Form of Work
Artykuły
(29)
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(10)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Status
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Author
Hajdukiewicz Marianna
(2)
Kozioł Leszek
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adaszek Elwira
(1)
Baron-Polańczyk Eunika
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Biblioteka Pedagogiki Pracy
(1)
Bluszcz Justyna
(1)
Cieciura Marek
(1)
Czarnecki Kazimierz
(1)
Czerwińska Kornelia
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Famuła-Jurczak Anita
(1)
Grelowska Stanisława
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(1)
Hasińska Zofia
(1)
Jankowska Anna
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kowalikowa Jadwiga (1939- )
(1)
Kościelniak Marek
(1)
Krzyżanowska Anna
(1)
Książek Małgorzata
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Majerek Bożena
(1)
Malinowska Joanna (1962- )
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michoń Ferdynand
(1)
Nadolski Julian
(1)
Neckar-Ilnicka Teresa (1957- )
(1)
Paradowska Elżbieta (pedagog)
(1)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(1)
Pokrzywa Agnieszka
(1)
Potulicka Eugenia (1944- )
(1)
Ratajczak Zofia
(1)
Romaniuk Miłosz Wawrzyniec
(1)
Rosiak Agnieszka
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Siwiński Wiesław (1934- )
(1)
Storkowski Wojciech
(1)
Stróżyński Klemens
(1)
Szlosek Franciszek (1943- )
(1)
Szymańska Kinga
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Witczak-Roszkowska Danuta
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Zielińska Anna (nauki pedagogiczne)
(1)
Łukaszewicz Ryszard
(1)
Łukawska Anna
(1)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(9)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(5)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(51)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Nauczyciele
(18)
Efektywność nauczania
(11)
Nauczanie
(8)
Praca
(8)
Uczenie się
(6)
Szkolnictwo
(3)
Edukacja włączająca
(2)
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce
(2)
Kształcenie
(2)
Metody nauczania
(2)
Osiągnięcia szkolne
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika
(2)
Pomoce dydaktyczne
(2)
Praca zespołowa
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
(1)
Analiza i kreowanie trendów
(1)
Ankieta
(1)
Bibliografia
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko głuchoniewidome
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egzaminy
(1)
Gimnazjum
(1)
Głuchoniewidomi
(1)
Informatyka
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kultura pracy
(1)
Liberalizm
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mentoring
(1)
Mierzenie jakości pracy szkoły
(1)
Motywacja pracy
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauka pisania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odżywianie
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Praca w grupie
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia pracy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjologia pracy
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Studia wyższe
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Szkoła
(1)
Tyflopedagogika
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Uczucia
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(16)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Sokółka (woj. podlaskie)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(13)
Artykuł problemowy
(10)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
52 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Editorial This English-language issue of The Sociological Review contains a selection of texts originally written in Polish and published in our journal in 2009. The selection has not been made at random. Two texts refer to Jan Lutyński’s concept of apparent actions (cf. The Sociological Review 1/2009). M. Czyżewski develops the concept further, indicating its applicability in the contemporary social life. The analyzed field is the university and public debates. A. Golczyńska-Grondas and A. Kretek-Kamińska apply the idea of apparent actions to the functioning of social services. Another matter of interest is the status of higher education in Poland. The problem is interesting to researchers as well as to the entire milieu of scientists and politicians. Articles by M. Czyżewski, K. Karczmarczuk and A. Boczkowski represent the trend of self-analysis of the situation of universities in the period when decisions are made as to the future of higher education. The article on the relations between the state and ethnic groups of Chile has a different and exceptional character, as it discusses the methods of dealing with a multicultural society.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka: Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity w świetle wyników badań [The local civil service in Poland – myths and facts in the light of the research outcome], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.01, s. 7–22; Jarosław Flis, Dariusz Stolicki: Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach [Tilted districts: In search for gerrymandering in Polish townships], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.02, s. 23–35; Magdalena Jelonek: Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych – główne wyzwania [Youth employment interventions – main challenges], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.03, s. 36–49; Michał Kudłacz, Paulina Mazur-Kurach: Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce [Forms of public management in the context of urban development in Poland], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.04, s. 50–65; Przemysław Banasik: Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością [Economic analysis of the motivation of a Polish judge and the factors influencing his or her decisions related to occupational choice and efficiency], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.05, s. 66–84; Marek Oramus: Aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych [The activity of Polish local government units in international associations], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.06, s. 85–96. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Wolfgang Streeck, Philippe C. Schmitter: Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesóww porządek społeczny [ommunity, market, state – and associations? The prospective contribution of interest governance to social order], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.07, s. 97–132; Zarządzanie Publiczne 2015 – lista recenzentów [Zarządzanie Publiczne 2015 – reviewers list], s. 133. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W kolejnym, 33. numerze „Zeszytów Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” publikujemy prace autorów wywodzących się z różnych ośrodków naukowych i praktyki gospodarczej, a w szczególności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wprawdzie problematyka artykułów jest dość zróżnicowana, niemniej jednak w większości z nich przyjęto założenie, że to właśnie dobra organizacja zarządzania i organizacja pracy przedsiębiorstwa czy instytucji w wymiarze operacyjnym warunkują wzrost produktywności i innowacyjności organizacji, a w ostatecznym rozrachunku osiągnięcie nakreślonych celów strategicznych, ekonomicznych i społecznych. W przedłożonych pracach dominowało podejście diagnostyczne i decyzyjne, ograniczone w swym zakresie do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. W treści publikacji można wyróżnić kilka nurtów i wątków badawczych, a mianowicie: ewaluacja efektywności kontraktów menedżerskich w sektorze przedsiębiorstw komunalnych; zarządzanie wiedzą i kooperacja zewnętrznych aliansów wiedzy w stymulowaniu innowacji w przedsiębiorstwie; kształtowanie nowych form pracy w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi; wpływ regulacji prawnych i audytu środowiskowego na poprawę jakości produktów; ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce i prowadzonej przez nią polityki podatkowej w ostatnich miesiącach.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again