Form of Work
Artykuły
(98)
Książki
(47)
E-booki
(18)
IBUK Libra
(18)
Status
available
(46)
Branch
Wypożyczalnia
(46)
Author
Siemionow Justyna
(5)
Stanik Jan M
(4)
Czapów Czesław (1925-1980)
(3)
Lipkowski Otton
(3)
Lizińczyk Sebastian
(3)
Urban Bronisław (1942-2014)
(3)
Wysocka Ewa
(3)
Borowicz Joanna
(2)
Florczykiewicz Janina
(2)
Głowik Tomasz
(2)
Konopczyński Marek
(2)
Rejzner Andrzej
(2)
Szczepaniak Paweł
(2)
Urban Bronisław
(2)
Zalewski Grzegorz
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bałandynowicz Andrzej (1952- )
(1)
Białas Tomasz
(1)
Buczyńska Aleksandra
(1)
Całek Grzegorz
(1)
Chojecka Jana
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Cieślikowska-Ryczko Angelika
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Ciupińska Beata
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Domarecka-Malinowska Elżbieta
(1)
Dyjakon Dorota
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Gniadek Natalia
(1)
Gogacz Krzysztof
(1)
Gulczyńska Anita
(1)
Han-Ilgiewicz Natalia (1895-1978)
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jedlewski Stanisław
(1)
Jędrzejko Mariusz Z
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Kamiński Jerzy
(1)
Klimczak Joanna
(1)
Konaszewski Karol
(1)
Konopka Kamil Marek
(1)
Kotański Marek wstęp
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kurzeja Anna
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Leszczyńska Aleksandra
(1)
Linowski Krzysztof
(1)
Lipkowski Otton (1907-1982)
(1)
Lorek Jerzy
(1)
Machel Henryk
(1)
Marczak Monika
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Mikuła Leszek
(1)
Milewski Stanisław
(1)
Muskała Maciej
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Niełaczna Maria
(1)
Nowak Anna
(1)
Opieka - Wychowanie - Terapia
(1)
Opora Robert
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata (1965- )
(1)
Pałka Krzysztof
(1)
Piekut-Brodzka Danuta M
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Pomoc
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(1)
Przybyliński Sławomir (1977- )
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Racław Mariola
(1)
Radzicka Jarosława
(1)
Sawicki Krzysztof (pedagogika)
(1)
Skafiriak Beata
(1)
Skuza Aneta
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Strawa Małgorzata
(1)
Suchan Piotr
(1)
Szałański Jan
(1)
Szczepkowski Jacek (1970- )
(1)
Tyszka Zbigniew (1933-2003)
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin )
(1)
Wach Tomasz Janusz
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zacharuk Tamara
(1)
Zozula Jolanta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaba Agnieszka
(1)
Łapiński Piotr
(1)
Żuchowska-Skiba Dorota
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(111)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(161)
Language
Polish
(161)
Subject
Resocjalizacja
(96)
Resocjalizacja nieletnich
(21)
Młodzież trudna
(13)
Niedostosowanie społeczne
(12)
Pedagogika resocjalizacyjna
(10)
Przestępcy
(8)
Więźniowie
(8)
Przemoc w rodzinie
(6)
Zakład karny
(6)
Narkomania
(5)
Przestępczość nieletnich
(5)
Resocjalizacyjna pedagogika
(5)
Zakład poprawczy
(5)
Arteterapia
(4)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(4)
Przestępczość
(4)
Resocjalizacja dorosłych
(4)
Dzieci i młodzież
(3)
Dziecko trudne
(3)
Nałóg
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Nieprzystosowanie społeczne
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Psychoterapia
(3)
Uzależnienia
(3)
Wychowanek
(3)
Wychowanie
(3)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Kuratorzy sądowi
(2)
Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "MONAR"
(2)
Nieletni
(2)
Ośrodki wychowawcze
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Praca socjalna
(2)
Prawo karne
(2)
Rewalidacja
(2)
Więziennictwo
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Badania socjologiczne
(1)
Bezdomność
(1)
Choroby
(1)
Chorzy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Diagnoza
(1)
Domy dziecka
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziewczęta nieletnie
(1)
Edukacja
(1)
Harcerstwo
(1)
Hipoterapia
(1)
Humanizm
(1)
Książka
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kurator sądowy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niedostosowana społecznie
(1)
Niedorozwój umysłowy w stopniu lekkim
(1)
Nieletni rodzice
(1)
Nikotynizm
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Osobowość
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagog szkolny
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Policja
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Porażenie mózgowe
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Profilaktyka w szkole
(1)
Profilaktyka wychowacza
(1)
Przestępcy seksualni
(1)
Przestępczość osób niedorozwiniętych umysłowo
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Recenzje
(1)
Recydywiści
(1)
Reedukacja
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rosja
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwód
(1)
Rzeczywistość
(1)
