Form of Work
Artykuły
(43)
Książki
(16)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(13)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Author
Wolińska Jolanta Maria
(3)
Pufal-Struzik Irena
(2)
Urban Bronisław (1942-2014)
(2)
Barlińska Julia
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Borecka-Biernat Danuta (1959- )
(1)
Borecka-Biernat Dorota
(1)
Browne Deborah
(1)
Domińska-Werbel Dorota
(1)
Dołęga Zofia
(1)
Farnicka Marzanna
(1)
Florkowski Antoni
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Gruszczyński Wojciech
(1)
Gulla Bożena
(1)
Guzowska Małgorzata
(1)
Hibner Anna
(1)
Hollin Clive R
(1)
Jusewicz-Kalter Ewa
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Kostrzewa Sławomir
(1)
Kołakowski Artur
(1)
May Wiesława
(1)
Napora Elżbieta
(1)
Ogonowska Agnieszka
(1)
Ostaszewski Krzysztof
(1)
Palmer Emma J
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Pilczuk Bożena
(1)
Plopa Mieczysław (1948- )
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Prokosz Małgorzata (1962- )
(1)
Pyżalski Jacek Łukasz
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Schulte-Markwort Michael (1956- )
(1)
Skorny Zbigniew (1926-2012)
(1)
Sosińska Agnieszka
(1)
Stania-Skalska Anna
(1)
Stania-Tomczak Ewa
(1)
Szczygieł Marta
(1)
Szuster Anna
(1)
Tatarowicz Jan
(1)
Teodorczyk Marcin (1980- )
(1)
Tokarz-Czart Renata
(1)
Tłuściak-Deliowska Aleksandra
(1)
Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydawnictwo
(1)
Walęcka-Matyja Katarzyna
(1)
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Wójcik Dobrochna
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zajdel Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(18)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(60)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Psycholodzy
(1)
Subject
Agresywność
(54)
Młodzież
(52)
Przemoc
(9)
Dziecko
(7)
Zachowanie
(7)
Cyberprzemoc
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Przemoc w szkole
(4)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(4)
Młodzież szkolna
(3)
Rodzina
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Agresja
(2)
Dzieci
(2)
Konflikt
(2)
Młodzież trudna
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Psychoterapia
(2)
Stres
(2)
Uczniowie
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Agresja w szkole
(1)
Akty mowy
(1)
Alkoholizm
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezrobocie
(1)
Cybernetyka
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Fobia społeczna
(1)
Genetyka
(1)
Informatyka
(1)
Internet
(1)
Kesha
(1)
Kibice
(1)
Klonowanie
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kultura masowa
(1)
Lęk
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Migracje
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nerwice
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Płeć
(1)
Rodzina a przestepczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Rynek pracy
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotność
(1)
Socjalizacja prawna
(1)
Socjoterapia
(1)
Sport
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Szkoła
(1)
Służba wojskowa
(1)
Telefonia komórkowa
(1)
Telewizja
(1)
Terapia behawioralna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wychowanie w placówkach opiekuńczych
(1)
Zaburzenia adaptacyjne
(1)
Zgwałcenie
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1989-2000
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(14)
Artykuł z pracy zbiorowej
(12)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradnik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Psychologia
(8)
Edukacja i pedagogika
(6)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Językoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
60 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: SPIS TREŚCI: Wstęp, I. SPOŁECZNE I OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA AGRESJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 1. Społeczno-kulturowe wyznaczniki agresji młodzieży ─ próba systematyzacji Ewa Wysocka, 2. Modele i postacie uwarunkowań agresji adolescentów Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, 3. Determinanty zachowań agresywnych młodzieży agresywnej Grażyna Miłkowska, 4. Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska, Dariusz Freudenreich, 5. Zachowania agresywne adolescentów jako efekt stylu wychowania w rodzinie pochodzenia Katarzyna Walęcka-Matyja, 6. Agresja w obrazie rodziny jako korelat atrakcyjności społecznej dziecka (studia nad zjawiskiem resilience) Elżbieta Napora, 7. Poziom syndromu agresji a funkcjonowanie w roli zawodowej u nauczycieli Grażyna Poraj, 8. Masmedia a agresywność dzieci Zdenka Stránská, Kateřina Hourová, Ivana Poledňová, 9. Sytuacje stresowe w wyzwalaniu zachowań agresywnych Małgorzata Cywińska,10. Reagowanie oporem w sytuacji nacisku społecznego a wiek i płeć młodzieży Anna Hibner, 11.Temperamentalne uwarunkowania agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych Dorota Domińska-Werbel, 12. Emocjonalny wymiar agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i jej uzależnienie od postaw wychowawczych w rodzinie Danuta Borecka-Biernat, II. PRZEJAWY I PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 13. Skojarzenia związane ze słowem ┬agresja├ u studentów Irina F. Oukhvanova, Magdalena Łuczkiewicz, 14. Płeć jako korelat poziomu zachowań agresywnych u młodzieży Irena Pufal-Struzik, 15. Kozioł ofiarny w klasie - w poszukiwaniu psychologicznego portretu Zofia Dołęga, 16. Zachowania o podłożu autoagresywnym u młodzieży szkolnej Krzysztof Zajdel, 17. Dynamika, profilaktyka i resocjalizacja agresji dzieci i młodzieży Jolanta Maria Wolińska,18. Podstawy technik radzenia sobie z gniewem dzieci Lazaros A. Vlachopoulos 19. Agresja stadionowa ─ przejawy oraz strategie profilaktyczne Małgorzata Prokosz.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44486 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule omówiono pojęcie klimatu szkoły i jego zastosowanie w badaniach efektywności szkół i placówek oświatowych. Związek pomiędzy pozytywnym klimatem szkoły a mniejszym nasileniem zachowań ryzykownych młodzieży.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Bibliogr. s. 155-164.
Streszczenie: Autor omawia powszechne zjawisko agresji elektronicznej dzieci i młodzieży. Przedstawia nowe media, zwracając szczególną uwagę na dysfunkcjonalne korzystanie z nowych technologii, którego przejawem jest właśnie agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem internetu, ale także telefonów komórkowych - wskazuje sprawców i ofiary tej agresji oraz metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41617 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Na s. tyt. rok wyd.: 2012. - Bibliogr. przy pracach
Streszczenie: Spis treści: ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZE W RESOCJALIZACJI. 1. Wokół fundamentalnych uwarunkowań teleologii wychowania. 2. Samoświadomość pedagoga resocjalizacyjnego w świetle aktualnych wyzwań. 3. Styl oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych w ocenie osób dozorowanych. 4. Oddziaływania interwencyjne oraz wychowawczo-terapeutyczne wobec nieletnich agresorów w zakładach poprawczych. 5. Oddziaływania resocjalizacyjne poprzez koła zainteresowań na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. 6. System resocjalizacji zakładowej nieletnich w Polsce. Stan i perspektywy zmian. 7. Gelotofobia - zapobiegać, leczyć czy resocjalizować? 8. Stygmat jednostki społecznie wykluczonej. Praca uliczna jako forma oddziaływania resocjalizacyjnego w procesie "poprawiania niepoprawnych". 9. Psychotransgresjonizm a proces autoresocjalizacji osób powracających do życia na wolności. 10. Twórczość więzienna w resocjalizacji osadzonych. 11. Przeobrażenia samooceny i samoakceptacji u alkoholików. II. DIAGNOZOWANIE NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I ASOCJALNOŚCI. 12. Agresja i przemoc w multimediach wyzwaniem dla wychowania młodzieży. 13. Psychospołeczne determinanty agresywności młodzieży niedostosowanej społecznie. 14. Czynniki ryzyka wejścia młodzieży w konflikt z prawem. 15. Podkultury młodzieżowe jako forma aktywności młodzieży. 16. Funkcjonowanie emocjonalne osób osadzonych w zakładzie karnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43688 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18789, 18788 (2 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Agresje i przemoc w szkole opisano w niniejszej publikacji w kontekście przemian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku i potraktowano je jako zjawisko społeczne. Obok problematyki związanej z agresją w rodzinie autorzy poszczególnych rozdziałów poruszyli następujace tematy: problemy wychowawcze, przemoc i nietolerancja w szkole, przemoc psychiczna, syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli, wpływ mediów na agresywne zachowanie człowieka oraz zjawisko agresji w sporcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38829 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy w Klasie)
Bibliogr. s. 75-77
Streszczenie: Praca kierowana przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów. Autorzy zwracają uwagę na najnowsze dane i fakty dotyczące najskuteczniejszego działania zmierzającego do zredukowania przestępczości, wykorzystując je jako podstawę do omówienia poszczególnych teorii i badań. Wyjaśniają zasady i metody postępowania, które zwiększają skuteczność interwencji wobec przestępców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38527 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again