Form of Work
Artykuły
(176)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(6)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Sterna Danuta
(5)
Choroszczyńska Marta
(4)
Stróżyński Klemens
(3)
Bielecka Małgorzata
(2)
Fota Marlena
(2)
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
(2)
Molska Małgorzata
(2)
Olszewska Margareta
(2)
Palka Ewa
(2)
Strzemieczny Jacek
(2)
Szufnarowska Monika
(2)
Trojan Elżbieta
(2)
Wesołowska Małgorzata
(2)
Wlazło Stefan
(2)
Banaszewska Wanda
(1)
Breguła Izabela
(1)
Civitas
(1)
Ciżkowicz Barbara
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Czeczot Grażyna
(1)
Duraj Dominika
(1)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Fiszer Beata
(1)
Frankiewicz Agnieszka
(1)
Gałązka Ewa
(1)
Golik-Czarnecka Anna
(1)
Gorczyca Izabela (pedagog)
(1)
Gryń-Chlebicka Małgorzata
(1)
Górecka Joanna (nauczyciel)
(1)
Jurewicz Monika (pedagog)
(1)
Kamińska-Holc Katarzyna
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Klimowicz Anna
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Kołodziejska Lidia
(1)
Krzemińska Joanna
(1)
Kubiczek Bożena
(1)
Kucharczyk Radosław
(1)
Kuźmińska Natalia
(1)
Leńko-Szymańska Agnieszka
(1)
Machoń-Pluszewska Iwona
(1)
Michlowicz Maria
(1)
Mijakowska Katarzyna
(1)
Mrózek Łukasz
(1)
Oleksa Karolina
(1)
Palkij Henryk
(1)
Parczewski Piotr Wojciech
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Paśko Jan Rajmund
(1)
Pietraszko Kazimierz
(1)
Rakowska Bożena
(1)
Rybicka Kornelia
(1)
Starownik Zofia
(1)
Sujecka-Zając Jolanta
(1)
Toboła Renata
(1)
Turek Agnieszka
(1)
Turewicz Wojciech
(1)
Wołodko Agnieszka (pedagog)
(1)
Ćwikła Edyta
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(178)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(23)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(189)
Language
Polish
(189)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(5)
Nauczyciele
(4)
Klasa 1.
(2)
Klasa 2.
(2)
Klasa 4.
(2)
Klasa 5.
(2)
Klasa 6.
(2)
Klasa 7.
(2)
Klasa 8.
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Dyrektorzy szkół
(1)
Klasa 3.
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele matematyki
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Subject
Ocenianie
(115)
Ocenianie kształtujące
(53)
Ocena szkolna
(32)
Oceny szkolne
(16)
Język polski
(14)
Wychowanie fizyczne
(10)
Nauczanie początkowe
(9)
Nauczyciele
(7)
Wymagania edukacyjne
(6)
Języki obce
(5)
Motywacja uczenia się
(5)
Ocena opisowa
(5)
Uczniowie
(5)
Egzaminy
(4)
Matura
(4)
Nauczanie
(4)
Nauczanie zintegrowane
(4)
Ocenianie zewnętrzne
(4)
Uczenie się
(4)
Zachowanie
(4)
Geografia
(3)
Język angielski
(3)
Matematyka
(3)
Metody nauczania
(3)
Motywacja
(3)
Nauczanie ogólne
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Ocena dziecka
(3)
Samoocena
(3)
Chemia
(2)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(2)
Ocenianie wspierające
(2)
Ocenianie wzmacniające
(2)
Osiągnięcia szkolne
(2)
Pedagogika wczesnoszkolna
(2)
Podręczniki szkolne
(2)
Pomiar dydaktyczny
(2)
Programy komputerowe
(2)
Recenzje
(2)
Reforma edukacji
(2)
Reforma szkolnictwa
(2)
Rodzice
(2)
Technika
(2)
Techniki Freineta
(2)
Uczeń
(2)
Ankieta
(1)
Bajka i baśń
(1)
Bałtyk
(1)
Bibliografia
(1)
Czytanie
(1)
Czytanie symboliczne
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dysleksja
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja
(1)
Edukacyjna wartość dodana (EWD)
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Empatia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Ewaluacja dydaktyczna
(1)
Formy wypowiedzi
(1)
Gimnazjum
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Jesień
(1)
Język francuski
(1)
Komunikacja
(1)
Kreatywność
(1)
Liceum
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mentoring
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metoda projektów
(1)
Nadzór pedagogiczny szkoły
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Ocena pracy dyrektora
(1)
Ocena pracy nauczyciela
(1)
Ocenianie (szkolnictwo)
(1)
Ocenianie elektroniczne
(1)
Ocenianie opisowe
(1)
Ocenianie szkolne
(1)
Oceny opisowe
(1)
Ortografia
(1)
Oświata
(1)
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Podstawa programowa
(1)
Pracownie szkolne
(1)
Projekt
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Recenzja uczniowska
(1)
Refleksyjność
(1)
Regulamin
