Form of Work
Artykuły
(10)
Książki
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Bukowińska Agnieszka
(1)
Chmiel Małgorzata (filolog)
(1)
Cienkowski Witold
(1)
Flisak Jerzy (1930-2008)
(1)
Gazarkiewicz Piotr
(1)
Iglewska Sylwia
(1)
Jakubowski Piotr
(1)
Janowowa Wanda (1910-2003)
(1)
Kociuba Marek
(1)
Lenart Dariusz
(1)
Polska Fundacja imienia Roberta Schumana
(1)
Teodorczyk Marcin (1980- )
(1)
Wilczycka Danuta
(1)
Wiązek Włodzimierz
(1)
Zaręba Alfred (1921-1988)
(1)
Łuszczyńska Henryka
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
(1)
Przedszkola
(1)
Studenci
(1)
Subject
Imiona osób
(4)
Imiona
(3)
Imiona osób polskie
(3)
"Imię róży"
(2)
Nazwy osobowe
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Dzieci
(1)
Eco, Umberto (1932-2016)
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Imię róży
(1)
Hartwig, Julia
(1)
Język polski
(1)
Literatura polska
(1)
Poezja
(1)
Polska Fundacja imienia Roberta Schumana
(1)
Powieść włoska
(1)
Schuman, Robert (1886-1963)
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Studenci
(1)
Słowniki polskie
(1)
Tożsamość osoby
(1)
Wskaźnik masy ciała (BMI)
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
(1)
Żołnierze
(1)
Subject: work
Powiedz, jak długo trwać będą dawne imiona
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Biologia
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Stereotypy imion ludzkich / Krystyna Doroszewska, Ewa Stanisławiak // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1997, nr 1, s.25-34. - Warszawa.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32299 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zmiana imienia dziecka / Sylwia Łakoma // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 7, s.43-48.
Book
In basket
(Biblioteczka Opracowań. 93 z. 93)
Bibliogr. s. 60-61.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42574 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15685 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31388 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37543 (1 egz.)
Article
In basket
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Semantics ; Functions of onyms ; Nazwy własne ; Nazwy ekspresywne ; Funkcje onimów ; Urban slogans ; Językoznawstwo historyczne ; Advertising ; Social communication ; Urbonymy ; Hasła miast ; Slogany ; Urbonimia ; Terminology ; Niepodległość ; Structural types ; Nazewnictwo ; Nazwy ras kotów ; Typy strukturalne ; Modern Greek ; Cretan dialect ; Wartość ; Język nowogrecki ; Dialekt kreteński ; Nazwy wodne ; Anthroponomy ; Male names ; Names’ variants ; Polish-east slavic borderland ; Imiona męskie ; Warianty imion ; Pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie ; David’s Psalter ; Sociolect of the nobility ; Socjolekt szlachecki ; Repatrianci ; Spokrewnione języki ; Slogans ; Tłumaczenie literackie ; Leksykalne ekwiwalenty ; Definicja ; Historyczne realia ; Indywidualistyczne właściwości ; Gramatyczne odpowiedniki ; Nazwy pojazdów ; Środki transportu ; Lexis ; Names of vehicles ; Means of transport ; Humour ; Pragmalinguistics ; French jokes ; Speech genre ; Pragmalingwistyka ; Dowcipy francuskie ; Pragmatyka historyczna ; Dialog staropolski ; Wyrażenia metatekstowe ; Historical linguistics ; Dialektologia ; Mieszkańcy wsi ; Semantyka ; Definition ; Dictionary ; Phraseology ; Archaic lexis ; Prasa polska ; Column ; Review ; Wartościowanie ; Leksyka gwarowa ; Dialectal lexis ; Dialect stylization ; Dialectology ; Stylistics ; Obyczaj środowiskowy ; Zachowanie językowe ; Stowarzyszenie kobiece ; Ethos ; Environmental custom ; Linguistic behavior ; Women’s association ; Nazwy żeńskie ; Reklama ; Emancipation ; Cat breed names ; Nacechowanie stylistyczne ; Surname ; Meaning ; Stylistic value ; Emancypacja ; Frazeologia ; Motywacja ; Gatunek ; Hydronyms ; Wolność ; Antroponimia ; Fantasy ; Psałterz Dawidów ; Oryginał ; Imiona ; Kontekst ; Gender ; Leksykon ; Znaczenie ; Komizm ; Dialog ; Historia języka polskiego ; Felieton ; Gwara ; Słownictwo ; Historical pragmatics ; Archaizmy ; History of polish language ; Gatunek mowy ; Nazwisko ; XIX wiek ; Onomastyka ; Stylistyka ; Polish Journalism genre ; Komunikacja społeczna ; Motivation ; Feminizm ; Etos ; Stylizacja gwarowa ; Mikołaj Rej ; Recenzja ; Feminism ; Female names ; Vocabulary ; Borderland Polish language ; Local dialect ; Repatries ; Polszczyzna przeniesiona ; Onomastics ; Anthroponymy ; Forenames ; Proper names ; Expressive names
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Polesie ; Języki słowiańskie ; Morfologia ; Dialektologia ; Dejna ; Współdziałanie ; Leksykografia gwarowa ; Geografia lingwistyczna ; Dialekt ; Polszczyzna ; Antroponimia ; Slang ; Rytuał ; Etnolingwistyka ; Komizm ; Język polski ; Styl ; Gwara ; Integracja ; Nazwisko ; Polski ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Nazwiska ; Dzieje polszczyzny ; Komunikacja językowa ; Odmiany komunikacyjno-stylowe języka ; Rzeczywistość językowa ; Stylistyka ; System aksjonormatywny ; Polityka językowa ; Italianizmy ; Włoszczyzna ; Polski język codzienny ; Wiek XX/XXI ; Wyraziste cechy ; Słowotwórstwo gwarowe a słowotwórstwo polszczyzny ogólnej (standardowej polszczyzny) ; Nazwy środków czynności ; Franciszek Wysłouch ; Regionalizmy leksykalne i semantyczne ; Metafora pojęciowa ; Metafora wyobrażeniowa ; Metonimia pojęciowa ; Polszczyzna pisana ; Metrum ; Akcentuacja ; Homonimia muzyczna ; Obrzędy weselne ; Pieśni weselne ; Polskie mówienie kresowe ; Ukraińskie gwary chełmskie ; Zapożyczenia językowe ; Kontrakcja samogłosek ; Frekwencja ; Pogranicze językowe ; Interferencje ; Synchroniczna i diachroniczna perspektywa badawcza ; Leksykografia słoweńska ; Slawizmy ; Leksyka słoweńska ; Gwary mazurskie ; Polsko-niemieckie kontakty językowe ; Dialektologia słowiańska ; „odfleksyjnianie” ; Pojęcie „granica” ; Nazwy części ciała ; Polski język narodowy ; Styl poetycki ; Językoznawcy polscy ; Dialekty kaszubskie ; Kaszubski język literacki ; Neologizmy ; Zamowa ; Interferencja językowa ; Gwary przejściowe ; Struktura językowa gwary a system gwarowy ; Polska i ukraińska gwara Kolechowic ; Tekst gwarowy ; Struktura fonetyczna gwary stepowej ; Procesy fonetyczne ; Wulgaryzmy ; Język indoeuropejski ; Bohemizmy ; Interferencje językowe ; Kalki ; Zapożyczenia ; Słowacki ; Imię ; Socjolekt ; Tożsamość narodowa ; Technologia komunikacyjnojęzykowa
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again