Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(14)
IBUK Libra
(14)
Artykuły
(11)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Żółkiewski Stefan (1911-1991)
(4)
zbiorowa Praca
(3)
Białostocki Jan (1921-1988)
(2)
Cichosz Adam
(2)
Hausner Jerzy
(2)
Kmita Jerzy (1931-2012)
(2)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara
(2)
Lewicka Maria
(2)
Mayenowa Maria Renata (1910-1988)
(2)
Samoraj Mariusz
(2)
Antonik Dominik (1988- )
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Berbelicki Władysław
(1)
Bielska Ewa
(1)
Bourdieu Pierre (1930-2002)
(1)
Brückner Aleksander
(1)
Czajkowska Maria
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Giza Anna
(1)
Gontarz Beata
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Hendrykowski Marek (1948- )
(1)
Janus Elżbieta
(1)
Janus Elżbieta (1935- )
(1)
Jekiel Wojciech
(1)
Jędrzejewski Marek (1956- )
(1)
Kempna-Pieniążek Magdalena
(1)
Kłakówna Zofia Agnieszka (1951- )
(1)
Leonardo da Vinci (1452-1519)
(1)
Lipoński Wojciech
(1)
Maciejewski Marian
(1)
Maj Anna
(1)
Matusiak Barbara
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Modzelewski Wojciech
(1)
Morawińska Agnieszka (1944- )
(1)
Neyman Elżbieta przekł
(1)
Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży (Poznań )
(1)
Osiński Wiesław
(1)
Pacukiewicz Marek
(1)
Pankowska Krystyna
(1)
Passeron Jean-Claude
(1)
Pilch Anna (1960- )
(1)
Praz Mario
(1)
Rakowski Tomasz
(1)
Rosiński Franciszek M. (1932- )
(1)
Rusek Marty
(1)
Rzepińska Maria (1917-1993)
(1)
Skwarczyńska Stefania (1902-1988)
(1)
Smuszkiewicz Antoni (1938- )
(1)
Syrek Ewa
(1)
Trzynadlowski Jan (1912-1995)
(1)
Ulewicz Tadeusz
(1)
Wojnar Irena (1924- )
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Zybała Andrzej
(1)
Żardecki Wiesław
(1)
Żurek Sławomir Jacek (1967- )
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Subject
Kultura
(12)
Literatura
(8)
Teoria literatury
(6)
Sztuka
(5)
Semiotyka
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Estetyka
(3)
Kultura fizyczna
(3)
Zakład Teorii Wychowania Estetycznego (Uniwersytet Warszawski)
(3)
Edukacja artystyczna
(2)
Filologia polska
(2)
Kapitał kulturowy
(2)
Literatura polska
(2)
Nauczanie
(2)
Nauki społeczne
(2)
Sport
(2)
Teoria sztuki
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
"Maria"
(1)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Artyści włoscy
(1)
Bahdaj, Adam (1918-1985)
(1)
Bosch, Hieronim
(1)
Chaplin, Charles
(1)
Czytanie
(1)
Czyżewski Tytus
(1)
Dehnel, Jacek (1980- )
(1)
Edukacja medialna
(1)
Film
(1)
Folklor
(1)
Gombrowicz, Witold
(1)
Groteska
(1)
Harasymowicz Jerzy
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Historia sztuki
(1)
Humanizm (prąd)
(1)
Ikoniczność (językozn.)
(1)
International Society of Education through Art InSEA Poland
(1)
Irzykowski Karol
(1)
Język polski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kochanowski, Jan
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikty
(1)
Kuczyński, Maciej (1929- )
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura materialna
(1)
Leonardo da Vinci
(1)
Literatura a sztuka
(1)
Literatury europejskie
(1)
Lublin
(1)
Malarstwo a literatura
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malczewski Antoni
(1)
Modrzejewska, Helena
(1)
Multimedia
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Newerly, Igor (1903-1987)
(1)
Organizacja
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Przemoc
(1)
Rynek pracy
(1)
Schiller, Leon
(1)
Socjologia
(1)
Struktura społeczna
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatr
(1)
Tekstologia
(1)
Teoria filmu
(1)
Tradycja
(1)
Utopia
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Wiedza o kulturze
(1)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(1)
Witkowski, Michał (1975- )
(1)
Więzi społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wyspiański, Stanisław
(1)
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą (Uniwersytet Warszawski)
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Ćwiczenia siłowe
(1)
Subject: work
Klątwa
(1)
Kuszenie św. Antoniego
(1)
Treny
(1)
Wesele
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
1401-1500
(2)
Subject: place
Warszawa (woj. mazowieckie)
(3)
Polska
(2)
Papua-Nowa Gwinea
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Bajka i baśń
(1)
Biografia
(1)
Literatura
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Kultura i sztuka
(9)
Edukacja i pedagogika
(5)
Literaturoznawstwo
(5)
Historia
(4)
Nauka i badania
(4)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Językoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
45 results Filter
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od redakcji Drugi zeszyt tegorocznego numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ma układ tematyczny — składają się nań artykuły dotyczące wielorakich procesów konwergencyjnych zachodzących zarówno w samej literaturze, jak i w relacji z nią. Głównym przedmiotem refleksji nad przestrzeniami tekstów pragniemy uczynić często stosowane we współczesnym dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Wykorzystuje się je obecnie w różnych dziedzinach, od badań matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu nowych mediów, komunikacji i antropologii kulturowej. Na ile rzeczywiście dochodzi do nakładania się i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo — jeśli w ogóle — zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz jej teorii? Bieżącemu numerowi ZRL przyświeca cel analitycznego przyjrzenia się w perspektywie badań literackich pewnym mechanizmom i ich efektom charakterystycznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipotetycznej