Form of Work
Artykuły
(37)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(14)
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(12)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Dolata Roman
(3)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(3)
Gmerek Tomasz
(2)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(2)
Podemski Krzysztof
(2)
Rutkowski Wiktor
(2)
Badowska Mariola (pedagog)
(1)
Bartczak Jowita
(1)
Bauman Zygmunt (1925-2017)
(1)
Białecki Ireneusz
(1)
Bąbel Przemysław (1977- )
(1)
Caparrós Martín (1957- )
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Churski Paweł
(1)
Ciechański Ariel
(1)
Cukrowska-Torzewska Ewa
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(1)
Czarnecki Krzysztof
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Cęcelek Grażyna
(1)
Domalewski Jarosław
(1)
Drzażdżewski Stanisław
(1)
Fils Renata
(1)
Galas Barbara
(1)
Gibas Piotr
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Hanus Józef
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Herodowicz Tomasz
(1)
Hoffmann Beata (1964- )
(1)
Hunia Justyn
(1)
Jarosz Maria (1931- )
(1)
Kamiński Tadeusz (1967- )
(1)
Kasprzak Michalina
(1)
Klebaniuk Jarosław (1967- )
(1)
Konecka-Szydłowska Barbara
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Kupiec Tomasz
(1)
Lewicka Maria
(1)
Maj Beata (1968- )
(1)
Marcińczak Szymon
(1)
Melosik Zbyszko (1956- )
(1)
Mikiewicz Piotr (1976- )
(1)
Mysior Radosław
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Oczki Jarosław (1972- )
(1)
Ostrouch-Kamińska Joanna (1974- )
(1)
Pawlak Robert
(1)
Perdał Robert
(1)
Piskała Kamil
(1)
Potasińska Anna
(1)
Przybylski Błażej
(1)
Raczkowska Jadwiga
(1)
Ruszkowska Joanna
(1)
Sadura Przemysław (1977- )
(1)
Sadłoń Wojciech (1983- )
(1)
Sawiński Zbigniew
(1)
Sawiński Zbigniew Ku szerszemu spojrzeniu na nierówności w edukacji
(1)
Segiet Waldemar
(1)
Sitek Michał
(1)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(1)
Smulczyk Marek
(1)
Starnawski Marcin
(1)
Stasiowski Jędrzej
(1)
Szafrańska-Brandt Marta
(1)
Szczodrak Beata
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Szwajkajzer-Wołk Agnieszka (1966- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tarkowska Elżbieta (1944-2016)
(1)
Wiśniewska-Paź Barbara (1970- )
(1)
Zwęglińska-Gałecka Dominika
(1)
Zysiak Agata
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Żytko Małgorzata
(1)
Żłobicki Wiktor (1955- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(52)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(60)
English
(2)
Subject
Nierówności społeczne
(47)
Dostęp do oświaty
(15)
Nierówności edukacyjne
(6)
Oświata
(6)
Wykluczenie społeczne
(6)
Gimnazja
(4)
Ubóstwo
(4)
Kobieta
(3)
Kształcenie
(3)
Nauczanie
(3)
Polska
(3)
Status społeczny
(3)
Uczniowie
(3)
Dochody indywidualne
(2)
Globalizacja
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Nauczyciele
(2)
Płeć
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rynek pracy
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Bariery edukacyjne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Edukacja artystyczna
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja kobiet
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Ekonomia dobrobytu
(1)
Eksperymenty
(1)
Emancypacja
(1)
Głód
(1)
Inność
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Postawy
(1)
Psychologia
(1)
Płaca
(1)
Rasizm
(1)
Rodzina
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Stereotyp
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szanse edukacyjne
(1)
Szkoła
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Twórczość
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-
(17)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Ostrołęka (woj. mazowieckie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
RPA
(1)
Tarragona (Hiszpania)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(6)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(1)
Reportaż argentyński
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(14)
Edukacja i pedagogika
(13)
Psychologia
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
63 results Filter
E-book
In basket
ARTYKUŁY [Articles] Maciej Holko: Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego [Controversies regarding the theory of regional development ], doi: 10.7366/1509499536101, s. 5–22; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego [European Union funds, a chance for economic growth? Case study of lubelskie voivodship], doi: 10.7366/1509499536102, s. 23–42; Przemysław Śleszyński: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza” [Warsaw Metropolitan Area and the development of Mazovia. The selected results of the research carried on project “The Development Trends of the Mazovia Region”], doi: 10.7366/1509499536103, s. 43–66; Katarzyna Romańczyk: Instrumenty równoważenia rozwoju Brukseli [The instruments for sustaining Brussels’ development], doi: 10.7366/1509499536104, s. 67–83; Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska: Finansowe aspekty współpracy samorządów [Financial aspects of inter-municipal cooperation], doi: 10.7366/1509499536105, s. 84–101; Sławomira Kańduła: Dyskusja na temat zasadności poziomej redystrybucji dochodów między jednostkami samorządu terytorialnego [Discussion on the justification of horizontal redistribution of revenues among local self-government units], doi: 10.7366/1509499536106, s. 102–152. RECENZJE [Book reviews] Wojciech Sońta: Andrzej Majer (2014), Odrodzenie miast, doi: 10.7366/1509499536107, s. 126–130; Call for papers: Regional Studies Association Annual Conference 2016, s. 131–133.