie
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
9 results Filter
Article
In basket
No cover
E-book
In basket
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara: Duże gospodarstwa rolne w krajach UE o różnym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2005–2016 [Large Farms in EU Countries with Different Levels of Economic Development in 2005–2016], doi: 10.7366/wir012019/01, s. 7-23; Beata Kucia-Guściora: Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych [Fundamental Issues of the Tax Preferences for the Groups of Growers] , doi: 10.7366/wir012019/02, s. 25-43; Ewa Halicka, Joanna Kaczorowska, Agata Szczebyło: Zrównoważona konsumpcja żywności w wiejskich gospodarstwach domowych z dziećmi [Sustainable Food Consumption in Rural Households with Children] , doi: 10.7366/wir012019/03, s. 45-61; Anna M. Klepacka: Determinants of Growth of Selected Renewable Energy Types within the Context of Sustainable Development [Determinanty wzrostu wykorzystania wybranych źródeł energii odnawialnej w kontekście rozwoju zrównoważonego], doi: 10.7366/wir012019/04, s. 63-86; Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek, Bożena Taszarek, Ewelina Wołoszyn: Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych [Preferences of Farmers from the Lublin Region in the Demand for Advisory Services], doi: 10.7366/wir012019/05, s. 87-106. Sto lat rozwoju polskiej wsi Adam Koziolek: Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim [The Genesis of the Polish Rural Press in the Territories Annexed During the Russian Partition], doi: 10.7366/wir012019/06, s. 107-121. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again