Form of Work
Książki
(15)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Artykuły
(1)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Author
Goleman Daniel
(2)
Jankowski Andrzej
(2)
Piaget Jean (1896-1980)
(2)
Trzebiński Jerzy
(2)
Biblioteka Psychologii Współczesnej
(1)
Bukowski Marcin
(1)
Dryll Elżbieta
(1)
Flesznerowa Edda
(1)
Fraisse Paul
(1)
Green Donald Ross
(1)
Gulatowska Judyta
(1)
Hilgard Ernest Ropiequet
(1)
Hochberg Julian E
(1)
Jodzio Krzysztof
(1)
Jurkowski Andrzej
(1)
Kurcz Ida
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Lewczuk Karol
(1)
Lewicka Maria
(1)
Malicka Małgorzata
(1)
Marquis Donald G
(1)
Merleau-Ponty Maurice
(1)
Migasiński Jacek przekł
(1)
Naumczyk Patrycja
(1)
Orientacje
(1)
Ostaszewski Paweł
(1)
Parzuchowski Michał
(1)
Postek Slawomir
(1)
Radzicki Józef
(1)
Rybarkiewicz Dorota
(1)
Seligman Daniel
(1)
Stefańczyk Piotr
(1)
Szymańska Julia Małgorzata
(1)
Trojan Maciej
(1)
Witkowska Marta
(1)
Zakrzewska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Wyższe procesy poznawcze
(15)
Inteligencja
(5)
Emocje
(2)
Uczenie się
(2)
Dziecko
(1)
Myślenie
(1)
Nauczanie
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Spostrzeganie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stosunki społeczne
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
19 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Autorka przybliża metakolaż, omawiając hybrydową koncepcję metafory oraz sposoby myślenia metaforycznego w filozofii, nauce czy ideologii. Wielowątkowy opis różnych metafor, pełniących funkcję modeli myślenia, ukazuje ich podobieństwo do szyby. Patrzymy przez nią, poznając świat, ale nie wiemy, czy jest ona całkiem przeźroczysta, porysowana, a może matowa lub mająca własne rysunki i barwy, które nakładają się na to, co usiłujemy przez nią zobaczyć. Metafory bowiem tworzą kategorie poznawcze, które stanowią źródło interpretacji napływających danych. Ta ich podwójna rola stawia nas wobec pytania o prawdziwość poznania opartego na tym mechanizmie oraz o zakres niepewności poznawczej, czyli tzw. manowców. Autorka podaje wiele przykładów dochodzenia do takich granic poznania i próbuje zgłębić zagadnienia dotyczące roli tego mechanizmu w myśleniu, również naukowym, jego wpływu na poznanie i ocenę jego wartości. Lektura publikacji pozwala nie tylko na teoretyczne zapoznanie się z metakolażem, lecz także, dzięki podjęciu własnych przemyśleń, może przyczynić się do udoskonalenia tego procesu poznawczego i do zwiększenia szans na lepszą interpretację zmiennej rzeczywistości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.11.2023
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Janusz Reykowski: Przemoc a realizacja celów grupowych: perspektywa makropsychologiczna [Violence as the recurring means of reaction in group conflicts: Societal perspective], doi 10.7366/1896180020174101, s. 112–129; Paulina Szostek: Zazdrość romantyczna: kluczowe koncepcje teoretyczne i narzędzia pomiaru [Romantic jealousy: Main theoretical conceptions and measurement instruments], doi 10.7366/1896180020174102, s. 130–141; Robert Balas, Joanna Sweklej: Rola procesów asocjacyjnych i formułowania sądów w nabywaniu i ekspresji postaw [The role of associative and propositional processes in attitude acquisition and expression], doi 10.7366/1896180020174103, s. 142–155; Andrzej Falkowski, Maria Sidoruk-Błach: Siła cech negatywnych w kształtowaniu się podobieństwa: implikacje dla budowania wizerunku marki miasta [The strength of negative features in shaping similarity: Implications for creating the brand image of a city], doi 10.7366/1896180020174104, s. 156–165; Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska: Problem adaptacyjnej wartości empatii w kontekście jej związków z poziomem organizacji osobowości [The adaptive value of empathy in the context of its relation to the personality organization level], doi 10.7366/1896180020174105, s. 166–174; Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk: Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka [The role of personal and social resources in the development of a sense of the quality of life in adolescents-children’s homes], doi 10.7366/1896180020174106, s. 175–184. Metody [Methods] Alan Mandal, Marcin Moroń: Skala typów przywiązania do miejsca według typologii Davida M. Hummona (1992): ustrukturyzowana jakościowa metoda badania przywiązania do miejsca zamieszkania [Type of Place Attachment Scale based on Hummon’s (1992) typology: A structured qualitative method of place attachment measurement], doi 10.7366/1896180020174107, s. 185–204; Gabriela Czarnek, Piotr Dragon, Paulina Szwed, Bogdan Wojciszke: Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne [Political Beliefs Questionnaire: Psychometric properties], doi 10.7366/1896180020174108, s. 205–222; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relations: Introductory verification of the concept and measurement method], doi 10.7366/1896180020174109, s. 223–239.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.11.2023
W numerze [Contents] Marta Witkowska, Patrycja Naumczyk, Krzysztof Jodzio: Nadciśnienie tętnicze w ujęciu neuropsychologicznym [Neuropsychology of hypertension], s. 7–22; Judyta Gulatowska, Paweł Ostaszewski, Maciej Trojan: Stabilność grupy społecznej jako czynnik wpływający na nasilenie wokalizacji 22 kHz u szczurów [Social group stability as a factor influencing 22 kHz ultrasound vocalizations in rats], s. 23–36; Karol Lewczuk: Dwie strony medalu? Impulsywność oraz skłonność do ryzyka w kontekście Regulacyjnej Teorii Temperamentu oraz efektywności podejmowania decyzji [Two sides of the same coin? Impulsivity and venturesomeness in the context of Regulative Theory of Temperament and decision making effectiveness], s. 37–54; Julia Małgorzata Szymańska: Osobowość a centralność wybranych aspektów religijności [Personality and centrality of chosen religiosity dimensions], s. 55–68; Sławomir Postek, Maria Ledzińska: Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego w grupie menadżerów wysokiego szczebla [Temperamental predictors of information stress in high ranking managers], s. 69–87.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Między fikcja a rzeczywistością / Maria Szmidt // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 10, s.53-57.
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Psychologia Seria Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Streszczenie: Pierwsza wersja tej książki powstała w 1991 r. w Katedrze Psychologii Klinicznej Wydz. Psychologii UW jako praca doktorska napisana pod kier. prof. dr. hab. Małgorzaty Kościelskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34645 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23302 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34070 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Psychologii Współczesnej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23262 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34555 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Uroki i trudy twórczego życia / Małgorzata Malicka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982. - 177,[3] s. : il. ; 17 cm.
(Orientacje)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24259 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Psychologii Współczesnej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29761 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28725 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Percepcja / Julian E. Hochberg. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 167,[1] s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7620 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6773 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Psychologia szkolna / Donald Ross Green. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 237,[2] s. ; 17 cm errata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7617 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Streszczenie: Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36909, 36734, 36698, 36435, 36345, 35217 (6 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Streszczenie: W jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces zawodowy. Książka ta przekonuje, że zdobycie dobrej pracy i pomyślność firmy zależą w dużym stopniu od imiejętności emocjonalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36009, 35836 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6399 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Czy masz pojęcie / Edda Flesznerowa. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1965. - 175,[1] s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5507 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again