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Intergenerational relations ; Społeczeństwo postindustrialne ; Teoria społeczeństwa ryzyka ; Zmiany kulturowe ; Transformation of class structure ; The ‘death of class’ ; The new forms of inequality ; Transformacja struktury klasowej ; „śmierć klasy” ; Nowe formy nierówności ; Post-komunistyczna transformacja ; Prorynkowe postawy ; Prodemokratyczne postawy ; Polskie Badanie Panelowe ; Social classes ; Post-communist transformation ; Pro-market attitudes ; Jakość życia ; Polish Panel Survey ; Pozycja stratyfikacyjna ; Subiektywna ocena położenia społecznego ; Położenie społeczne ; Position stratification ; Subjective evaluation of social position ; Measurement scales ; Social position ; Gender inequality ; Gender segregation ; Gender status ; Occupation attainment ; Estonian labour market ; Nierówności płci ; Segregacja ze względu na płeć ; Status płci ; Osiąganie pozycji zawodowej ; Estoński rynek pracy ; Wieś i rolnictwo ; Struktura agrarna ; Różnorodność i zróżnicowanie ; Trzy dynamiki rozwoju wiejskiego ; Agriculture and countryside ; Systemic change ; Agrarian change ; Diversity and differentiation ; Zaburzenia psychiczne ; Strukturalna koncepcja dzieciństwa ; Relacje międzygeneracyjne ; Zagrożenie biedą ; Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz dzieci ; Structural concept of childhood ; Pro-democratic attitudes ; Risk of poverty ; EU initiatives for children ; Tatus społeczno –ekonomiczny ; Klasy społeczne ; Quality of life ; Subjective quality of life ; Nowa gospodarka ; Subiektywna jakość życia ; The three competing rural development dynamics ; Samobójstwa ; Zmiana systemowa ; Skale pomiarowe
Tom poświęcony jest problematyce podziałów społecznych, ich przeobrażeń, uwarunkowań i konsekwencji. Główne wątki analiz prezentowane w tomie odnoszą się do przemian, jakim podlegają struktury współczesnych społeczeństw w pierwszej dekadzie XXI wieku, poddane oddziaływaniu procesów globalizacyjnych i transformacyjnych. Większość artykułów zamieszczonych w tomie charakteryzuje klasyczne podejście do analiz struktury społecznej oparte na próbach dobranych metodą losową. Analizy te dokumentują, iż współczesne społeczeństwa nadal mają strukturę warstwową, a teorie klasowe wciąż pozwalają nam wyjaśnić sposób, w jaki nierówności związane z produkcją i rynkiem, dostępem do edukacji i zasobów organizacyjnych, utrwalają stare i nowe nierówności w czasie. Procesy klasowe nie są jednak jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do utrzymania i reprodukcji nierówności. Stąd badanie strukturalnych nierówności społecznych pozostaje wyzwaniem i jednym z głównych celów socjologicznych eksploracji. Teksty zamieszczone w tomie ilustrują różne podejścia stosowane przez badaczy dla wyjaśniania strukturalnych nierówności społecznych wraz z towarzyszącymi im wzorami przekonań i działań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
This issue of Sociological Review commemorates the 25th anniversary of the adoption by the UN General Assembly of The Convention on the Rights of the Child on November 20, 1989. It should be recalled that the beginnings of children’s studies and the sociology of childhood coincided in time with the introduction of this treaty, which established international standards for children’s protection and development. The Convention aims at safeguarding the youngest society members from different forms of abuse, exploitation and violence, as well as at promoting their rights to a decent standard of living and to broad social participation. The authors of the articles presented herein, representing the current sociological attitude towards children and youth, follow these assumptions. The articles thus mirror some important attributes of contemporary children’s studies – its cognitive multidimensionality, differentiated quantitative and qualitative methodologies, the shift from “research on children” to “research with children”, scholars’ interest in the results of comparative studies (especially the results of natural sciences), and the concern about the practical implementation of research outcomes. The main topics tackled in this collection of texts are children’s poverty and social inequalities rooted in the first phase of their life cycle, suffering and various risks experienced by children and teenagers, framed in both the national and international contexts, as well as children’s quality of life, youngsters’ well-being, youth participation, civic engagement and the new concept of investing in children. Children, considered as equal social actors and citizens – although still most vulnerable to abuse, discrimination and social exclusion – are presented in the framework of their complicated networks of relationships with peers, adults, collectivities and societies, the welfare state, social policy institutions and other organizations, with the notion to important factors decisive for their present life and their future.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again