Forma i typ
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Autor
Kozioł Leszek
(2)
Bielecki Maciej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
angielski
(2)
polski
(1)
3 wyniki Filtruj
E-book
W koszyku
Monografia Total Logistic Management. Logistyka i łańcuchy dostaw 4.0 prezentuje futurystyczny model logistyki i łańcuchów dostaw wykorzystujący dźwignię technologiczną Przemysłu 4.0 oraz założenia koncepcji Społeczeństwa 5.0 na tle dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Praca podzielona jest na dwie części. W pierwszej części opisane zostały wybrane wyzwania stojące przed logistyką i łańcuchami dostaw, dotyczące w szczególności zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej, czwartej rewolucji przemysłowej, Społeczeństwa 5.0, zakłóceń mających wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw oraz ich perspektyw ewolucji na tle scenariuszy rozwoju gospodarczego. Część druga monografii koncentruje się na stosowanych w praktyce koncepcjach logistycznych, tzn. szczupłej, zwinnej, szczupło-zwinnej, odpornej i zielonej logistyki oraz łańcuchów dostaw, które są omawiane w kontekście ich możliwości wykorzystania na tle przedstawionych w publikacji wyzwań. Dwa ostatnie rozdziały są pojęciowym uporządkowaniem koncepcji Total Logistic Management oraz prezentują autorski „Model logistyki i łańcuchów dostaw 4.0”,uwzględniający obecnie stojące przed nimi wyzwania. Prezentowana książka stanowi dobry punkt wyjścia do akademickiej i praktycznej dyskusji nad przyszłością logistyki i łańcuchów dostaw w tak turbulentnie zmieniającym się otoczeniu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Wprawdzie problematyka artykułów w oddawanym do rąk Czytelników zeszycie jest dość zróżnicowana, niemniej jednak w większości z nich przyjęto założenie, że to właśnie nowoczesna technologia, dobra organizacja zarządzania i organizacja pracy przedsiębiorstwa czy instytucji w wymiarze operacyjnym warunkują wzrost produktywności i innowacyjności organizacji, a w ostatecznym rozrachunku osiągnięcie nakreślonych celów ekonomicznych i społecznych. W przedłożonych pracach dominowało podejście diagnostyczne i decyzyjne, ograniczone w swym zakresie do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. W treści publikacji można wyróżnić kilka nurtów i wątków badawczych, a mianowicie: wpływ cyfryzacji i Przemysłu 4.0 na robotyzację i usprawnienie procesów produkcyjnych oraz wykorzystanie technologii noszonych w przedsiębiorstwie i społeczeństwie; analiza i ocena: projektów innowacyjnych, konkurencyjności marki w przemyśle motoryzacyjnym, efektywności form opodatkowania w sektorze MSP, czy predykcji modeli analizy dyskryminacyjnej; oraz promowanie aktywności fizycznej osób starszych, jak również kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Artykuły są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, zawierają wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W artykułach Czytelnik może znaleźć kilka oryginalnych ujęć teoretycznych oraz spostrzeżeń natury praktycznej. Z tych względów „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” mogą stanowić interesującą i pożyteczną pozycję zarówno dla teoretyków ekonomii i finansów, ergonomii, organizacji i zarządzania, jak i studentów oraz praktyków. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
The efficiency of IT systems and the development of post-industrial economy bring significant changes to almost every dimension of management and organization of work. The use of modern information technologies, expert applications and automation in enterprises and institutions is becoming widespread. This requires application of new management principles and methods, as well as application of technical analysis, management through innovation, project management, co-creation of values with external organizations in the field of logistics, knowledge, and common services. Knowledge of these topics is contained in almost each of the presented articles, making up the fortieth issue of „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”. This time we are focused on the modern topic of IT technology application in the enterprise, as well as the analysis and reconstruction of organization systems in business entities and institutions. Papers that are the result of scientific work carried out as part of basic and implementation research, present a lot of cognitively and practically interesting information. To a large extent, they are devoted to the issue of using e-learning and other IT tools in the process of employee training and organizational improvement, financial management of the company, organization, provision of public services in offices and local government units, estimating energy expenditure of employees in improving work organization, and also automation and digitization of production in the aspect of the Industry 4.0 concept. The second thematic group is the research on the organization and humanization of work, i.e. evaluation of the programme to support students with disabilities in entering labour market, shaping working conditions in the enterprise, as well as evaluating historical hotel management.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej