Form of Work
Artykuły
(60)
Publikacje fachowe
(14)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(4)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Łaskarzewska Hanna
(7)
Klukowski Bogdan (1939- )
(6)
zbiorowa Praca
(3)
Anders Łukasz
(1)
Bielecka Anna
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Bula Danuta (1956- )
(1)
Chmielewska Paula
(1)
Ciosmak Agata
(1)
Deputowski Piotr
(1)
Filimonow Joanna
(1)
Grabowska Anna (pedagog)
(1)
Gutkowska Marlena
(1)
Henzel Władysław
(1)
Hollender Henryk
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Kaleta Krzysztof
(1)
Kamiński Tomasz
(1)
Koszałkowska Anna
(1)
Kowalski Jarosław
(1)
Kowalski Wiesław
(1)
Kuźmicz Maria
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Michalska Katarzyna
(1)
Misch Emilia
(1)
Sawiński Julian Piotr
(1)
Sbruèva Alìna Anatolìïvna
(1)
Siczek Jerzy
(1)
Szumiata Magdalena
(1)
Urbańska Magdalena
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
(1)
Zarzycka Joanna (psychologia)
(1)
Zdunkiewicz Piotr
(1)
Zieliński Kazimierz
(1)
Ćwiek-Gadomska Joanna
(1)
Łazuga-Koczurowska Jolanta
(1)
Łobocki Mieczysław (1929-2012)
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(62)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(31)
Country
Poland
(69)
Language
Polish
(68)
Russian
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(3)
Subject
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(33)
Bibliotekarze
(17)
Przemoc w rodzinie
(5)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(5)
Dziecko
(4)
Procedura "Niebieskie Karty"
(4)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(4)
Młodzież
(3)
Ofiary przestępstw
(3)
Organizacje
(3)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Łysakowski, Adam
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Biblioteki
(2)
Biografie
(2)
Domy dziecka rodzinne
(2)
Historycy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Psychoterapia
(2)
Rodzina
(2)
Stowarzyszenie "MONAR"
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie
(2)
"Agape" Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Badoń, Stanisław
(1)
Baumgart, Jan
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Biblioteka akademicka
(1)
Biliński, Lucjan (1930-2015)
(1)
Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza (Białystok)
(1)
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie (Chełm)
(1)
Chwalewik, Edward (1873-1956)
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czajka, Stanisław
(1)
Dane osobowe
(1)
Domy dziecka
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z mutyzmem wybiórczym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Elektroniczna Bibloteka Pedagogiczna SBP
(1)
Europejska Rama Kwalifikacji
(1)
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
(1)
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
(1)
Gmeiner, Hermann (1919-1986)
(1)
Grodek, Andrzej
(1)
Imprezy kulturalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Jubileusz
(1)
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
(1)
Konkursy i festiwale
(1)
Księgarnie
(1)
Kubów, Stefan
(1)
Leczenie
(1)
Marketing
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Motywacja
(1)
Mutyzm wybiórczy
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nekrologi
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Organizacje zawodowe
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polska
(1)
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
(1)
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
(1)
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo o stowarzyszeniach
(1)
Przedszkola
(1)
Przestępcy
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Sieroctwo
(1)
Stankiewicz, Witold
(1)
Stowarzyszenie "Jeden Świat"
(1)
Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego"
(1)
Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce
(1)
Stowarzyszenie FAON
(1)
Subject: time
2001-
(21)
1901-2000
(12)
1989-2000
(5)
1945-1989
(4)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(14)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Biłgoraj (woj. lubelskie)
(1)
Europa
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(15)
Artykuł z czasopisma fachowego
(15)
Artykuł fachowy
(8)
Artykuł problemowy
(7)
Biografia
(7)
Artykuł z czasopisma
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Biogram
(3)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Case study (studium przypadku)
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Komunikat
(1)
Raport z badań
(1)
Sprawozdanie
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(15)
Historia
(12)
Socjologia i społeczeństwo
(11)
Psychologia
(10)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
69 results Filter
Article
In basket
Przedruk z: Polityka Społeczna. Nr 2 (2004)
Bibliografia na stronach 27.
Streszczenie w języku angielskim.
