Form of Work
Artykuły
(2)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Jankowska-Karpa Dagmara
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Szołtysek Jacek
(1)
Twaróg Sebastian
(1)
Wnuk Aneta (pedagogika)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(1)
Dostępność komunikacyjna
(1)
Jakość życia
(1)
Katedra Logistyki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny ; Katowice)
(1)
Logistyka społeczna
(1)
Osoby z iepełnosprawnością
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Wychowanie komunikacyjne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Transport i logistyka
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
3 results Filter
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again