Form of Work
Artykuły
(35)
Publikacje naukowe
(20)
Książki
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Jarosz Ewa
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Adamek Irena
(1)
Asienkiewicz Ryszard
(1)
Baczała Ditta
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Chabior Agata
(1)
Cherchowska Justyna
(1)
Czerchowska Justyna
(1)
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Filipiak Sara
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(1)
Grabia Tomasz
(1)
Gumola Katarzyna
(1)
Jankowska-Karpa Dagmara
(1)
Kalinowski Sławomir (1978- )
(1)
Kordel Inga
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kozanecka Maria
(1)
Kunasz Marek
(1)
Lewandowska-Gwarda Karolina
(1)
Maszorek-Szymala Anna
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Michoń Piotr
(1)
Miszczak Ewa (socjolog)
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Nowak Beata
(1)
Nowocień Jerzy
(1)
Odyniec Alicja
(1)
Ogryzko-Wiewiórowska Mirona (1946- )
(1)
Olszewski Witold
(1)
Palak Zofia
(1)
Panek Tomasz (1953- )
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Robacha Jadwiga
(1)
Sobecki Mirosław (1960- )
(1)
Sokołowska Jolanta
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Springer Filip (1982- )
(1)
Sprinska Zorâna Valentinìvna
(1)
Tutak Jacek S
(1)
Tychmanowicz Anna
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydawnictwo
(1)
Wiatrowska Anna
(1)
Wnuk Aneta (pedagogika)
(1)
Wydawnictwo Akademickie "Żak"
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Zapalska Izabela
(1)
Zawada Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(23)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Jakość życia
(34)
Rodzina
(9)
Osoby w wieku starszym
(7)
Dzieci
(3)
Polityka społeczna
(3)
Bezrobocie
(2)
Chorzy w rodzinie
(2)
Kobieta
(2)
Ludzie starzy
(2)
Młodzież
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rodzina wielodzietna
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Stopa życiowa
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Asystenci osób w wieku starszym
(1)
Autyzm
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(1)
Budżety rodzinne
(1)
COVID-19
(1)
Choroby
(1)
Choroby wieku starczego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Demografia
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostępność komunikacyjna
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Koronawirusy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Metodologia
(1)
Miasta
(1)
Miłość
(1)
Monografia
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni rodzice
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odżywianie
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad osobami starszymi
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z iepełnosprawnością
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Petelewicz, Marta
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Postawy
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Rozwój fizyczny młodzieży
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Sieroctwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wieś
(1)
Więź społeczna
(1)
Wychowanie komunikacyjne
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykształcenie
(1)
Zakochanie
(1)
Zaniedbanie (socjologia)
(1)
Śmierć
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: work
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Subject: time
2001-
(22)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
Polska
(23)
Ukraina
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(11)
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł problemowy
(9)
Raport z badań
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Dane statystyczne
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Opracowanie
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Reportaż polski
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Edukacja i pedagogika
(6)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Nauka i badania
(2)
Psychologia
(2)
Biologia
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Transport i logistyka
(1)
44 results Filter
E-book
In basket
Zwracamy uwagę Czytelników, że począwszy od niniejszego numeru, pierwszego w roku 2014, czasopismo (funkcjonujące do tej pory jako „Ekonomia – Economics”) publikowane jest ze zmienioną szatą graficzną i pod nowym tytułem – „Ekonomia XXI Wieku” . Zmiany te spowodowane są, z jednej strony, koniecznością wierniejszego odzwierciedlenia przez tytuł specyfiki publikowanych artykułów, a z drugiej – dążeniem do lepszego dopasowania układu i wyglądu czasopisma do oczekiwań Czytelników. Bieżące wydanie otwiera artykuł Franciszka Kapusty, poświęcony determinantom rozwoju wsi polskiej w XXI wieku. Autor przedstawia w nim najważniejsze tendencje zmian terytorialnych w tym zakresie, wyniki analizy wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz przebieg procesów dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. Inny, szczegółowy problem dotyczący polskiej gospodarki porusza kolejny artykuł, autorstwa Sławomira Kalinowskiego, poświęcony badaniom nad determinantami poziomu i jakości życia emerytów w Polsce na tle innych grup ekonomiczno-społecznych. Są one skupione na wielkości i zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych ludzi starszych oraz na analizie struktury ich wydatków konsumpcyjnych. Z kolei następny tekst, przygotowany przez Kacpra T. Mulawę, odnosi się do podwójnego problemu agencji, dotyczącego odpowiedzialności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Autor analizuje przypadek polskiego rynku nieruchomości i słusznie zauważa, że