Form of Work
Artykuły
(802)
Publikacje naukowe
(379)
Książki
(282)
Publikacje fachowe
(55)
E-booki
(40)
IBUK Libra
(40)
Czasopisma
(23)
Publikacje dydaktyczne
(14)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(7)
Publikacje popularnonaukowe
(6)
Poradniki i przewodniki
(5)
Druki ulotne
(1)
Status
available
(290)
unavailable
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(304)
Author
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(13)
Kotowska Maria Współpr
(10)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(6)
zbiorowa Praca
(6)
Kościelniak Marek
(5)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(4)
Dylak Stanisław
(4)
Grygier Urszula
(4)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(4)
Leśniewska Katarzyna
(4)
Naprawa Renata
(4)
Przanowska Małgorzata
(4)
Segiet Waldemar
(4)
Szwarc Alina
(4)
Tanajewska Alicja
(4)
Bogaj Andrzej
(3)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(3)
Franczyk Anna
(3)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(3)
Grzesiak Emilia
(3)
Jegier Aneta
(3)
Kloskowska Adriana
(3)
Kowańdy Kazimierz
(3)
Kozioł Leszek
(3)
Krawcewicz Stanisław (1930-1987)
(3)
Kształcenie
(3)
Kwiatkowska Henryka
(3)
Mikiewicz Piotr (1976- )
(3)
Pawlak Mirosław
(3)
Pokrzycka Lidia
(3)
Rachwał Tomasz (1974- )
(3)
Rosalska Małgorzata
(3)
Strykowski Wacław (1942- )
(3)
Słupska Kamila
(3)
Wawrzonek Anna
(3)
Anielska Agnieszka
(2)
Apanel Danuta
(2)
Baraniak Barbara
(2)
Barańska Magdalena
(2)
Barłóg Krystyna
(2)
Bednarczyk Henryk
(2)
Bogucka Jadwiga (psycholog)
(2)
Broekman Herrie aut
(2)
Buchnat Marzena
(2)
Chmielnicka-Plaskota Aleksandra
(2)
Dobrowolska Barbara (1964- )
(2)
Drozdowicz Jarema
(2)
Dubis Małgorzata
(2)
Dymara Bronisława (1932-2013)
(2)
Fazlagić Jan (1971- )
(2)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(2)
Gajdzica Zenon (1970- )
(2)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(2)
Gulip Małgorzata
(2)
Guz Sabina
(2)
Guzy Anna
(2)
Głowacz Arkadiusz
(2)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(2)
Jabłonowska Małgorzata
(2)
Janiak Jerzy
(2)
Janiak Weronika
(2)
Karpińska Anna (1958- )
(2)
Klaro-Celej Lidia
(2)
Kojs Wojciech (1940- )
(2)
Kossewska Joanna (1963- )
(2)
Kozielska Joanna
(2)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(2)
Krajewska Katarzyna
(2)
Krasiejko Izabela
(2)
Kulpa Jan
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Leśniak-Berek Ewa
(2)
Lisowska Kinga
(2)
Ludorowska Agnieszka
(2)
Majewicz Piotr
(2)
Majorczyk Marta
(2)
Marchlik Paulina
(2)
Marzec Bożena
(2)
Matematyka
(2)
Materiały I Podręczniki Mariana Pietrasz
(2)
Maternicka Kornela
(2)
Mańkowska Anna (pedagog)
(2)
Melosik Zbyszko (1956- )
(2)
Mydłowska Beata
(2)
Myjak Teresa
(2)
Neville Bernie (1938- )
(2)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława (1956- )
(2)
Obuchowska Joanna
(2)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(2)
Penar Karol
(2)
Pielachowski Józef (1940- )
(2)
Piotrowski Eugeniusz (pedagog)
(2)
Piwowarski Rafał
(2)
Przybyła Mariusz
(2)
Przyszczypkowski Kazimierz (1943- )
(2)
Raczyńska Anna
(2)
Roszak Jagoda
(2)
Rybińska Agnieszka
(2)
Sadowska Katarzyna (pedagog)
(2)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(2)
Year
2020 - 2024
(174)
2010 - 2019
(743)
2000 - 2009
(123)
1990 - 1999
(62)
1980 - 1989
(13)
1970 - 1979
(20)
1960 - 1969
(9)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(490)
1989-2000
(37)
1945-1989
(23)
1901-2000
(9)
Country
Poland
(1146)
Lithuania
(1)
Slovakia
(1)
Language
Polish
(1132)
English
(10)
Audience Group
Bibliotekarze
(25)
Nauczyciele
(24)
Rodzice
(6)
Studenci
(6)
Szkoły wyższe
(4)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Szkoły podstawowe
(3)
Doradcy zawodowi
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Klasa 1.
