Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Bernacka Ryszarda Ewa
(1)
Czerwińska Kornelia
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Marcinkowska Barbara
(1)
Pabisek Maciej
(1)
Serafin Teresa
(1)
Wachowska Halina
(1)
Żuber-Zielewicz Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(15)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Subject
Nauczanie indywidualne
(11)
Indywidualny tok nauki
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Edukacja włączająca
(2)
Indywidualizacja nauczania
(2)
Metody nauczania
(2)
Programy nauczania
(2)
Biblioterapia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Języki
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Oświata
(1)
Różnice indywidualne
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Tyflopedagogika
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Scenariusz zajęć do nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Nauczanie indywidualne a paragrafy / Alicja Krztoń // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, 8, s.58-61.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Szybciej, więcej i twórczo... / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s.113-122.
Streszczenie: Indywidualny tok i program nauczania uczniów zdolnych i uzdolnionych.
No cover
Article
In basket
Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielewicz // NIEZBĘDNIK DYREKTORA : dodatek do miesięcznika "Dyrektor Szkoły" nr 5/2009 "Przeciw wykluczeniu". - 2009, nr 5, s.18-21.
Streszczenie: Indywidualny program lub tok nauki. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów. Realizacja obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą. Konkursy, turnieje, olimpiady. Stypendia i ich przyznawanie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
E-book
In basket
W publikacji omówiono sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów z niepełnosprawnościami oraz możliwe formy spełnienia przez nie obowiązku szkolnego. Autorka odwołuje się do wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, reformowanych norm prawa i ich praktycznej realizacji. W książce poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady organizacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagania kwalifikacyjne i zadania kadry pedagogiczno-specjalistycznej, realizującej obowiązkowe i dodatkowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, placówkach publicznych oraz niepublicznych, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, sposoby finansowania kształcenia specjalnego. Poradnik ułatwi nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, a także organom prowadzącym te podmioty właściwe rozpoznawanie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowywanie nauczania do ich potencjału psychofizycznego i wymagań edukacyjnych. Rodzicom dzieci potrzebujących kształcenia specjalnego pomoże natomiast zrozumieć proces dydaktyczno-wychowawczo-rehabilitacyjny przeprowadzany w szkole. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again