Form of Work
Artykuły
(68)
Publikacje naukowe
(30)
Książki
(13)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Pułaczewska Hanna (1965- )
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Czarnecka-Cicha Barbara
(2)
Grabowska Lucyna
(2)
Granat Anna
(2)
Hącia Agata
(2)
Morawska Iwona
(2)
Niklewicz Beata
(2)
Pawlak Mirosław
(2)
Roda-Sroka Magda
(2)
Udzik Beata
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Araszkiewicz Aleksandra (1985- )
(1)
Bednarkowa Wiga
(1)
Bestrzyński Wiesław
(1)
Boniecka Barbara (1948- )
(1)
Borkowska Aneta (psycholog)
(1)
Bortnowski Stanisław (1935-2014)
(1)
Bryzek Renata
(1)
Brzosko-Barratt Katarzyna
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Dałek Elżbieta
(1)
Derewlana Hanna
(1)
Dobkowska Joanna (filolog)
(1)
Dolata Roman
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Filipiak Ewa (pedagog)
(1)
Gajewska Elżbieta (filolog)
(1)
Giermakowska Alicja
(1)
Gronek Barbara
(1)
Grygiel Paweł
(1)
Humenny Grzegorz
(1)
Instytut Elektrotechniki w Warszawie
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Jarosz Beata (filolog)
(1)
Jaskulska Martyna Agnieszka
(1)
Jańczyk Grażyna
(1)
Kaczor Bożena
(1)
Kamińska Anna Małgorzata (bibliotekarz)
(1)
Kic-Drgas Joanna
(1)
Kiliańska-Przybyło Grażyna
(1)
Kotowicz Justyna
(1)
Kozłowska Ewa aut
(1)
Kulas Katarzyna
(1)
Kulon Filip
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Marek Elżbieta
(1)
Marzec-Stawiarska Małgorzata
(1)
Mikołajczak-Matyja Nawoja
(1)
Miodunka Władysław (1945- )
(1)
Modzelewski Michał (pedagog)
(1)
Mystkowska-Wiertelak Anna
(1)
Ostrowska Katarzyna
(1)
Paczuska Katarzyna
(1)
Pilarska Paula
(1)
Podemska-Kałuża Anna
(1)
Porayski-Pomsta Józef
(1)
Różycka Jolanta B
(1)
Skórska Paulina
(1)
Sosnowska-Wieczorek Iwona
(1)
Sowa Magdalena (1976- )
(1)
Szymiec Robert
(1)
Tabisz Anna
(1)
Taboł Sebastian
(1)
Wantuch Wiesława (1958-2017)
(1)
Widyńska Karolina
(1)
Wrona Beata
(1)
Wróbel Tadeusz (1910- )
(1)
Wójcicka Dorota (logopeda)
(1)
Zawada Anna
(1)
Zawadowska-Kittel Elżbieta
(1)
Łockiewicz Marta
(1)
Świst Karolina
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(70)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(31)
Country
Poland
(85)
Language
Polish
(84)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Język polski
(29)
Nauczanie
(13)
Język
(12)
Języki
(11)
Nauczyciele języka polskiego
(11)
Szkolnictwo wyższe
(10)
Filologia polska
(9)
Język dziecka
(6)
Uczniowie
(6)
Język angielski
(5)
Język polski (przedmiot szkolny)
(5)
Dwujęzyczność
(4)
Przydatność zawodowa
(4)
Uczenie się
(4)
badanie
(4)
Dziecko
(3)
Matura
(3)
Mowa
(3)
Młodzież
(3)
Nauczanie języków obcych
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele
(3)
Polacy za granicą
(3)
Rynek pracy
(3)
Szkolenie zawodowe
(3)
Szkolnictwo
(3)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(3)
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu
(3)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko niesłyszące
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Edukacja medialna
(2)
Egzaminy szkolne
(2)
Język środowiskowy
(2)
Kompetencje informacyjne
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Komunikacja werbalna
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Matematyka
(2)
Metody nauczania
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Nauczyciel
(2)
Nauczyciele języków
(2)
Pisanie
(2)
Podręczniki
(2)
Podstawa programowa
(2)
Rozumienie
(2)
Wypracowania szkolne
(2)
"Ferdydurke"
(1)
Adaptacja kulturowa
(1)
Argumentacja
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autonomia (pedagogika)
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania naukowe
(1)
Bionika
(1)
Błędy dydaktyczne
(1)
Czytanie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Egzaminy
(1)
Film w nauczaniu
(1)
Filologia
(1)
Fonologia
(1)
Gender
(1)
Gesty
(1)
Gombrowicz, Witold (1904-1969)
(1)
Gotowość szkolna
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gwary
(1)
Głuchota
(1)
Implanty
