Form of Work
E-booki
(13)
IBUK Libra
(13)
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Kozioł Leszek
(3)
Gołembska Elżbieta (1946- )
(2)
Kauf Sabina
(2)
Motowidlak Urszula
(2)
Skowrońska Agnieszka
(2)
Szołtysek Jacek
(2)
Twaróg Sebastian
(2)
Witkowski Jarosław
(2)
Anders Anna
(1)
Arent Anna
(1)
Babik Wiesław (1956- )
(1)
Bachorz Piotr
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Ciesielski Marek (1949- )
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Jankowska-Karpa Dagmara
(1)
Jarosz-Lewandowska Dagmara
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Koliński Adam
(1)
Kozłowski Remigiusz
(1)
Kujawa Monika
(1)
Lewicki Wojciech
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Nowak Iwo
(1)
Ocicka Barbara
(1)
Ostrowska Martyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
(1)
Płaczek Ewa
(1)
Rabiak Anna
(1)
Reńda Aleksandra
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Sadowski Adam (ekonomia)
(1)
Sikorski Andrzej
(1)
Springer Krzysztof
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Szymczak Maciej
(1)
Szymonik Andrzej (1952- )
(1)
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Toruński "Dom Organizatora"
(1)
Wnuk Aneta (pedagogika)
(1)
Wronkowski Dominik
(1)
Zięba Magda
(1)
Zowada Krzysztof
(1)
naukowa redakcja
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śliwczyński Bogusław
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Audience Group
Logistycy
(3)
Szkoły wyższe
(3)
Studenci
(1)
Subject
Logistyka gospodarcza
(9)
Logistyka
(4)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Dostępność komunikacyjna
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Infrastruktura kolejowa
(1)
Inteligentne systemy transportowe
(1)
Jakość życia
(1)
Katedra Logistyki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny ; Katowice)
(1)
Kolejnictwo
(1)
Logika
(1)
Logika matematyczna
(1)
Logistyka społeczna
(1)
Osoby z iepełnosprawnością
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Szpitale
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Vademecum
(1)
Wychowanie komunikacyjne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(7)
Subject: place
Czarnków (woj. wielkopolskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Rogoźno (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Rogoźno)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(6)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Albumy fotograficzne
(1)
Kompendia i repetytoria
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Transport i logistyka
(7)
Zarządzanie i marketing
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
30 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35840 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy częściach. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42280 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka / redakcja naukowa Elżbieta Gołembska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. - 295 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Zarządzanie. Logistyka)
Bibliografia na stronach 283-289 i przy pracach. Indeks.
Dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych na kierunkach logistyki oraz zarządzania i ekonomii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42853 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Dla studentów kierunków i specjalności logistycznych, a także dla specjalistów do spraw logistyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44736 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41251 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39359 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42728 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Logistyka jako metoda zarządzania to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Swój ropzkwit zawdzięcza przede wszystkim technice informatycznej, która warunkuje kierunki przekszatałcania wielu procesów logistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Book
In basket
Współczesna logistyka / Andrzej Szymonik, Iwo Nowak. - Warszawa : Difin, 2018. - 351 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 338-347.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47296 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45670 (1 egz.)
E-book
In basket
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów oraz prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich wykazało, że brakuje pozycji, która w aktualny i zarazem przystępny sposób opisywałaby problematykę zagadnień z zakresu ekonomiki transportu a odnoszących się do istoty powiązań ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych transportu intermodalnego, logistyki i centrów logistycznych w ujęciu interdyscyplinarnym. Zatem podjęcie próby omówienia tej problematyki wydaje się być właściwym zakreśleniem problemu badawczego zważywszy, na wzrost zainteresowania praco-dawców z sektora TSL absolwentami polskich uczelni wyższych. Książka ta w głównej mierze dedykowana jest studentom kształcącym się na kierunkach ekonomicznych I i II stopnia (o specjalności logistyka i ekonomi-ka transportu), którzy chcą zdobyć podstawy jak i poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie ekonomiki transportu, centrów logistycznych i transportu intermodalnego zarówno w ujęciu praktycznym jak i teoretycznym. Jednakże interdyscyplinarny charakter publikacji pozwala na stwierdzenie, że pozycja, ta może być także przydatna dla studentów