Form of Work
Artykuły
(42)
Publikacje fachowe
(26)
Publikacje naukowe
(12)
Książki
(10)
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Skrzyński Dariusz
(12)
Celuch Małgorzata
(3)
Łoskot Małgorzata
(3)
Handzlik-Rosuł Marta
(2)
Majkusiak Danuta
(2)
Stebelska Agnieszka
(2)
Trochimiak Barbara
(2)
Arkabus Agata
(1)
Barański Andrzej
(1)
Bełdowska Katarzyna
(1)
Budkowska Liliana
(1)
Chojak Małgorzata
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Długosz Michał (prawnik)
(1)
Erazmus Edward
(1)
Gruszka Jerzy
(1)
Gumuła Teresa
(1)
Hart Stuart N
(1)
Jerzak Marta
(1)
Kamińska Krystyna (pedagog)
(1)
Kijowska Iwona Maria
(1)
Kobylski Piotr
(1)
Korzeniowska Regina
(1)
Krasuski Józef (1933- )
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Lesińska Joanna
(1)
Lew-Starowicz Rafał
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Majchrzak Marcin
(1)
Majewski Stanisław (1944- )
(1)
Makaruk Paweł
(1)
Marciniak Lidia
(1)
Mazurek Emilia
(1)
Miklasiński Jacek
(1)
Nowakowska-Bartłomiejczyk Danuta
(1)
Pakulniewicz Wanda
(1)
Pawłowski Roman (pedagog)
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Pilch Agnieszka
(1)
Piotrowska-Albin Elżbieta
(1)
Poszytek Paweł (1968- )
(1)
Rusinkiewicz Joanna
(1)
Smolińska Katarzyna (pedagog)
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Wasiński Dariusz
(1)
Wejner-Jaworska Teresa (1947- )
(1)
Winczewska Bożena
(1)
Zając Magdalena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2022
(26)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(41)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(60)
Audience Group
Nauczyciele
(8)
Dyrektorzy przedszkoli
(3)
Dyrektorzy szkół
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Bibliotekarze
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo oświatowe
(49)
Nauczyciele
(6)
Nauczyciele przedszkoli
(4)
Prawa dziecka
(4)
Szkolnictwo
(4)
Biblioteki szkolne
(3)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(3)
Prawo do nauki
(3)
Prawo pracy
(3)
Awans zawodowy
(2)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Organizacja
(2)
Oświata
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Program nauczania
(2)
Płaca
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Świetlice szkolne
(2)
Autoewaluacja
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
COVID-19
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Diagnoza
(1)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dokumentacja
(1)
Dokumentacja szkolna
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko z doświadczeniem migracji
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Epidemie
(1)
Ewaluacja wewnętrzna
(1)
Ewaluacja zewnętrzna
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Karta Nauczyciela
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Konkurs na dyrektora placówki oświatowej
(1)
Korupcja
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Nauczyciele wspomagający
(1)
Ocena pracowników
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Podstawa programowa
(1)
Politycy
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postawy
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Prawa i obowiązki nauczycieli
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo biblioteczne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedszkola
(1)
Przedszkola niepubliczne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rada oświatowa
(1)
Rada szkoły
(1)
Reforma oświaty w Polsce (2017)
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Staż zawodowy
(1)
Subwencja oświatowa
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
UNESCO
(1)
Uczniowie
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wycieczki szkolne
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Subject: time
2001-
(38)
1901-2000
(4)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(28)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(23)
Artykuł problemowy
(13)
Artykuł z pracy zbiorowej
(12)
Artykuł z czasopisma fachowego
(10)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł fachowy
(4)
Poradnik
(3)
Wzory dokumentów
(2)
Formularze i druki
(1)
Komentarz prawny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Skorowidze (prawo)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(40)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(39)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(3)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
61 results Filter
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again