Samodzielność
(1)
Schronisko dla nieletnich
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Sport
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
163 results Filter
E-book
In basket
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Celowość wydania omawianego tu opracowania nie budzi wątpliwości zwłaszcza z dwóch powodów. Stanowią je podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego, utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oraz zaprezentowanie w nim wielu wartościowych i ciekawych tekstów. [...] Poza autorami pracującymi naukowo wśród autorów znaleźli się też sędziowie, a także inni pracownicy związani z wymiarem sprawiedliwości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorami części opracowań byli również studenci. Z recenzji prof. Teodora Szymanowskiego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja prezentująca najnowsze, unikalne i kompleksowe wyniki badań grupy 290 więźniów dożywotnich, będąca podsumowaniem pięcioletnich badań nad karą dożywotniego pozbawienia wolności i charakteryzująca się interdyscyplinarnym ujęciem tej problematyki z perspektywy prawnej, kryminologicznej i psychologicznej. Zabierają w niej głos wybitni eksperci oraz praktycy – m.in. prawnicy, psychologowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, a wreszcie, sami skazani. Głównym celem tej monografii była odpowiedź na pytanie, jaki jest przeciętny więzień dożywotni (statystyczny wizerunek skazanego), a także czy w grupie 290 badanych są ci najlepsi i ci najgorsi, oraz co o tym przesądza. Odnosząc się do właściwych teorii, m.in. deprywacji, importu, racjonalnego wyboru, autorzy zebranych tu tekstów opisują, jak skazani adaptują się do warunków bezterminowej izolacji, a także jak adaptuje się do nich system więzienny, jak obie strony ustosunkowują się do istoty orzekania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności, a także do wagi diagnozy i możliwości oddziaływania na skazanych w więzieniu. Prawdziwe kompendium wiedzy kryminologicznej i psychologicznej zebranej wokół sprawcy-skazanego-człowieka. Monografia w całości utrzymuje się w duchu humanizmu, absolutnie koniecznego w odniesieniu do sprawców ciężkich przestępstw, wobec których społeczeństwo nie tylko nie wykazuje zrozumienia, ale nawet litości. Celem wspólnym zebranych w pracy opracowań jest […] udzielenie odpowiedzi na […] pytanie […], jaki jest cel i sens orzekania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności, stanowiącej obecnie surogat śmierci. (Z recenzji prof. dr hab. Teresy Gardockiej) Lektura tej książki z pewnością może okazać się owocna dla osób, które z racji wykonywanego zawodu mają do czynienia ze skazanymi na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Do tej grupy zaliczyć należy nie tylko funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Jestem przekonany, że książka spotka się z uwagą sędziów orzekających w sprawach karnych, oskarżycieli publicznych, adwokatów, radców prawnych, pracowników socjalnych […] [a także] psychologów, lekarzy, socjologów, pedagogów. (Z recenzji dr. hab. Adama Kwiecińskiego, prof. UWr) ********* The Best of the Worst and the Always Bad The publication presents the latest, unique and complex results of the research on the group of 290 life-term prisoners. It summarises the five-year study on life imprisonment sentence and explores the problem from the legal, criminological and psychological perspective, giving voice to leading experts and practitioners: lawyers, psychologists, prison officers and finally the sentenced themselves. The main aim of the monograph was to answer the question what a typical life-term prisoner is (a statistical image of a sentenced) and if in the group of the 290 studied there are those best and worst and what determines it. With reference to appropriate theories, such as deprivation, import, rational choice, the authors of the texts collected here describe how the sentenced adapt to the conditions of lifetime isolation and how the prison systems adapts to them, how both sides respond to passing and executing life imprisonment sentence and how they view the diagnosis and the possibility of interacting with the sentenced in prison. It is a true compendium of criminological and psychological knowledge of the perpetrator–sentenced–human. ********* Dr Maria Niełaczna (ORCID 0000-0003-2384-0902) – doktor nauk prawnych i kryminolog. Pracuje w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminologii, prawie więziennym i prawach człowieka. W swoich badaniach koncentruje się na karierach kryminalnych, zbrodni zabójstwa, społecznym klimacie więzienia, karach skrajnie długoterminowych i prawach człowieka. Były ekspert NCN oraz NIK. Działa na rzecz więźniów i jest członkiem Komisji Ekspertów KMPT przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. --------- Mgr Joanna Klimczak (ORCID 0000-0002-1534-6317) - doktorantka w Katedrze Krymi (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again