Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(9)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
Firlit-Fesnak Grażyna
(2)
Rosalska Małgorzata
(2)
Stańczyk Izabela
(2)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(2)
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
(1)
Chrąściel Katarzyna
(1)
Firma Wydawniczo-Handlowa MADO
(1)
Gerlach Ryszard (1955- )
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kostuchowska Justyna
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Nawój-Połoczańska Joanna
(1)
Nymś-Górna Agnieszka
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Sobczak Anna (socjologia)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Superczyńska Ewa
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Tomaszewska-Lipiec Renata
(1)
Trawińska-Konador Katarzyna
(1)
Wawrzonek Anna
(1)
Wrona Joanna (recenzent)
(1)
Wysocka Iwona
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Doradcy personalni
(1)
Doradcy zawodowy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Poradnictwo zawodowe
(21)
Rynek pracy
(5)
Szkolnictwo zawodowe
(4)
Wybór zawodu
(4)
Pedagogika pracy
(3)
Studenci
(3)
Dyskryminacja
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Migracje
(2)
Ochrona zdrowia
(2)
Polityka edukacyjna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Przestępczość
(2)
Rodzina
(2)
Szkolnictwo
(2)
Ubóstwo
(2)
Akademickie biura karier
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Buczkowice (woj. śląskie)
(1)
Doradcy personalni
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Internet
(1)
Kariera
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Marketing personalny
(1)
Monografia
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Organizacja
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Podwójcic, Krzysztof
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Praktyki absolwenckie
(1)
Projekt Paszport do edukacji
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Tranzycja szkoła-praca
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: work
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Zarządzanie i marketing
(1)
22 results Filter
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Uniwersytet w pułapce rynku pracy : o teoretycznych założeniach praktyczości kształcenia / Krzysztof Podwójcic. - Warszawa, 2019.
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again