E-book
In basket
W książce omówiono politykę Unii Europejskiej wobec krajów azjatyckich. O ile istnieje wiele publikacji o relacjach Unii z Chinami czy Japonią, o tyle zdecydowanie gorzej jest w przypadku tych dotyczących jej stosunków z innymi partnerami azjatyckimi. A przecież Azja odpowiada za 35% unijnego eksportu i aż 45% importu, zaś relacje Unii Europejskiej z partnerami azjatyckimi nabierają coraz większego znaczenia. Bezpieczeństwo, wspólne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi czy pomoc rozwojowa to tylko niektóre obszary współpracy. Kompleksowa analiza polityki wobec partnerów azjatyckich pomoże Czytelnikowi zrozumieć rolę Unii Europejskiej w Azji i wielowymiarowość relacji z państwami z tego regionu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Inspiracją dla przedstawionych w tym tomie tekstów stała się sesja naukowa pt. Profesor Antonina Kłoskowska i socjologia kultury zorganizowana w grudniu 2011 przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ oraz Łódzki Odział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z racji 10 rocznicy śmierci profesor Antoniny Kłoskowskiej, wybitnej uczonej, która dużą część swojego życia naukowego związała z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W tomie znalazły się zatem teksty łódzkich uczniów i współpracowników Antoniny Kłoskowskiej (wyjątek stanowi tekst Elżbiety Tarkowskiej) zaś struktura tomu odzwierciedla przebieg samej sesji, której początek poświęcony był refleksji na temat biografii i pracy naukowej profesor Kłoskowskiej, drugą jej część stanowił panel Socjologia kultury a miejsce kultury we współczesnych naukach społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Ustawy ; Morderstwa ; Podmioty prawa cywilnego ; Folwark ; Stowarzyszenie ; Dobra ; Prawo do zabezpieczenia ; Oświeceniowa filozofia kary ; Racjonalizacja kary kryminalnej ; Uzasadnienie kary kryminalnej ; Instrumenty pochodne ; Retrybutywizm karny ; Przestępczość ; Ochrona powietrza ; Wartość ; Prawa mniejszości ; Zbrodnie prawa międzynarodowego ; Organizmy genetycznie zmodyfikowane ; Kodeks postępowania cywilnego Republiki Litewskiej ; Rozwój regionalny ; Osobowość prawna ; Burke ; Model ekonometryczny ; Republika Litewska ; Interesariusze ; Instrumenty pomocy ; Pomoc regionalna ; Prawo ; Kryzys finansowy ; Budżety gospodarstw domowych ; Grupa społeczno-ekonomiczna ; Wielkość gospodarstwa ; Hiszpania ; Programy udziału w zyskach ; Opcje na akcje ; Postawy pracownicze ; Zmienne socjoekonomiczne ; Wynagrodzenia ; Zarządca ; Ekonom ; Aktywa niematerialne ; Powinności ; Czynsz ; Bezpośrednia partycypacja pracownicza ; Nowe formy organizacji pracy ; Delegowanie uprawnień ; Konserwatyzm ; Kompetencje menedżerskie ; Menedżer ryzyka ; Kapitał relacji ; Prawodawca ; Rynek OTC ; Kapitał ludzki ; Prawo naturalne ; Prawo wspólnotowe ; Unia Europejska ; Ochrona praw nabytych ; Ochrona wód ; Pomoc horyzontalna ; Hume ; Samorząd ; Prawo żywnościowe ; Pomoc sektorowa ; Prawo cywilne ; Postępowanie cywilne ; Regulacje ; Reformy ; Prawo ochrony środowiska ; Pomoc publiczna ; Utylitaryzm karny ; Ludobójstwo ; Partycypacja finansowa ; Polska ; Wiek emerytalny ; Innowacyjność ; Giełda papierów wartościowych ; Zarządzanie ryzykiem ; Wycena ; Kulturowe ludobójstwo
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Semantics ; Functions of onyms ; Nazwy własne ; Nazwy ekspresywne ; Funkcje onimów ; Urban slogans ; Językoznawstwo historyczne ; Advertising ; Social communication ; Urbonymy ; Hasła miast ; Slogany ; Urbonimia ; Terminology ; Niepodległość ; Structural types ; Nazewnictwo ; Nazwy ras kotów ; Typy strukturalne ; Modern Greek ; Cretan dialect ; Wartość ; Język nowogrecki ; Dialekt kreteński ; Nazwy wodne ; Anthroponomy ; Male names ; Names’ variants ; Polish-east slavic borderland ; Imiona męskie ; Warianty imion ; Pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie ; David’s Psalter ; Sociolect of the nobility ; Socjolekt szlachecki ; Repatrianci ; Spokrewnione języki ; Slogans ; Tłumaczenie literackie ; Leksykalne ekwiwalenty ; Definicja ; Historyczne realia ; Indywidualistyczne właściwości ; Gramatyczne odpowiedniki ; Nazwy pojazdów ; Środki transportu ; Lexis ; Names of vehicles ; Means of transport ; Humour ; Pragmalinguistics ; French jokes ; Speech genre ; Pragmalingwistyka ; Dowcipy francuskie ; Pragmatyka historyczna ; Dialog staropolski ; Wyrażenia metatekstowe ; Historical linguistics ; Dialektologia ; Mieszkańcy wsi ; Semantyka ; Definition ; Dictionary ; Phraseology ; Archaic lexis ; Prasa polska ; Column ; Review ; Wartościowanie ; Leksyka gwarowa ; Dialectal lexis ; Dialect stylization ; Dialectology ; Stylistics ; Obyczaj środowiskowy ; Zachowanie językowe ; Stowarzyszenie kobiece ; Ethos ; Environmental custom ; Linguistic behavior ; Women’s association ; Nazwy żeńskie ; Reklama ; Emancipation ; Cat breed names ; Nacechowanie stylistyczne ; Surname ; Meaning ; Stylistic value ; Emancypacja ; Frazeologia ; Motywacja ; Gatunek ; Hydronyms ; Wolność ; Antroponimia ; Fantasy ; Psałterz Dawidów ; Oryginał ; Imiona ; Kontekst ; Gender ; Leksykon ; Znaczenie ; Komizm ; Dialog ; Historia języka polskiego ; Felieton ; Gwara ; Słownictwo ; Historical pragmatics ; Archaizmy ; History of polish language ; Gatunek mowy ; Nazwisko ; XIX wiek ; Onomastyka ; Stylistyka ; Polish Journalism genre ; Komunikacja społeczna ; Motivation ; Feminizm ; Etos ; Stylizacja gwarowa ; Mikołaj Rej ; Recenzja ; Feminism ; Female names ; Vocabulary ; Borderland Polish language ; Local dialect ; Repatries ; Polszczyzna przeniesiona ; Onomastics ; Anthroponymy ; Forenames ; Proper names ; Expressive names
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again