Form of Work
Artykuły
(56)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Publikacje fachowe
(4)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Brewczyńska Magdalena
(7)
zbiorowa Praca
(3)
Bogacz Mirosława
(2)
Górska Elżbieta
(2)
Kowalewski Wojciech
(2)
Radwański Aleksander
(2)
Boryczka Bożena
(1)
Chojnacka-Musiał Katarzyna
(1)
Figura Piotr
(1)
Gliński Wiesław
(1)
Gogołek Włodzimierz (1949- )
(1)
Gontarz Krystyna
(1)
Haman Anna
(1)
Janiszewska Kamila
(1)
Kamińska-Smolarek Izabela
(1)
Keplinger Agnieszka
(1)
Kosińska Iwona
(1)
Kozłowski Tomasz (1980- )
(1)
Majkusiak Danuta
(1)
Maria
(1)
Nahotko Marek
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Pozierak Anna Dagmara
(1)
Rybiński Henryk
(1)
Safian Agata
(1)
Ćwikliński Marcin (bibliotekarz)
(1)
Śmiechowska-Petrovskij Emilia
(1)
Year
2010 - 2019
(58)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(67)
Language
Polish
(67)
Subject
Biblioteki szkolne
(21)
Komputeryzacja bibliotek
(18)
Bibliotekarstwo
(9)
Internet
(8)
Biblioteka
(7)
Biblioteka publiczna
(7)
Czytelnictwo
(6)
Komputer w bibliotece
(5)
Biblioteki pedagogiczne
(4)
Komputeryzacja
(4)
Biblioteka szkolna
(3)
Biblioteki publiczne
(3)
Aplikacje mobilne
(2)
Bibliografia
(2)
Internet w bibliotece
(2)
MARC
(2)
MOL
(2)
Marketing społecznościowy
(2)
Wyszukiwanie informacji
(2)
Zbiory biblioteczne
(2)
Ankieta
(1)
Automatyzacja
(1)
Baza danych
(1)
Biblioteka Pedagogiczna
(1)
Biblioteka cyfrowa
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Blogi
(1)
Brajlowska notacja informatyczna
(1)
Digitalizacja
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Elektronika
(1)
Google
(1)
Gry komputerowe
(1)
Hakerzy
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Interenetowe Centrum Informacji Multimedialnej
(1)
Inwentarz biblioteczny
(1)
MOL (program komputerowy)
(1)
Minecraft
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie
(1)
Opis bibliograficzny
(1)
Opis bibliograficzny książki
(1)
Opracowanie zbiorów
(1)
Pismo dla niewidomych
(1)
Politechnika Wrocławska
(1)
Prawo do informacji
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
SOWA
(1)
Statystyka
(1)
Technologia
(1)
Udostępnianie zbiorów
(1)
Układanki
(1)
Wypożyczanie biblioteczne
(1)
YouTube
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(21)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(18)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(4)
Informatyka i technologie informacyjne
(4)
67 results Filter
E-book
In basket
Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Autor recenzji zwraca uwagę na zbyt szerokie sformułowanie tytułu, który nie jest adekwatny do zawartości treściowej publikacji. Z tytułu nie wynika, że chodzi o zamieszczanie w Sieci baz ISIS. Jednocześnie recenzent zaznacza, że pozycja jest godna polecenia. Zwraca on głównie uwagę na przejrzystą strukturę publikacji oraz wspomaganie treści licznymi rysunkami, schematami i tabelami. Omówiony podręcznik podzielony jest na pięć rozdziałów a każdy z nich zakończony jest zestawem ćwiczeń. Rozdział pierwszy opisuje sposoby modelowania danych na przykładzie klasycznego modelu relacji - encji (E-R) Petera Chenna. Zdaniem recenzenta rozdział może być szczególnie przydatny dla osób, które dotychczas nie tworzyły baz danych. Rozdział drugi obejmuje ogólną charakterystykę pakietu CDS/ISIS. Rozdział trzeci zawiera prezentację schematu funkcjonowania WWW-ISIS oraz informacje dotyczące procesu instalacji systemu WWW-ISIS, jego podstawowych funkcji i interfejsu wprowadzania danych. Rozdział czwarty przedstawia metodę udostępniania baz danych ISIS w sieci Internet. Rozdział piąty opisuje aktualizowanie zawartości bazy danych z poziomu strony WWW. Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od redakcji Drugi zeszyt tegorocznego numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ma układ tematyczny — składają się nań artykuły dotyczące wielorakich procesów konwergencyjnych zachodzących zarówno w samej literaturze, jak i w relacji z nią. Głównym przedmiotem refleksji nad przestrzeniami tekstów pragniemy uczynić często stosowane we współczesnym dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Wykorzystuje się je obecnie w różnych dziedzinach, od badań matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu nowych mediów, komunikacji i antropologii kulturowej. Na ile rzeczywiście dochodzi do nakładania się i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo — jeśli w ogóle — zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz jej teorii? Bieżącemu numerowi ZRL przyświeca cel analitycznego przyjrzenia się w perspektywie badań literackich pewnym mechanizmom i ich efektom charakterystycznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipotetycznej homogenizacji kultury. Proponowane czytelnikowi artykuły skupiają się na różnorodnych problemach, częstokroć prezentując odmienne stanowiska badawcze do wyjściowego zagadnienia. Dostrzeżenie nieoczywistości i zróżnicowania procesów konwergencyjnych łączy się w niniejszym tomie z próbą sprostania płynności oraz wieloaspektowości konwergencji, która z założenia wprowadza intermodalność, interdyscyplinarność i wielojęzykowość w to, co tekstowe. Autorzy studiów tu zawartych stawiają pytania między innymi o status poetyki w dobie konwergencji i wpływ procesów związanych z digitalizacją na struktury i cechy gatunkowe czy dyskursywne, podejmują namysł nad problemem ontologii dzieła hybrydycznego, szukają przykładów konwergencji w poezji konkretnej, e-poezji, liberaturze, tekstach logowizualnych, blogach okołoliterackich, serwisach społecznościowych, historiografii czy mieście — rozumianym jako przestrzeń tekstów/tekst. Przenikanie się dziedzin widać także w doborze narzędzi i metodologii naukowych — pragmalingwistyka sąsiaduje z klasyczną genologią, antropologia z pedagogiką, a teorie literatury z komparatystyką i badaniami nad nowymi mediami. Liczymy, że rozpiętość tematyczna w połączeniu z rozmaitością perspektyw badawczych uczyni ten zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ważnym i ciekawym w lekturze (wielo)głosem w coraz wyraźniej zaznaczającym swoje miejsce w humanistyce XXI wieku dyskursie okołokonwergencyjnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again