niezależnie od formy wykonywania czynności przez pośredników skutkują one wysokim poziomem ryzyka wynikającego ze specyfiki aktywów i niepowtarzalności transakcji. Dwa kolejne artykuły koncentrują się na problemach regionów. Marcin Bogdański w opracowaniu dotyczącym aglomeracji olsztyńskiej stara się precyzyjnie określić jej granice, natomiast Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Cybulski i Łukasz Olipra w tekście zatytułowanym Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce podejmują próbę odpowiedzi na pytania: jak rozwój transportu lotniczego w Polsce wpłynął na rynek pracy w regionach, czy szybki wzrost liczby przewozów lotniczych w polskich portach skutkuje zwiększeniem zatrudnienia w nich i innych przedsiębiorstwach oraz czy wzrost zatrudnienia jest proporcjonalny w stosunku do przyrostu liczby pasażerów i ładunków. W swoim opracowaniu dotyczącym inicjatyw politycznych i legislacyjnych w Unii Europejskiej Jolanta Zombirt wskazuje, że kryzys w gospodarce europejskiej wywołał konieczność podjęcia bardziej spójnych działań na poziomie wspólnotowym, mających na celu wzmocnienie i skoordynowanie polityki gospodarczej. Kwestii związanych z funkcjonowaniem UE dotyczy także kolejny artykuł, autorstwa Adriany Przybyszewskiej, skupiający się na analizie instrumentów finansowych realizacji celów Wspólnoty w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Celem artykułu jest dokonanie przeglądowej charakterystyki założeń wykorzystania tych instrumentów, a także próba oceny ich efektów. Ostatnie cztery teksty poruszają inne szczegółowe problemy współczesnych nauk ekonomicznych. Grzegorz Walerysiak w swoim artykule zwraca uwagę na efekty oficjalnej dolaryzacji w krajach Ameryki Południowej, szukając powiązań między tym zjawiskiem a zmiennymi gospodarczymi, jednocześnie wskazując na jego wpływ na wybór strategii monetarnej i na politykę gospodarczą poszczególnych państw. Natomiast Krystian Nowakowski w opracowaniu swojego autorstwa wskazuje na tzw. miękkie finansowanie jako jeden z podstawowych czynników decydujących o powstawaniu baniek cenowych na rynku nieruchomości. Temat ten jest niezwykle aktualny wobec konieczności szczegółowych badań nad przyczynami wybuchu globalnego kryzysu finansowo-ekonomicznego. Anna Kozłowska w kolejnym artykule, zatytułowanym Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe, stawia cel w postaci opracowania nowych ram koncepcyjnych dla badania roli reklamy w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych na różnych poziomach (m.in. poznawczym czy emocjonalnym). Tekst zamykający publikację, przygotowany przez Łukasza Piętaka, dotyczy (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Intergenerational relations ; Społeczeństwo postindustrialne ; Teoria społeczeństwa ryzyka ; Zmiany kulturowe ; Transformation of class structure ; The ‘death of class’ ; The new forms of inequality ; Transformacja struktury klasowej ; „śmierć klasy” ; Nowe formy nierówności ; Post-komunistyczna transformacja ; Prorynkowe postawy ; Prodemokratyczne postawy ; Polskie Badanie Panelowe ; Social classes ; Post-communist transformation ; Pro-market attitudes ; Jakość życia ; Polish Panel Survey ; Pozycja stratyfikacyjna ; Subiektywna ocena położenia społecznego ; Położenie społeczne ; Position stratification ; Subjective evaluation of social position ; Measurement scales ; Social position ; Gender inequality ; Gender segregation ; Gender status ; Occupation attainment ; Estonian labour market ; Nierówności płci ; Segregacja ze względu na płeć ; Status płci ; Osiąganie pozycji zawodowej ; Estoński rynek pracy ; Wieś i rolnictwo ; Struktura agrarna ; Różnorodność i zróżnicowanie ; Trzy dynamiki rozwoju wiejskiego ; Agriculture and countryside ; Systemic change ; Agrarian change ; Diversity and differentiation ; Zaburzenia psychiczne ; Strukturalna koncepcja dzieciństwa ; Relacje międzygeneracyjne ; Zagrożenie biedą ; Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz dzieci ; Structural concept of childhood ; Pro-democratic attitudes ; Risk of poverty ; EU initiatives for children ; Tatus społeczno –ekonomiczny ; Klasy społeczne ; Quality of life ; Subjective quality of life ; Nowa gospodarka ; Subiektywna jakość życia ; The three competing rural development dynamics ; Samobójstwa ; Zmiana systemowa ; Skale pomiarowe
Tom poświęcony jest problematyce podziałów społecznych, ich przeobrażeń, uwarunkowań i konsekwencji. Główne wątki analiz prezentowane w tomie odnoszą się do przemian, jakim podlegają struktury współczesnych społeczeństw w pierwszej dekadzie XXI wieku, poddane oddziaływaniu procesów globalizacyjnych i transformacyjnych. Większość artykułów zamieszczonych w tomie charakteryzuje klasyczne podejście do analiz struktury społecznej oparte na próbach dobranych metodą losową. Analizy te dokumentują, iż współczesne społeczeństwa nadal mają strukturę warstwową, a teorie klasowe wciąż pozwalają nam wyjaśnić sposób, w jaki nierówności związane z produkcją i rynkiem, dostępem do edukacji i zasobów organizacyjnych, utrwalają stare i nowe nierówności w czasie. Procesy klasowe nie są jednak jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do utrzymania i reprodukcji nierówności. Stąd badanie strukturalnych nierówności społecznych pozostaje wyzwaniem i jednym z głównych celów socjologicznych eksploracji. Teksty zamieszczone w tomie ilustrują różne podejścia stosowane przez badaczy dla wyjaśniania strukturalnych nierówności społecznych wraz z towarzyszącymi im wzorami przekonań i działań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again