homogenizacji kultury. Proponowane czytelnikowi artykuły skupiają się na różnorodnych problemach, częstokroć prezentując odmienne stanowiska badawcze do wyjściowego zagadnienia. Dostrzeżenie nieoczywistości i zróżnicowania procesów konwergencyjnych łączy się w niniejszym tomie z próbą sprostania płynności oraz wieloaspektowości konwergencji, która z założenia wprowadza intermodalność, interdyscyplinarność i wielojęzykowość w to, co tekstowe. Autorzy studiów tu zawartych stawiają pytania między innymi o status poetyki w dobie konwergencji i wpływ procesów związanych z digitalizacją na struktury i cechy gatunkowe czy dyskursywne, podejmują namysł nad problemem ontologii dzieła hybrydycznego, szukają przykładów konwergencji w poezji konkretnej, e-poezji, liberaturze, tekstach logowizualnych, blogach okołoliterackich, serwisach społecznościowych, historiografii czy mieście — rozumianym jako przestrzeń tekstów/tekst. Przenikanie się dziedzin widać także w doborze narzędzi i metodologii naukowych — pragmalingwistyka sąsiaduje z klasyczną genologią, antropologia z pedagogiką, a teorie literatury z komparatystyką i badaniami nad nowymi mediami. Liczymy, że rozpiętość tematyczna w połączeniu z rozmaitością perspektyw badawczych uczyni ten zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ważnym i ciekawym w lekturze (wielo)głosem w coraz wyraźniej zaznaczającym swoje miejsce w humanistyce XXI wieku dyskursie okołokonwergencyjnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W NUMERZE [CONTENTS] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Liberalna teoria polityki zagranicznej i jej analityczne zastosowanie [The Liberal Theory of Foreign Policy and Its Analytical Application], doi: 10.7366/020909612201601, s. 11–38; Adriana Dudek: Użyteczność analitycznego eklektyzmu w badaniu stosunków Polski z Rosją [The Usefulness of Analytical Eclecticism in Studying the Relations between Poland and Russia], doi: 10.7366/020909612201602, s. 39–70; Magdalena Kozub-Karkut: Stosunki międzynarodowe – między pozytywizmem a postpozytywizmem [International Relations – Between Positivism and Post-Positivism], doi: 10.7366/020909612201603, s. 71–90; Knud Erik Jørgensen: The Promises and Pitfalls of Realist Explanations of Power Politics in Europe, doi: 10.7366/020909612201604, s. 91–104; Łukasz Gołota: Teoria handlu międzynarodowego Johna Stuarta Milla [John Stuart Mill’s Theory of International Trade], doi: 10.7366/020909612201605, s. 105–122; Marcin Florian Gawrycki: Analiza polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (I) [An Analysis of the Foreign Policy of Latin American and Caribbean Countries (Part 1)], doi: 10.7366/020909612201606, s. 123–142; Anna M. Solarz, Marcin Szydzisz: Sprawiedliwość i solidarność w polityce zagranicznej Izraela na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych [Justice and Solidarity in Israel’s Foreign Policy in the United Nations], doi: 10.7366/020909612201607, s. 143–160; Anita Oberda-Monkiewicz: Sojusz Pacyfiku – nowy model integracji latynoamerykańskiej? [The Pacific Alliance – A New Model of Latin American Integration?], doi: 10.7366/020909612201608, s. 161–178; Wiesław Lizak: The Central African Republic as a Fragile (Failed) State, doi: 10.7366/020909612201609, s. 179–194; Konstantin Khudoley: Russia and the European Union: The Present Rift and Chances for Future Reconciliation, doi: 10.7366/020909612201610, s. 195–214; Aleksandar Jankovski: The Russian Federation, the United States, and International Order as a Social Construct, doi: 10.7366/020909612201611, s. 215–250; Dorota Heidrich, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz: Problemy i wyzwania polskiego systemu udzielania ochrony międzynarodowej [Problems and Challenges of the Polish System of International Protection], doi: 10.7366/020909612201612, s. 251–274; Shantanu Chakrabarti: ‘Local Boys With Guns!’ Is Armed Vigilantism an Indicator of the Global Trend Towards Privatised Security?, doi: 10.7366/020909612201613, s. 275–288; Kate Sullivan de Estrada, Nicholas J. Wheeler: Trustworthy Nuclear Sovereigns? India and Pakistan after the 1998 Tests, doi: 10.7366/020909612201614, s. 289–306; Biwu Zhang: Chinese Perception of the US – Exploring China’s Foreign Policy Motivations, doi: 10.7366/020909612201615, s. 307–322; Benjamin Thompson: Rousseau’s Considerations on the Government of Poland and the General Will Beyond Borders, doi: 10.7366/020909612201616, s. 323–342; Łukasz Wordliczek: La Vía Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnicą a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej [La Vía Campesina and the Concept of Food Sovereignty: Between a Promise and Its Fulfilment in Transnational Space], doi: 10.7366/020909612201617, s. 343–354; Wojciech Grabowski:The Muslim Brotherhood and the Crisis in the GCC: Roots, Issues and Implications, doi: 10.7366/020909612201618, s. 355–366; Barbara Kratiuk: Polskie zaangażowanie w Afryce. Ambasador Lewandowski w ONZ a sprawa Konga [Polish Involvement in Africa: Ambassador Lewandowski in the UN and the Congo Issue], doi: 10.7366/020909612201619, s. 367–382. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Perception of the Russian Fede ration in the close neighbourhood, zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej – Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. [Report from the international conference “Perception of the Russian Federation in the close neighbourhood”, organised by the Institute of International Relations of the (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again