Form of Work
Książki
(41)
Artykuły
(22)
Publikacje dydaktyczne
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(40)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(40)
Czytelnia
(1)
Author
Kondracki Jerzy
(3)
Mileska Maria Irena (1908-1988)
(3)
Suliborski Andrzej
(3)
Batorowicz Zdzisław
(2)
Brinken Jerzy (1908-1991)
(2)
Fierla Irena (1933- )
(2)
Leszczycki Stanisław (1907-1996)
(2)
Majewska Emilia
(2)
Zajchowska Stanisława (1908-1995)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Aleksandrowicz Zofia
(1)
Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta (1949- )
(1)
Bartkowski Tadeusz
(1)
Biblioteczka Geograficzna
(1)
Boczyńska Małgorzata
(1)
Borgiasz Monika
(1)
Bożętka Barbara
(1)
Bukowińska Agnieszka
(1)
Chojnacki Władysław (1920-1991)
(1)
Czarnecka-Cicha Barbara
(1)
Czekaj Jan
(1)
Domański Bolesław
(1)
Domański Ryszard (1928- )
(1)
Fierla Irena
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grzyb Roman
(1)
Górecki Tomasz
(1)
Instytut Zachodni (Poznań )
(1)
Janicka Izabela
(1)
Janiszewski Michał
(1)
Jarosz Stefan (1903-1958)
(1)
Karwasz Grzegorz
(1)
Kazikowski Stefan przekł
(1)
Kondracki Jerzy (1908-1998)
(1)
Kosko Stanisław
(1)
Kostrowicki Jerzy
(1)
Koszur Marek wstęp
(1)
Krawczyński Świętosław
(1)
Kromer Marcin
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Krygowski Bogumił
(1)
Krygowski Bogumił (1905-1977)
(1)
Lenart Witold
(1)
Lijewski Teofil
(1)
Lisowska Katarzyna
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Maik Wiesław
(1)
Majak Wiktor
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Malinowska-Miros Ewa
(1)
Mazanowska Justyna
(1)
Mijakowska Katarzyna
(1)
Mikusek Marcin
(1)
Milczarek-Andrzejewska Dominika
(1)
Niebylski Michał
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Nowicki Wojciech
(1)
Olszewicz Boleslaw
(1)
Ostaszewska Katarzyna red
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Piskozub Andrzej
(1)
Polityka
(1)
Poznań
(1)
Pyka Robert
(1)
Richling Andrzej red
(1)
Rogacki Henryk
(1)
Roman wstęp oprac
(1)
Starkel Leszek
(1)
Stasiak Jadwiga (1942-1996)
(1)
Staszewski Józef (1887-1966)
(1)
Stecki Konstanty
(1)
Swenson Iwona
(1)
Szumańska Ewa
(1)
Szyjka Justyna
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Winiarski Bolesław red
(1)
Wójcik Marcin
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Łaźniewska Ewa
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(7)
1940 - 1949
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(67)
Language
Polish
(66)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Polska
(39)
Geografia
(18)
Geografia gospodarcza
(5)
Wielkopolska
(5)
Geografia historyczna
(3)
Scenariusze zajęć
(3)
Słowniki polskie
(3)
Turystyka
(3)
Demografia
(2)
Encyklopedie
(2)
Europa
(2)
Geografia (przedmiot szkolny)
(2)
Geografia ekonomiczna
(2)
Geografia społeczna
(2)
Gospodarka
(2)
Krajobraz
(2)
Las
(2)
Nazwy miejscowe polskie
(2)
Przewodniki turystyczne
(2)
Rezerwaty i parki narodowe
(2)
"Szkolny atlas Polski"
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Biografie
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Egzaminy szkolne
(1)
Ekologia
(1)
Francja
(1)
Geografia fizyczna
(1)
Geografia polityczna
(1)
Geografia regionalna
(1)
Geografia społeczno-ekonomiczna
(1)
Geologia
(1)
Heraldyka
(1)
Historiografia
(1)
Kielce
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komputer w dydaktyce
(1)
Matura
(1)
Metaplan
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Nazwy miejscowe niemieckie
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Parki narodowe
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Pomorze Gdańskie
(1)
Poznań
(1)
Prusy Wschodnie
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Przyroda
(1)
Reforma oświaty w Polsce (2017)
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizmy
(1)
Religia
(1)
Reportaż polski
(1)
Rolnictwo
(1)
Scenariusz lekcji
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
Sozologia
(1)
Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
(1)
Studia wyższe
(1)
Surowce mineralne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Słowniki etymologiczne
(1)
Transport
(1)
Trzęsienia ziemi
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wycieczki szkolne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Ziemia Lubuska (Polska ; region)
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świętokrzyskie Góry
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Wisła (rzeka)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Bibliografia
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(7)
Edukacja i pedagogika
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
67 results Filter
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40418, 40417 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35707 (1 egz.)