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Język polski jako obcy
(1)
Języki obce
(1)
Języki sztuczne
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Językoznawstwo porównawcze
(1)
Kompetencje
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja językowa
(1)
Komunikacja naukowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja symboliczna
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Leksykografia
(1)
Lektura szkolna
(1)
Literatura polska
(1)
Lęk
(1)
Macierzyństwo
(1)
Matura (2005- )
(1)
Matura (2005-)
(1)
Media
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Subject: time
2001-
(30)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(16)
Ratyzbona (Niemcy)
(2)
Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy)
(1)
Europa
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Monachium (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(16)
Raport z badań
(16)
Artykuł problemowy
(13)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(11)
Artykuł z czasopisma naukowego
(10)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Badania
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(21)
Językoznawstwo
(14)
Nauka i badania
(14)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Psychologia
(2)
85 results Filter
E-book
In basket
Czasopismo naukowe „Prace Instytutu Elektrotechniki” jest wydawnictwem nieperiodycznym ukazującym się od 1951 r. Zawiera artykuły oryginalne, oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych, oraz prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie. Na łamach "PRAC IEL" goszczą również autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. W ciągu roku ukazuje się od 4 do 6 zeszytów. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Słownictwo gwarowe ; Język literacki ; Gwara polska ; Cechy fonetyczne ; Cechy morfologiczne ; Cechy morfonologiczne ; Cechy słowotwórcze ; Cechy leksykalne ; Kontakty białorusko-polskie ; Północno-zachodnie zasięgi dialektalne ; Gwary kieleckie ; Historia badań dialektologicznych ; Indoeuropeistyka ; Językoznawstwo historyczno-porównawcze ; Gwary góralskie ; Język narodowy ; Kategoria słowotwórcza ; Historia prasy ; Poprawność ; Polszczyzna północnokresowa ; Lituanizmy ; Czasownik ; Okres przedliteracki języka słowackiego ; Polonizmy profesjonalne ; Polonizmy administracyjne i prawne ; Regionalna odmiana języka polskiego ; Kategoria gramatyczna ; Rodzaj ; Błąd językowy ; Komunikacja apodyktyczna ; Komunikacja deliberatywna ; Figura konceptualna ; Idiolekt ; Daugavpils ; Słowotwórstwo ludowe ; Funkcje formantów ; Kategoryzacja słowotwórcza ; Księga grodzka ; Dialektologia ; Składnia ; Wpływy językowe ; Wariantywność ; Stary ukraiński język literacki z XVII w ; Kazanie barokowe ; Wpływ polski ; A. Radziwiłowski ; Słownictwo ludowe ; Nazwa a desygnat ; Wartościowanie ; Mechanizmy nazwotwórcze ; Synchronia ; Leksyka archaiczna ; Homonimia ; Chronia ; Słowotwórstwo dialektów polskich ; Derywacja morfologiczna w dialektach polskich ; Wartość stylistyczna ; Polszczyzna kresowa ; Spółgłoski tylnojęzykowe ; Obrzędowość ; Frazeologizm biblijny ; Reportaż literacki ; Język/dialekt ; Ukrainizmy ; Białorutenizmy ; Fitonimy ; Język matematyki ; Terminologia matematyczna ; Ex lingua stulta veniunt incommoda multa ; Toponomastyka ; Mikrotoponimy ; Klasyfikacja strukturalna ; Kryterium morfologiczne ; Karol Dejna ; Gwary laskie ; Gwary śląskie ; Afiks ; Syberia ; Frazeologia ; Leksyka ; Glottodydaktyka ; Dialekt ; Kontakty językowe ; Kultura ludowa ; Norma ; Górny Śląsk ; Słownik historyczny języka słowackiego ; Religia ; Język polski ; Fleksja ; Interferencja ; Historia języka polskiego ; Romanistyka ; Gwara ; Slawistyka ; Zapożyczenie ; Uzus ; Semantyka ; Leksykografia ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Słowotwórstwo ; Biblia ; Ekspresywność ; Etymologia ; Język polski XVII–XVIII w ; Polacy ; Zapożyczenia ; Tożsamość narodowa ; Kodyfikacja
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again