Form of Work
Artykuły
(69)
Książki
(47)
Publikacje naukowe
(21)
Publikacje fachowe
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(47)
Branch
Wypożyczalnia
(47)
Author
Winiarz Jan (1923-1994)
(4)
Wronkowska Sławomira
(4)
Zmierczak Maria
(4)
Biblioteka Prawa Rodzinnego I Opiekuńczego
(3)
Mańk Zygmunt
(3)
Boratyński Jacek
(2)
Hendrych Kornelia
(2)
Holewińska-Łapińska Elżbieta
(2)
Prawo Dla Każdego
(2)
Prusinowska-Marek Alina
(2)
Romaniuk Anna
(2)
Stojanowska Wanda
(2)
Zozula Jolanta
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamik Pamela
(1)
Andrzejewski Marek
(1)
Arczewska Magdalena
(1)
Babik Marek (1966- )
(1)
Bartkowiak Kinga
(1)
Basiaga Jan
(1)
Bińczycka Jadwiga red nauk
(1)
Bladowski Bogdan
(1)
Bobrzyk Malwina
(1)
Bojarska Lucyna
(1)
Borkowska Karolina
(1)
Chęć Anna
(1)
Czarkowska Małgorzata
(1)
Czyż Elżbieta (pedagog)
(1)
Dobrzyński Andrzej A
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Dudek Urszula
(1)
Dukała Karolina
(1)
Durda Renata
(1)
Dziubczyńska Agnieszka
(1)
Dąbrowska Anna (nauki prawne)
(1)
Gluza Paulina
(1)
Gola Alfred
(1)
Haak Henryk
(1)
Hacia-Groticka Mariola
(1)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(1)
Jadach Katarzyna
(1)
Jakimiec Daniel
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Jędruch Stanisław
(1)
Kabzińska Joanna
(1)
Kaczmarek Mirosław
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Kalus Alicja
(1)
Kaźmierczak Janusz (1979- )
(1)
Kaźmierczak Monika (1979- )
(1)
Kelm Albin
(1)
Kilińska-Pękacz Agnieszka
(1)
Kowalska Samanta
(1)
Kołakowska-Halbersztadt Zofia
(1)
Krajewska Beata (pedagog)
(1)
Krajewski Radosław (1973- )
(1)
Kucharski Robert
(1)
Kujan Patryk (pedagog)
(1)
Kula Alina
(1)
Kądziela Katarzyna
(1)
Lech-Chełmińska Magdalena
(1)
Lewicka Irena (pedagog)
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
LexisNexis Polska
(1)
Macander Dorota
(1)
Majer Janina
(1)
Makowska Jolanta
(1)
Malicka-Ochtera Anna
(1)
Matejek Józefa
(1)
Mazur Dariusz (prawnik)
(1)
Michalak Marek (1971- )
(1)
Michalska Agata (prawo)
(1)
Myśliński Robert
(1)
Mędrzycka Ewa
(1)
Napiórkowska Katarzyna
(1)
Nasterewicz Mirosław
(1)
Nowak Anna
(1)
Ogrodnik-Kalita Agnieszka
(1)
Ostrach Zbigniew
(1)
Osuch Maciej (1956- )
(1)
Paszkowska-Pawelec Małgorzata
(1)
Pawelec Kazimierz
(1)
Piechocki Stanisław
(1)
Piechocki Witold
(1)
Piotrowski Janusz
(1)
Piątowski Józef Stanisław (1914-1986)
(1)
Prawa
(1)
Prawo I Obywatel
(1)
Prucnal-Wójcik Marta
(1)
Przybyła Violetta
(1)
Płatek Monika (1953- )
(1)
Raczkowska Jadwiga
(1)
Rajniaková Daniela
(1)
Rode Danuta
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Rymarowicz Joanna
(1)
Safjan Marek
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skurzewska Dorota
(1)
Sokołowski Marcin (prawo)
(1)
Year
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(67)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(17)
Time Period of Creation
2001-
(31)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(119)
Language
Polish
(118)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Subject
Prawo rodzinne
(100)
Dziecko
(11)
Przemoc w rodzinie
(10)
Dzieci
(9)
Sądownictwo rodzinne
(9)
Prawa dziecka
(8)
Prawo karne
(8)
Rozwód
(8)
Rodzina zastępcza
(7)
Ojcostwo
(6)
Prawo administracyjne
(6)
Prawo cywilne
(6)
Prawo finansowe
(6)
Prawo pracy
(6)
Prawa i obowiązki rodziców
(5)
Rodzice
(5)
Społeczeństwo
(5)
Szkolnictwo
(5)
Administracja
(4)
Konflikt rodzinny
(4)
Kuratorzy rodzinni
(4)
Mediacja (prawo)
(4)
Opieka społeczna
(4)
Państwo
(4)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(4)
Prawo międzynarodowe
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Władza rodzicielska
(4)
Adopcja
(3)
Alimenty
(3)
Kontakty z dzieckiem
(3)
Małżeństwo
(3)
Piecza nad dzieckiem
(3)
Prawo
(3)
Rodzina
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dane statystyczne
(2)
Domy dziecka rodzinne
(2)
Macierzyństwo
(2)
Nieletni
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Opieka nad dzieckiem
(2)
Patologia społeczna
(2)
Piecza zastępcza
(2)
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Sędziowie rodzinni
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Dobro dziecka
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko trudne
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Kara cielesna
(1)
Kobieta
(1)
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011)
(1)
Kryminologia
(1)
Kurator sądowy
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Martwe urodzenie
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Mediacja rodzinna
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Nastolatki
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Porwanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawa ucznia
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo do styczności z dzieckiem
