Form of Work
Artykuły
(22)
Publikacje fachowe
(12)
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(9)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Dramat (rodzaj)
(2)
Poezja
(1)
Proza
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Krzemińska Joanna
(3)
Bernacki Marek (1965- )
(2)
Bąk Dorota
(2)
Jaworski Stanisław (1934- )
(2)
Wydawnictwo Park
(2)
Banaś Bernardyna
(1)
Bartol Izabella
(1)
Bolińska Marta
(1)
Boroch Robert
(1)
Błaszczak Monika
(1)
Duda Artur (1973- )
(1)
Ewa oprac wstęp
(1)
Garlej Beata
(1)
Górska Irena (filolog)
(1)
Iwaniuk Ewelina
(1)
Kochan Marek (1969- )
(1)
Kostrzewa Joanna
(1)
Kulawik Adam Wybór
(1)
Kłopotowska Agata
(1)
Larek Michał (1978- )
(1)
Madejski Jerzy
(1)
Matusiak Barbara
(1)
Małochleb Paulina
(1)
Pawalus Marta
(1)
Pawlus Marta
(1)
Sinica Marian
(1)
Sinko Zofia
(1)
Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa
(1)
Tatara Marian
(1)
Tomczyk-Maryon Marta
(1)
Wantuch Wiesława
(1)
Wiśniewska-Olejnik Małgorzata
(1)
Zalewska Kalina (1962- )
(1)
Zaśko-Zielińska Monika
(1)
Ćwiklak Kornelia
(1)
Year
2020 - 2021
(11)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(20)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(12)
Szkoły podstawowe
(3)
Szkoły ponadpodstawowe
(3)
Klasa 8.
(2)
Szkoły średnie
(2)
Klasa 7.
(1)
Literaturoznawcy
(1)
Studenci
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Literatura polska
(17)
Literatura
(12)
Dramat (gatunek literacki)
(11)
Język polski (przedmiot szkolny)
(10)
Ballada (gatunek literacki)
(6)
Metody nauczania
(5)
Mickiewicz, Adam
(5)
Tematy i motywy
(5)
Język polski
(4)
Romantyzm
(4)
Teoria literatury
(4)
Cohen, Leonard
(2)
Encyklopedie
(2)
Film
(2)
Pamiętniki
(2)
Poezja
(2)
Powieść
(2)
Słowacki, Juliusz
(2)
Wyspiański, Stanisław
(2)
"Kronika Janka z Czarnkowa"
(1)
Aksjologia
(1)
Analiza i interpretacja
(1)
Bajka i baśń
(1)
Białoszewski, Miron (1922-1983)
(1)
Dorosłość
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Egzamin ósmoklasisty
(1)
Epitafia (gatunek literacki)
(1)
Film w dydaktyce
(1)
Gałczyński, Konstanty Ildefons
(1)
Hildebrand, Dietrich von
(1)
Ibsen, Henrik
(1)
Inscenizacja
(1)
Kaczorowski, Aleksander
(1)
Kino
(1)
Kochan, Marek
(1)
Komizm
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkursy czytelnicze
(1)
Krasiński, Janusz
(1)
Kulawik, Adam
(1)
Kwaśniewski, Tomasz
(1)
Leśmian, Bolesław
(1)
Literatura norweska
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Miłość
(1)
Muszyński, Andrzej
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Oświecenie
(1)
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria (1891-1945)
(1)
Pieśń (gatunek literacki)
(1)
Pisarze polscy
(1)
Podmiot literacki
(1)
Powiastka
(1)
Proces historycznoliteracki
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Prus, Bolesław (1847-1912)
(1)
Reportaż
(1)
Reżyseria
(1)
Rodzaje i gatunki literackie
(1)
Synkretyzm (literatura)
(1)
Szymborska, Wisława
(1)
Teatr polski
(1)
Terakowska, Dorota
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie
(1)
Zawieyski, Jerzy
(1)
Średniowiecze
(1)
Subject: work
Ballady i romanse
(4)
Wesele
(2)
Ballada o kapciach
(1)
Balladyna
(1)
Bogurodzica
(1)
Cyklon
(1)
Kordian
(1)
Powrót taty
(1)
Vildanden
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1801-1900
(6)
1901-2000
(6)
1501-1600
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1401-1500
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(11)
Scenariusz zajęć
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(4)
Opracowanie
(3)
Antologia
(2)
Dramat (gatunek literacki)
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Powieść
(1)
Wiersze
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(20)
Edukacja i pedagogika
(11)
Historia
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Religia i duchowość
(1)
39 results Filter
E-book
In basket
