Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(6)
Artykuły
(4)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Author
Buzek Ludgarda
(2)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(2)
Kramer Matthias
(2)
Urbaniec Maria
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamiak Jan (1944- )
(1)
Adamska Hanna
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baran Jolanta (nauki techniczne)
(1)
Basiński Piotr
(1)
Brauweiler Jana
(1)
Brodecki Zdzisław (1941- )
(1)
Jacyna Iwona
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Kopiński Adam
(1)
Kozłowski Karol
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Kędziora Andrzej
(1)
Lenart Witold
(1)
Malinowska-Miros Ewa
(1)
Michałowski Kazimierz
(1)
Misiak Barbara
(1)
Nowak Zygfryd
(1)
Nowicki Wojciech
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Ozimek Edward
(1)
Parkitna-Mierzwa Izabela
(1)
Piechota Stanisław
(1)
Podolak Małgorzata
(1)
Polak Beata Anna
(1)
Polak Tomasz
(1)
Polska Akademia Nauk Komitet "Człowiek i Środowisko"
(1)
Poskrobko Bazyli (1941- )
(1)
Powichrowska Bogumiła
(1)
Radecki Wojciech (1943- )
(1)
Ryszkowski Lech
(1)
Różańska Aniela
(1)
Samoraj Anida
(1)
Sobczuk Sebastian
(1)
Słoński Tomasz
(1)
Tarant Małgorzata
(1)
Tierskich Jelena
(1)
Tyburski Łukasz
(1)
Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Białystok)
(1)
Wójtowicz Katarzyna (ilustrator)
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zimniewicz Kazimierz (ekonomia)
(1)
Ćwirta Mirosława
(1)
Śmietanka-Combik Elżbieta
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(30)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Ochrona środowiska
(14)
Ekorozwój
(6)
Edukacja ekologiczna
(5)
Prawo ochrony środowiska
(4)
Rozwój zrównoważony
(4)
Ekologia
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka klimatyczna
(2)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(2)
Turystyka
(2)
Autorytet
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
EMAS
(1)
Edukacja globalna
(1)
Ekologia człowieka
(1)
Ekologiczny styl życia
(1)
Ekoturystyka
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Encyklopedie
(1)
Energetyka
(1)
Innowacje
(1)
Instytuty naukowe
(1)
Kampinoska, Puszcza
(1)
Krajobraz
(1)
Kształcenie modułowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Metody nauczania
(1)
NATURA 2000
(1)
Nauka
(1)
Obszary wiejskie
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Parki Narodowe
(1)
Parki krajobrazowe
(1)
Partia Zieloni
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Personalizm
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka transportowa
(1)
Polska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przyroda
(1)
Publicystyka polska
(1)
Refleksyjność
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Sozologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Wielkopolska (Polska ; region)
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Komiks
(1)
Literatura dziecięca polska
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Opowiadanie dziecięce polskie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(11)
Edukacja i pedagogika
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
31 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45200 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41246 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronie [288].
Bibliografia strony 270-282.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42237 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronach 443-[444].
Bibliografia strony 416-431.
Tekst częściowo tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42238 (1 egz.)