E-book
In basket
Tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. „Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku” zamyka cykl konferencji i powstałych na ich podstawie monografii naukowych poświęconych problematyce teoretyczno‐metodologicznej geografii. Zawarta w tomie treść nawiązuje do dyskusji o przyszłości geografii zarówno w aspekcie ogólnogeograficznym, jak i perspektywach rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Całość podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Dziesięć lat kolokwium teoretyczno‐metodologicznego pt. „Podstawowe idee i koncepcje geografii” stanowi pewnego rodzaju podsumowanie dziesięciu spotkań, które odbyły się w latach 2004‐2012. Druga część, zatytułowana „Geografia jako dyscyplina naukowa i przedmiot edukacji – kondycja i dylematy rozwojowe” skupiona jest na bieżących problemach rozwojowych dyscypliny. Część trzecia pt. „Oblicza geografii człowieka” ma nieco inny, zawężony zakres tematyczny i dotyczy wybranych zagadnień w zakresie koncepcji badań i metodologii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ARTYKUŁY: Robert Pyka, „Business Tourism as an Instrument for Changing the Image and Sustainable Metropolisation of Postindustrial Cities as Exemplified by the City of Katowice in Poland” [Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic], doi: 10.7366/1509499528401, s.7-24 Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki, „Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego” [Ecological Activity of Municipalities from the Cross-border Perspective. The Example of Municipalities at the Polish‑German Border], doi: 10.7366/1509499528402, s.25-41 Piotr Maleszyk, „Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina” [Educational Migration of Secondary School-leavers. The Example of Lublin], doi: 10.7366/1509499528403, s.42-57 Michał Niebylski, „Partnerzy bez partnerstwa? Realizacja zasady partnerstwa w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020” [Partners without Partnership? Application of the Partnership Principle in the Process of Implementing Regional Operational Programmes in Poland in the 2014–2020 Financial Perspective], doi: 10.7366/1509499528404, s.58 -74 Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska, ” Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna”[ Rulings of Administrative Courts Concerning Studies of Conditions and Directions of Spatial Development of Communes. Public Policy and Geographical Perspective], doi: 10.7366/1509499528405, s.75-92 Małgorzata Madej, ”Jednostki pomocnicze i ich rola w miastach na prawach powiatu na przykładzie Wrocławia” [Ancillary Units and Their Role in Cities with District Rights – the Example of Wrocław], doi: 10.7366/1509499528406, s.93-18 POLEMIKI Bolesław Domański, „Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kilka refleksji dyskusyjnych” [Social Justice and Spatial Differentiation of Socio-economic Development of Poland – Some Reflections], doi: 10.7366/1509499528407, s.109-116 Grzegorz Gorzelak, „Różnice regionalne – preferencje polityczne – sprawiedliwość społeczna” [Regional Disparities – Political Preferences – Social Justice], doi: 10.7366/1509499528408, s.117-128 RECENZJE Dominika Milczarek-Andrzejewska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, „Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans”, doi: 10.7366/1509499528409, s.131-133
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Polesie ; Języki słowiańskie ; Morfologia ; Dialektologia ; Dejna ; Współdziałanie ; Leksykografia gwarowa ; Geografia lingwistyczna ; Dialekt ; Polszczyzna ; Antroponimia ; Slang ; Rytuał ; Etnolingwistyka ; Komizm ; Język polski ; Styl ; Gwara ; Integracja ; Nazwisko ; Polski ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Nazwiska ; Dzieje polszczyzny ; Komunikacja językowa ; Odmiany komunikacyjno-stylowe języka ; Rzeczywistość językowa ; Stylistyka ; System aksjonormatywny ; Polityka językowa ; Italianizmy ; Włoszczyzna ; Polski język codzienny ; Wiek XX/XXI ; Wyraziste cechy ; Słowotwórstwo gwarowe a słowotwórstwo polszczyzny ogólnej (standardowej polszczyzny) ; Nazwy środków czynności ; Franciszek Wysłouch ; Regionalizmy leksykalne i semantyczne ; Metafora pojęciowa ; Metafora wyobrażeniowa ; Metonimia pojęciowa ; Polszczyzna pisana ; Metrum ; Akcentuacja ; Homonimia muzyczna ; Obrzędy weselne ; Pieśni weselne ; Polskie mówienie kresowe ; Ukraińskie gwary chełmskie ; Zapożyczenia językowe ; Kontrakcja samogłosek ; Frekwencja ; Pogranicze językowe ; Interferencje ; Synchroniczna i diachroniczna perspektywa badawcza ; Leksykografia słoweńska ; Slawizmy ; Leksyka słoweńska ; Gwary mazurskie ; Polsko-niemieckie kontakty językowe ; Dialektologia słowiańska ; „odfleksyjnianie” ; Pojęcie „granica” ; Nazwy części ciała ; Polski język narodowy ; Styl poetycki ; Językoznawcy polscy ; Dialekty kaszubskie ; Kaszubski język literacki ; Neologizmy ; Zamowa ; Interferencja językowa ; Gwary przejściowe ; Struktura językowa gwary a system gwarowy ; Polska i ukraińska gwara Kolechowic ; Tekst gwarowy ; Struktura fonetyczna gwary stepowej ; Procesy fonetyczne ; Wulgaryzmy ; Język indoeuropejski ; Bohemizmy ; Interferencje językowe ; Kalki ; Zapożyczenia ; Słowacki ; Imię ; Socjolekt ; Tożsamość narodowa ; Technologia komunikacyjnojęzykowa
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again