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Renta rodzinna
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Resocjalizacyjna pedagogika
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina problemowa
(1)
Rodzinny dom dziecka
(1)
Standardy wymagań
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uprowadzenie dziecka
(1)
Wychowanek
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wywiady
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zakład poprawczy
(1)
Subject: time
2001-
(28)
1901-2000
(9)
1989-2000
(8)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(27)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Portugalia
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(16)
Artykuł z pracy zbiorowej
(13)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(8)
Artykuł z czasopisma naukowego
(7)
Artykuł przeglądowy
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(3)
Podręcznik
(3)
Wywiad dziennikarski
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Informator
(1)
Poradnik
(1)
Poradniki
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(35)
Socjologia i społeczeństwo
(21)
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
119 results Filter
No cover
No cover
Article
In basket
Prawo ojca do uznani ojcostwa dziecka martwo urodzonego / Agnieszka Ogrodnik-Kalita. W: Współczesne ojcostwo : konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne. s. 125-141. - 2016.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 138-139.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 117-118.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tak kompleksowy podręcznik klinicznej psychologii sądowej, rozumianej jako aplikacyjna subdyscyplina psychologii zajmująca się zagadnieniami klinicznymi występującymi w kontekstach prawnych. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat: • związków psychologii i prawa, a zwłaszcza roli psychologa i psychologii w procesie stosowania prawa; • zachowania człowieka w aspekcie jego trójpoziomowej organizacji (biologicznej, społeczno-kulturowej i psychologicznej), a także psychologii zaburzeń zachowania u osób dorosłych oraz zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży; • standardów i modeli diagnozy psychologicznej w psychologii sądowej, kompetencji psychologa-biegłego sądowego oraz etycznych zasad postępowania psychologa sądowego jako praktyka i badacza; • procesów i mechanizmów motywacyjnych dorosłych sprawców przestępstw; • klinicznych wymiarów funkcjonowania świadków w procesie składnia zeznań; • psychologicznego funkcjonowania nieletnich; • możliwości wykorzystania klinicznej psychologii sądowej w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego; • form pomocy psychologicznej udzielanej osobom (ofiarom, sprawcom, małżonkom) uwikłanym w sprawy sądowe. Praca ma charakter zarówno wieloaspektowy jak i kompletny. Ujęcie wszelkich klinicznych aspektów psychologii sądowej w jednej pozycji wydawniczej jest bezcenne, zarówno dla praktyków psychologów sądowych, jak i osób zajmujących się naukowym wymiarem wspomnianego działu psychologii. Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Mieszkania ; Konsument ; Wzrost gospodarczy ; Intercyza ślubna królowej ; Rynek nieruchomości ; Orzeczenie sądowe ; Charakter prawny ; Konkurencja ; Statut MTK ; Formy sprawcze ; Zamiar bezpośredni ; Transport ; Pozew ; Gierke ; Ordynacja miejska barona vom Steina z 19 listopada 1808 roku ; Powództwo grupowe ; Pomoc prawna ; Podaż ; Popyt ; Posag królowej ; Odnawialne źródła energii ; Funkcja dobrobytu społecznego ; Kryterium Pareto ; Oprawa królowej ; Maksymalizacja bogactw ; Przepływy inwestycyjne ; Lokalna polityka społeczna ; Region Morza Bałtyckiego (RMB) ; Orytarz Transportowy Wschód - Zachód ; Kolej Bałtycka - Korytarz Wzrostu ; Aktywność społeczna osób starszych ; Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych ; Samopomoc sąsiedzka ; Dobrobyt ; Proces prywatyzacji ; Prywatyzacja bezpośrednia ; Pozycja majątkowa królowej ; Hydroenergetyka ; Sektor energii elektrycznej ; Prusy ; Czynniki demograficzne i ekonomiczne ; Kryterium Kaldora-Hicksa ; Family Policy ; Matczyny Lęk Separacyjny ; Socioeconomic Position ; Paths to justice ; Stein ; Maternal Separation Anxiety ; Prawo rzymskie ; Onwergencja/dywergencja ; Odszkodowanie ; Polityka mieszkaniowa ; Ustrój ; Przedsiębiorca ; Polityka rodzinna ; Pozycja prawna królowej ; Gospodarstwo domowe ; Hugo Kołłątaj ; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ; Prawo celne ; Tendencje demograficzne ; Należności celne ; Tadeusz Czacki ; Proces sądowy ; Cło ; Zamiar ewentualny ; Efektywność ekonomiczna ; Liceum Krzemienieckie ; Zasoby mieszkaniowe ; Polityka energetyczna ; Badania ilościowe ; Oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again