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Subject: time
2001-
(10)
Subject: place
Polska
(4)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(15)
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Poradnik
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Bibliografia
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(24)
Filozofia i etyka
(1)
Matematyka
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
189 results Filter
E-book
In basket
W wielu krajach ocenianie kształtujące uważane jest za jeden z najbardziej obiecujących kierunków zmiany nauczania. Jest to rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Liczne badania i poważne raporty pokazują, że ocenianie kształtujące jest bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów. Inną przyczyną zainteresowania tym sposobem oceniania jest to, że ocenianie kształtujące przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie. Badania wykazują również, że ocenianie kształtujące jest pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. Aby uczniowie byli przygotowani do uczenia się po zakończeniu formalnej edukacji, potrzebują umiejętności aktywnego budowania własnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko biernego przyswajania podawanych im informacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja „Edukacja domowa w praktyce – wymagania prawne, postępowanie” to praktyczny, narzędziowy poradnik zawierający omówienie zasad organizacji edukacji domowej krok po kroku – wymagana dokumentacja, zasady, obowiązki dyrektora i rodziców. Zapoznaj się z konkretnymi wskazówkami, przepisami prawa i zasadami postępowania!
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Certyfikowanie kompetencji językowych w sposób trafny i rzetelny jest wyzwaniem od strony zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej, z którym mierzą się jednostki i instytucje przeprowadzające takie egzaminy. Międzynarodowa konferencja „Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej” miała na celu wymianę koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń w konstruowaniu i przeprowadzaniu egzaminów w różnych polskich i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Tom, który oddajemy w ręce Czytelników, jest pokłosiem tej konferencji. Zawiera wybór tekstów w języku polskim i angielskim, których autorzy omawiają różnorakie aspekty złożonego procesu poświadczania biegłości językowej oraz przedstawiają wyniki badań w tej wąskiej, lecz niezwykle ważnej dziedzinie. The valid and reliable certification of foreign language competences is a challenge – both in terms of content and organization – for institutions responsible for conducting such exams. The aim of the international conference on Competences of the 21st century: Certification of language proficiency was to provide an opportunity for the exchange of theoretical ideas and experiences in constructing and administering examinations in various Polish and foreign university contexts. The present volume is the outcome of this conference. It includes a selection of articles in Polish and English which discuss a range of issues related to the complex process of certification of language proficiency and which present results of research in this narrow yet very important domain.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Problem relacji ucznia z nauczycielem i zależności odwrotnej jest tematem aktualnym od początków istnienia "stanowiska" nauczyciela. Pojawiał się on już w starożytności i ulegał zmianom wraz z rozwojem cywilizacji i coraz większymi prawami jednostki do posiadania własnych poglądów, które można było swobodnie przedstawiać. Problem relacji uczeń - nauczyciel jest wielopłaszczyznowy i do tej pory nie posiada uniwersalnych rozwiązań. Inne są relacje w kontekście uczeń - nauczyciel przedmiotu, a inne na zajęciach pozalekcyjnych. Problem dodatkowo komplikuje fakt, że wprawdzie mówi się o relacji ucznia i nauczyciela, lecz nie podkreśla się przy tym, iż relacja ta może być inna, gdy miejsce jednego ucznia zajmie inny. Relacja pomiędzy grupą uczniów, jaką jest klasa, a nauczycielem zależna jest od osobowości nauczyciela. Wystarczy, że zmieni się nauczyciel, a dotychczasowe relacje ulegają zmianie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again