E-book
In basket
W naszej pamięci wciąż jeszcze jest kryzys gospodarczy, który zachwiał gospodarką światową i podważył zaufanie do rynków finansowych. Choć kluczowe gospodarki świata, jak się wydaje, pokonały negatywne tendencje, kryzys obnażył mankamenty światowego systemu finansowego. Problemy, w obliczu których stanęły nie tylko Grecja, Irlandia, Hiszpania czy Włochy, ale które w konsekwencji powiązań ekonomicznych i finansowych dotknęły całą Unię Europejską, wskazują na konieczność weryfikacji dotychczasowego dorobku teorii finansów. Wymuszają one analizę i ocenę nieadekwatności istniejących rozwiązań i regulacji prawnych tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które − jak oczekiwano, miały zapewnić automatyczną stabilizację i bezpieczeństwo, lecz w praktyce okazały się nieskuteczne. Kolejny raz środowisko naukowe finansistów podjęło próbę nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim wskazania możliwości ograniczenia negatywnych zjawisk, przeciwdziałania niekorzystnym skutkom w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zmusiło to autorów do postawienia wielu pytań, dotyczących przyszłości nie tylko gospodarki jako całości, ale również poszczególnych jej elementów, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw, które tworzą potencjał gospodarczy kraju. Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będące efektem obrad prowadzonych w ramach XV Konferencji „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, która odbyła się w maju 2014 roku. Tematyka na niej poruszana obejmowała spektrum zainteresowania finansów, przede wszystkim finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. W ramach finansów przedsiębiorstw szczególną uwagę autorzy poświęcili problematyce wyceny, rentowności oraz płynności, co obrazuje najlepiej wyzwania stojące przed gospodarką w okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Uwagę Rady Naukowej zwróciło również znaczne zainteresowanie kwestią finansów publicznych, szczególnie w obszarze finansów samorządów. Autorzy pojęli się analizy zagadnień funkcjonowania sektora publicznego, proponując aplikację narzędzi charakterystycznych dla sektora prywatnego. Tym samym ostre dotąd granice, dzielące do tej pory zarządzanie finansami w sektorze publicznym i prywatnym, zdają się zacierać. Serdeczne podziękowania przekazujemy Recenzentom za wnikliwe i skrupulatne analizy i opinie na temat poszczególnych artykułów. Mamy nadzieję, że niniejsza lektura nie tylko będzie inspiracją do dalszych badań naukowych, ale również będzie podstawą do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zarówno przedsiębiorstw, jak i publicznym. Adam Kopiński, Tomasz Słoński
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Ustawy ; Morderstwa ; Podmioty prawa cywilnego ; Folwark ; Stowarzyszenie ; Dobra ; Prawo do zabezpieczenia ; Oświeceniowa filozofia kary ; Racjonalizacja kary kryminalnej ; Uzasadnienie kary kryminalnej ; Instrumenty pochodne ; Retrybutywizm karny ; Przestępczość ; Ochrona powietrza ; Wartość ; Prawa mniejszości ; Zbrodnie prawa międzynarodowego ; Organizmy genetycznie zmodyfikowane ; Kodeks postępowania cywilnego Republiki Litewskiej ; Rozwój regionalny ; Osobowość prawna ; Burke ; Model ekonometryczny ; Republika Litewska ; Interesariusze ; Instrumenty pomocy ; Pomoc regionalna ; Prawo ; Kryzys finansowy ; Budżety gospodarstw domowych ; Grupa społeczno-ekonomiczna ; Wielkość gospodarstwa ; Hiszpania ; Programy udziału w zyskach ; Opcje na akcje ; Postawy pracownicze ; Zmienne socjoekonomiczne ; Wynagrodzenia ; Zarządca ; Ekonom ; Aktywa niematerialne ; Powinności ; Czynsz ; Bezpośrednia partycypacja pracownicza ; Nowe formy organizacji pracy ; Delegowanie uprawnień ; Konserwatyzm ; Kompetencje menedżerskie ; Menedżer ryzyka ; Kapitał relacji ; Prawodawca ; Rynek OTC ; Kapitał ludzki ; Prawo naturalne ; Prawo wspólnotowe ; Unia Europejska ; Ochrona praw nabytych ; Ochrona wód ; Pomoc horyzontalna ; Hume ; Samorząd ; Prawo żywnościowe ; Pomoc sektorowa ; Prawo cywilne ; Postępowanie cywilne ; Regulacje ; Reformy ; Prawo ochrony środowiska ; Pomoc publiczna ; Utylitaryzm karny ; Ludobójstwo ; Partycypacja finansowa ; Polska ; Wiek emerytalny ; Innowacyjność ; Giełda papierów wartościowych ; Zarządzanie ryzykiem ; Wycena ; Kulturowe ludobójstwo
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again