Form of Work
Książki
(18)
Artykuły
(12)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Author
Borowicz Joanna
(2)
Konopczyński Marek
(2)
Buczyńska Aleksandra
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Czapów Czesław (1925-1980)
(1)
Czerwińska-Jakimiuk Ewa
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Lorek Jerzy
(1)
Nowak Anna
(1)
Opieka - Wychowanie - Terapia
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata (1965- )
(1)
Pałka Krzysztof
(1)
Poleszak Wiesław
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Suchan Piotr
(1)
Szałański Jan
(1)
Tyszka Zbigniew (1933-2003)
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Wach Tomasz Janusz
(1)
Zalewski Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Resocjalizacja nieletnich
(21)
Resocjalizacja
(9)
Przestępczość nieletnich
(5)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Nieletni przestępcy
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Resocjalizacyjna pedagogika
(3)
Zakład poprawczy
(3)
Nieletni
(2)
Prawo karne
(2)
Przestępczość
(2)
Więźniowie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Chorzy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziewczęta nieletnie
(1)
Kurator sądowy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni rodzice
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Patologia społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Profilaktyka wychowacza
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rozwód
(1)
Samodzielność
(1)
Schronisko dla nieletnich
(1)
Socjoterapia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowanek
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
33 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35968 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zbiór opracowań z zakresu pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Analiza wiedzy i faktów wraz z interpretacją opartą na aktualnych teoriach naukowych i przodujących rozwiązaniach praktycznych. Ukazano konieczność innego niż dotychczasowy sposobu traktowania jednostek i grup dewiacyjnych, wobec zwiększonych w okresie transformacji rozmiarów patologii społecznej i jej nowych rodzajów. Za najistotniejsze przyjęto działania wczesnej profilaktyki zamiast stosowania działań represyjnych. Opracowania podzielono według grup tematycznych odpowiadających trzem rozdziałom: "Opieka i profilaktyka środowiska", "Wybrane problemy nieprzystosowania społecznego młodzieży", "Wybrane problemy resocjalizacji". +
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34901 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43544 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41176 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy prac.
Streszczenie: Pokłosie jublileuszowej konferencji z okazji 30-lecia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zbiór prac dot. problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która zajmuje się różnymi formami zaburzeń i uwarunkowań zdrowia (psychologiczne aspekty chorób somatycznych, gineokologii i położnictwa, neuropsychologiczne mechanizmy zachowania, psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń zdrowia, psychoterapia w praktyce klinicznej). Druga część koncentruje się na psychologii sądowej, związana jest z funkcjonowaniem człowieka w obliczu wymiaru sprawiedliwości. Punkt ciężkości rozważań skupił się na osobie sprawcy przestępstwa, zmierzając do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek (Od profilu ofiary do profilu sprawcy). Analizowane jest też wykluczenie społeczne w kontekście izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40314 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 40370 (1 egz.)
E-book
In basket
Praca dotyczy zjawiska przestępczości osób, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 17 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 21. roku życia. Autorka stara się je wyjaśnić, wykorzystując ogólną teorię napięcia Roberta Agnew i uwzględniając skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Książka jest interesującym studium z pogranicza socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
E-book
In basket
W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wokół subtelnej i niełatwej do badania warstwy symbolicznej, związanej z zachodzącymi procesami grupowymi, wśród nich kwestią nabywania statusu, hierarchizacji, warunkującymi relacje między wychowankami, rytuałów degradacji i przejścia oraz wielu innych związanych z relacjami w małych grupach. Ten kierunek poszukiwań w naturalny sposób pozwolił mi oprzeć się także na nurcie interpretatywnym, zwłaszcza zaś na założeniach symbolicznego interakcjonizmu i teoriach naznaczania. Wynikające z tych podejść koncepcje dotyczące natury działań społecznych, wytwarzanych przez aktorów społecznych symboli, w toku zachodzących pomiędzy nimi interakcji, jak również sposobów ich definiowania i interpretowania, są niezwykle przydatne zarówno na etapie eksploracji, jak i wyjaśniania badanych zjawisk. Niniejsza książka kierowana jest, oprócz praktyków, także do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, których wiedza na temat badanych tutaj placówek może mieć charakter ogólnopoglądowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka przybliża specyfikę funkcjonowania młodego człowieka, zarówno w kontekście realizowanych zadań rozwojowych, jak i przeżywanych problemów oraz potencjalnych zagrożeń dla tegoż rozwoju. Na jej zawartość składają się cztery rozdziały. Dwa pierwsze koncentrują się na specyfice wyzwań, jakie niesie ze sobą okres adolescencji. Z kolei dwa ostatnie poruszają problematykę zagrożeń najczęściej spotykanych w tym okresie rozwojowym. Okres adolescencji często jest określany jako trudny okres w życiu człowieka i wyzwanie dla rodziców i nauczycieli nastolatków. Pogłębione spojrzenie, uwzględniające wiele perspektyw może sprzyjać innemu podejściu – konstruktywnemu i rozumiejącemu, skoncentrowanemu na zadaniach rozwojowych okresu adolescencji. Książka koncentruje się na problemach funkcjonowania adolescentów. Autorzy rozdziałów przyjmują różne perspektywy spojrzenia psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, co czyni książkę opracowaniem interdycyplinarnym
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again