kierunków inżynierskich I i II stopnia (o specjalności transport, spedycja, logistyka). Ponadto ze względu na walory praktycznie książki może być ona również z powodzeniem wykorzystania przez praktyków np. konsultantów do spraw logistyki i transportu intermodalnego. Fakt ten czyni tą pozycję jeszcze bardziej interesującą i godną polecenia każdemu czytelnikowi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Głównym problemem i wyzwaniem dla sektora logistyki i transportu w Polsce jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu gospodarczego państwa. Przedsiębiorcy oraz decydenci rozwoju polskiej gospodarki mają świadomość, że obecnie każda działalność gospodarcza funkcjonuje w łańcuchach dostaw i sieciach zależności z dostawcami, odbiorcami, kooperantami i podwykonawcami, a sprawność i niezawodność systemu logistycznego warunkuje ciągłość procesów biznesowych. Praca zawiera prezentację opinii i poglądów przedstawicieli środowiska studenckiego i młodych pracowników nauki z różnych zespołów i ośrodków badawczych, którzy uczestniczyli w konferencji „Logideas” organizowanej przez Studenckie Naukowe Koło Logistyczne Corlog działające przy Wyższej Szkole Logistyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Reagowanie na sytuacje kryzysowe związane z katastrofami naturalnymi, technicznymi i atakami terroryzmu jest domeną dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach logistyki w nietypowych zastosowaniach, w tym zwłaszcza logistyki humanitarnej i miejskiej. Niezależnie od chronicznego charakteru niektórych sytuacji kryzysowych w większości przypadków logistyka humanitarna polega na elastycznym reagowaniu na nagłe i trudne do przewidzenia zdarzenia, które wymagają podejmowania szeregu decyzji i działań o charakterze taktyczno-operacyjnym. Dodatkowym utrudnieniem przy podejmowaniu decyzji i działań logistycznych w nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych, poza presją czasu i ograniczeniami finansowymi, jest różnorodność interesariuszy akcji pomocowych, do których prócz organizacji humanitarnych należą: sponsorzy, rządy, media, służby mundurowe i wykonawcy usług logistycznych. Podobne trudności w procesie kształtowania i funkcjonowania logistyki miejskiej wynikają ze sprzeczności celów interesariuszy logistyki miejskiej, do których zalicza się mieszkańców, władze lokalne, wykonawców usług logistycznych oraz pozostałe podmioty gospodarcze. W wielu publikacjach słusznie zwraca się uwagę na brak profesjonalizacji decyzji i działań logistycznych podejmowanych przez władze miejskie oraz wolontariuszy z organizacji pomocowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku odpowiednio przygotowanej kadry kierowniczej, ale również braku wypracowanych struktur organizacyjnych, procedur i nowoczesnych technologii teleinformatycznych, służących doskonaleniu systemów logistyki miejskiej i humanitarnej. Przewaga intuicyjnego sposobu podejmowania decyzji logistycznych i działanie w trudnych uwarunkowaniach infrastrukturalnych na obszarach zurbanizowanych lub dotkniętych katastrofami skutkuje często brakiem skuteczności i efektywności. Dlatego tematyka doskonalenia systemów logistyki miejskiej i humanitarnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju stała się jednym z głównych tematów obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej, która po raz piąty została zorganizowana przez zespół pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Treść artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie koncentruje się wokół dwóch obszarów tematycznych. Są nimi: 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych. 2. Zrównoważone łańcuchy dostaw i zielona logistyka w sytuacjach kryzysowych. W obszarze odnoszącym się do logistyki miejskiej i usług logistycznych realizowanych w sektorze publicznym szczególną uwagę zwrócono na: czynniki kształtujące poczucie jakości życia w mieście, które potraktowano jako przesłankę tworzenia polityki logistycznej miasta, innowacje w logistyce miejskiej, projekty logistyki miejskiej realizowane w warunkach ograniczeń budżetowych, zrównoważony transport publiczny, sposoby zarządzania miejskim transportem towarowym w kontekście budowania konsensusu pomiędzy zróżnicowanymi oczekiwaniami jego interesariuszy oraz kryteria kształtowania logistyki ostatniej mili i realne możliwości ich wykorzystania na obszarze największych aglomeracji w Polsce. W części pierwszej publikacji skoncentrowano się także na zagadnieniach związanych z zarządzaniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych. Zaprezentowano istotę zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w stanach nadzwyczajnych, metody zarządzania imprezami sportowymi w sytuacjach kryzysowych oraz outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach kryzysu. Globalizacja, dynamicznie zmieniające się otoczenie, nasilająca się fala kryzysów oraz towarzysząca tym zjawiskom wyczerpywalność zasobów naturalnych, a także degradacja środowiska powodują, że coraz większego znaczenia zaczynają nabierać koncepcje i działania koncentrujące się na osiąganiu celów ekonomicznych, przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń społecznych i środowiskowych. W części drugiej niniejszego tomu zwrócono uwagę na: rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutku kryzysów ekonomicznego i środowiskowego, zielony łańcuch dost (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again