(2)
Klasa 2.
(2)
Klasa 3.
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Pedagodzy
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Szkoły ponadpodstawowe
(2)
Terapeuci
(2)
Wychowawcy małych dzieci
(2)
Doktoranci
(1)
Gimnazja
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(1)
Przedszkola
(1)
Psycholodzy
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Szkoły średnie
(1)
Uczniowie
(1)
Demographic Group
Literatura amerykańska
(1)
Subject
Kształcenie
(377)
Nauczyciele
(261)
Kształcenie integracyjne
(217)
Kształcenie ustawiczne
(77)
Metody nauczania
(53)
Szkolnictwo
(50)
Kształcenie zawodowe
(48)
Oświata
(48)
Kształcenie nauczycieli
(45)
Szkolnictwo wyższe
(41)
Nauczanie
(38)
Uczniowie
(38)
Wychowanie
(35)
Dziecko niepełnosprawne
(34)
Pedagogika
(34)
Polityka oświatowa
(34)
Nauczanie początkowe
(32)
Prawo oświatowe
(29)
Integracja społeczna
(27)
Rynek pracy
(27)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(27)
Dzieci
(25)
Pedagogika specjalna
(23)
Zarządzanie oświatą
(23)
Bibliotekarze
(22)
Dziecko autystyczne
(22)
Studenci
(22)
Szkolnictwo zawodowe
(22)
Szkoły wyższe
(22)
Uczenie się
(22)
Dziecko z niepełnosprawnością
(21)
Edukacja włączająca
(21)
Unia Europejska
(20)
Szkoły
(19)
Wybór kierunku kształcenia
(19)
Wychowanie przedszkolne
(19)
Rodzice
(18)
Młodzież
(17)
Wybór zawodu
(17)
Jakość kształcenia
(16)
Szkolnictwo specjalne
(16)
Język polski
(15)
Edukacja
(14)
Kreatywność
(14)
Kształcenie językowe
(14)
Kształcenie rodziców
(14)
Dziecko niedosłyszące
(13)
Kompetencje kluczowe
(13)
Współdziałanie
(13)
Zmiana społeczna
(13)
Autyzm
(12)
Niepełnosprawni
(12)
Poradnictwo zawodowe
(12)
Reforma szkolnictwa
(12)
Szkoły podstawowe
(12)
Socjologia edukacji
(11)
Dziecko niedowidzące
(10)
Kompetencje społeczne
(10)
Kształcenie podyplomowe
(10)
Kwalifikacje zawodowe
(10)
Nauczyciele nauczania początkowego
(10)
Praca
(10)
Praca socjalna
(10)
Rodzina
(10)
Społeczeństwo
(10)
Wielokulturowość
(10)
Zawód
(10)
Dziecko niesłyszące
(9)
Języki obce
(9)
Pracownicy socjalni
(9)
Samokształcenie
(9)
Doskonalenie zawodowe
(8)
Edukacja medialna
(8)
Edukacja międzykulturowa
(8)
Internet
(8)
Kobieta
(8)
Myślenie twórcze
(8)
Opieka społeczna
(8)
Oświata dorosłych
(8)
Socjalizacja
(8)
Surdopedagogika
(8)
Szkoła
(8)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(8)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(7)
Edukacja ekonomiczna
(7)
Kształcenie modułowe
(7)
Kształcenie osobowości
(7)
Motywacja uczenia się
(7)
Nauczanie na odległość
(7)
Nauczyciele języka polskiego
(7)
Pedagodzy
(7)
Pedagodzy specjalni
(7)
Przedsiębiorczość (postawa)
(7)
Relacje międzyludzkie
(7)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(7)
Szkolenie zawodowe
(7)
Uczucia
(7)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(6)
Globalizacja
(6)
Historia
(6)
Subject: work
Książka o człowieku w spektrum autyzmu
(2)
Teach like Finland
(2)
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(2)
Heinrich von Ofterdingen
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Naród w szkole
(1)
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Szkoła twórcza
(1)
Subject: time
2001-
(349)
1901-2000
(49)
1989-2000
(33)
1945-1989
(19)
1801-1900
(7)
1901-1914
(3)
1918-1939
(3)
2000-
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1701-1800
(1)
19010-2000
(1)
1914-1918
(1)
1989-
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(188)
Stany Zjednoczone (USA)
(8)
Europa
(5)
Niemcy
(5)
Wielka Brytania
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Łódź (woj. łódzkie)
(4)
Finlandia
(3)
Kraków (woj. małopolskie)
(3)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(3)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(3)
Świat
(3)
Kanada
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(2)
Norwegia
(2)
Opole (woj. opolskie)
(2)
Wielkopolska
(2)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(2)
Włochy
(2)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Australia
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Bruksela (Belgia)
(1)
Błażowa (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Błażowa)
(1)
Chiny
(1)
Eger (Węgry)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Francja
(1)
Galicja
(1)
Gryfino (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Irlandia
(1)
Izrael