Baśń, choć należy do najstarszych gatunków literackich, nie poddaje się upływowi czasu i nie dezaktualizuje. W ostatnich latach daje się zaobserwować narastające zainteresowanie baśnią i możliwościami, jakie niesie, tak ze strony twórców literatury (nie tylko dla dzieci), teatru i filmu, jak i badaczy. Współczesna kultura masowa czerpie z niej pełnymi garściami. Widoczne jest to zarówno w jej bardziej ambitnych produktach, jak niektóre filmy i seriale TV, jak też w trywialnych reklamach. Autorzy zamieszczonych w tomie tekstów, reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych, poszukują odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że siła przyciągania baśni nie słabnie? W jaki sposób można tłumaczyć jej obecny renesans? Czy rzeczywiście wyjątkowa nośność i komunikatywność baśni, jej zdolność trafiania do współczesnego odbiorcy, świadczy tylko o homogenicznym zacieraniu granic wieku między grupami odbiorców kultury masowej, o ich - by tak rzec - zdziecinnieniu, czy może raczej przemawia na korzyść baśni, dysponującej uniwersalnym językiem i nieprzemijającą wartością przekazu? Książka ma charakter interdyscyplinarny, łączy wysoki poziom tekstów teoretycznych z aspektem praktycznym (aplikacje baśni do zajęć szkolnych, przedszkolnych i biblioterapeutycznych).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich to wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od redakcji Drugi zeszyt tegorocznego numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ma układ tematyczny — składają się nań artykuły dotyczące wielorakich procesów konwergencyjnych zachodzących zarówno w samej literaturze, jak i w relacji z nią. Głównym przedmiotem refleksji nad przestrzeniami tekstów pragniemy uczynić często stosowane we współczesnym dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Wykorzystuje się je obecnie w różnych dziedzinach, od badań matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu nowych mediów, komunikacji i antropologii kulturowej. Na ile rzeczywiście dochodzi do nakładania się i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo — jeśli w ogóle — zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz jej teorii? Bieżącemu numerowi ZRL przyświeca cel analitycznego przyjrzenia się w perspektywie badań literackich pewnym mechanizmom i ich efektom charakterystycznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipotetycznej homogenizacji kultury. Proponowane czytelnikowi artykuły skupiają się na różnorodnych problemach, częstokroć prezentując odmienne stanowiska badawcze do wyjściowego zagadnienia. Dostrzeżenie nieoczywistości i zróżnicowania procesów konwergencyjnych łączy się w niniejszym tomie z próbą sprostania płynności oraz wieloaspektowości konwergencji, która z założenia wprowadza intermodalność, interdyscyplinarność i wielojęzykowość w to, co tekstowe. Autorzy studiów tu zawartych stawiają pytania między innymi o status poetyki w dobie konwergencji i wpływ procesów związanych z digitalizacją na struktury i cechy gatunkowe czy dyskursywne, podejmują namysł nad problemem ontologii dzieła hybrydycznego, szukają przykładów konwergencji w poezji konkretnej, e-poezji, liberaturze, tekstach logowizualnych, blogach okołoliterackich, serwisach społecznościowych, historiografii czy mieście — rozumianym jako przestrzeń tekstów/tekst. Przenikanie się dziedzin widać także w doborze narzędzi i metodologii naukowych — pragmalingwistyka sąsiaduje z klasyczną genologią, antropologia z pedagogiką, a teorie literatury z komparatystyką i badaniami nad nowymi mediami. Liczymy, że rozpiętość tematyczna w połączeniu z rozmaitością perspektyw badawczych uczyni ten zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ważnym i ciekawym w lekturze (wielo)głosem w coraz wyraźniej zaznaczającym swoje miejsce w humanistyce XXI wieku dyskursie okołokonwergencyjnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again