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Lipsk (Niemcy)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Mazury
(1)
Oława (woj. dolnośląskie)
(1)
Powiat tarnowski (woj. małopolskie)
(1)
Rodzina
(1)
Siedlce (woj. mazowieckie)
(1)
Szwajcaria
(1)
Szwecja
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Warmia
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Węgry
(1)
Zagłębie Dąbrowskie
(1)
Ózd (Węgry)
(1)
Łańcut (woj. podkarpackie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(248)
Artykuł z pracy zbiorowej
(246)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(119)
Artykuł z czasopisma naukowego
(85)
Raport z badań
(43)
Praca zbiorowa
(36)
Czasopismo fachowe
(22)
Czasopismo pedagogiczne
(22)
Czasopismo polskie
(22)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(16)
Artykuł z czasopisma fachowego
(16)
Opracowanie
(13)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(11)
Artykuł przeglądowy
(9)
Monografia
(9)
Case study (studium przypadku)
(8)
Materiały konferencyjne
(8)
Podręcznik
(8)
Poradnik
(8)
Recenzja naukowa
(8)
Artykuł monograficzny
(6)
Scenariusz zajęć
(6)
Artykuł fachowy
(5)
Biografia
(5)
Wywiad dziennikarski
(5)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(4)
Księga pamiątkowa
(4)
Publikacje
(4)
Bibliografia
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Artykuł publicystyczny
(2)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(2)
Dane statystyczne
(2)
Pamiętniki i wspomnienia
(2)
Raport z czasopisma socjologicznego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł wstępny
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Czasopisma pedagogiczne polskie
(1)
Program autorski (pedagogika)
(1)
Raport
(1)
Raport z badImpact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies
(1)
Recenzja
(1)
Relacja
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Scenariusz zajęć do nauczania początkowego
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla żłobków
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(467)
Socjologia i społeczeństwo
(150)
Psychologia
(38)
Historia
(28)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(27)
Nauka i badania
(26)
Informatyka i technologie informacyjne
(16)
Medycyna i zdrowie
(11)
Media i komunikacja społeczna
(10)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(9)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(8)
Językoznawstwo
(8)
Filozofia i etyka
(6)
Kultura i sztuka
(6)
Praca, kariera, pieniądze
(4)
Literaturoznawstwo
(3)
Matematyka
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Biologia
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Religia i duchowość
(1)
Rozwój osobisty
(1)
1147 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2150 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27476 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Edukacja (Warszawa). 2010, nr 2, s. 16-23. - 2010.
Bibliogr.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35037 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7880 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 8, s.15-18.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31444 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17030, 17029 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7942, 7941 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7465 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30749 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4537 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Matematyka, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Zeszyt dotyczy głównie takich zagadnień jak: arytmetyka, algebra, geometria. Praca przedstawia wybór zadań, które są przydatne w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35913, 35912 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Scenariusze powstały w ramach pracy grupy Matematyka, wchodzącej w skład komponentu 04 ARKA Programu SMART Phare.
Streszczenie: Praca przedstawia wybór zadań, które są przydatne w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35915, 35914 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30743, 30742 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23766 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9017 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19777 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again